ZMIANA TERMINU PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV -VI

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VI odbędzie się  10 marca 2020r. o godz. 10.00 w szkolnej bibliotece.

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „PRZEBUDZENIE WIOSNY W OBIEKTYWIE”

Weź aparat fotograficzny lub telefon komórkowy i pobaw się w młodego tropiciela przyrody i weź udział w konkursie.

Cel konkursu:

 1. Uwrażliwianie uczniów na piękno krajobrazu przedwiośnia.
 2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z jej różnorodnością, bogactwem przyrody budzącej się do życia z „zimowego snu”.
 3. Poznawanie gatunków flory i fauny zwiastujących nadejście wiosny najpiękniejszej pory roku.
 4. Inspirowanie do ciekawych ujęć.
 5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

Organizacja konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI
 2. Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:
 • akceptuje niniejszy regulamin.
 • jest autorem zdjęcia.
 • wyraża zgodę na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły.

„ZAGROŻENIA I OCHRONA ZASOBÓW ZIEMI” – POWIATOWA SESJA NAUKOWA

Uczniowie z klasy IVd, VIa i VIb wzięli udział w sesji biologiczno – chemicznej organizowanej przez uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

Sesja składała się z kilku wykładów prowadzonych przez uczniów popartych prezentacjami.

Tematy omawiane podczas sesji:

POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZIMĄ

Zima to trudny czas dla zwierząt, ale z naszą pomocą przetrwają ją na pewno łatwiej. O skrzydlatych przyjaciołach i dzikich zwierzętach pamiętają uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie z klas IVa, IVc i IVd wzięli udział w kolejnych działaniach wynikających z innowacji pedagogicznej – „Patrzę, dotykam, czuje – badam i eksperymentuje”.

Młodzi, chętni przyrodnicy dbają o to, aby ptaki podczas tegorocznej zimy nie były głodne. Posiadają w swoich ogrodach karmniki, które uzupełniają ptasimi przysmakami. Dbają również o koty i innych dzikich mieszkańców lasów.

KONKURS ENGLISH CHALLENGE DLA KLAS VIII – ETAP GMINNY

Informujemy, że do etapu II (gminnego) V Konkursu Języka Angielskiego English Challenge przeszli następujący uczniowie:

 • Karolina Pietrzak kl. 8a
 • Zwierz Zuzanna kl. 8c 
 • Matoga Wojciech kl. 8c 
 • Jarząbek Martyna kl. 8c.

Gratulujemy!

Etap gminny odbędzie się dnia 20 marca 2020 r. o godz. 11.00 w budynku ZSO im. T. Kościuszki w Myślenicach.

XV POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „OBLICZA WODY”

Zapraszamy do udziału w XV Powiatowym Konkursie Ekologicznym

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:

 • test konkursowy – test wyboru, składający się z 30 pytań – dla uczniów klas VIII
 • prezentacja multimedialna – konkurs prac indywidualnych w formie elektronicznej 
 • album – konkurs prac indywidualnych w formie albumu ze zdjęciami

Konkurs jest rywalizacją osób indywidualnych, dlatego prace grupowe nie będą oceniane.

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „ZDROWIE I SÓL”  – WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO

W konkursie wzięło udział 21 uczniów, przygotowali oni prace w 5 kategoriach: plastyczne płaskie, plastyczne przestrzenne, opowiadania, zdjęcia i filmy. Prace uczniów,  którzy zajęli  1 miejsce w etapie szkolnym konkursu, zostały przesłane do etapu wojewódzkiego. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi  17 marca 2020r.

Prace plastyczne przestrzenne – 1 miejsce:  Aleksandra Grzechacka – 6c

Prace plastyczne płaskie  – 1 miejsce:   Sonia Szymczyk – 2c i Aleksandra Łotocka – 7d

Opowiadanie – 1 miejsce:  Amelia Karkosz – 8c

Film – 1 miejsce:  Karolina Ferfecka – 8a

Zdjęcie – 1 miejsce:  Kamil Piwowarczyk – 8d i Natalia Kowal – 8d

„ECO-DWÓJKA”- WYCIECZKA DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

W ramach projektu „Eco-dwójka”  klasy 5a i 5f wraz z wychowcami wybrały się na wycieczkę do Miejskiego Zakładu Wodociągów celem zdobycia  i poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej wody w naszym życiu.

Tak oto została opisana wycieczka przez jedną z uczennic:

BEZPIECZNIE W CYBERPRZESTRZENI WARSZTATY W KLASACH VI ORAZ W KLASIE VE Z KATARZYNĄ KUDYBĄ, EKSPERTEM W DZIEDZINIE INTERNETU

W dniach 26.01.2020 r. oraz 11.02.2020 r.  kolejny raz w naszej  szkole odbyły  się  dwugodzinne  warsztaty dla każdej uczestniczącej w zajęciach  klasy.   Spotkanie  miało uświadomić uczestnikom o zagrożeniach  oraz niebezpieczeństwach  płynących z niewłaściwego użytkowania komputera i Internetu.

Żyjemy w świecie w którym Internet oraz przestrzeń wirtualna stały się powszechnym dobrem. Każdy praktycznie dysponuje możliwościami dostępu do Internetu. Oprócz licznych korzyści oferowanych przez technologie,   należy także  pamiętać, że w przestrzeni dochodzi do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy jako Cyberprzemoc. O cyberprzestrzeni trzeba mówić i aktywnie jej przeciwdziałać, korzystać ze wsparcia osób i instytucji, które są w stanie pomóc. Są to  rodzice, nauczyciele, policja czy specjaliści. 

ZDJĘCIA DLA KLAS 1-6

Zgodnie z ustaleniami z Radą Rodziców 5 i 6 marca do szkoły przyjedzie fotograf, który wykona zdjęcia grupowe z wychowawcą dla klas, które wyraziły zgodę. Zakup fotografii jest dobrowolny.

Zdjęcie grupowe 15×21 – 9zł

Zdjęcie grupowe 15×27 – 10zł

Istnieje również możliwość wykonania innych fotografii, np. zdjęć legitymacyjnych, portretów, zdjęć koleżeńskich, plakatów, dyplomów z fotografią ucznia, tablo z podpisami, kalendarzy, kartek okolicznościowych, magnesów z portretem na lodówkę itp.

Proszę poinformować uczniów o planowanych działaniach.

TERMINY WYKONANIA ZDJĘĆ:

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VIII

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy UCZNIÓW klas VIII na olimpiadę przedmiotową w sesji wiosennej z języka angielskiego, która zostanie przeprowadzona w dniu 18  marca 2020 r.

Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji w Warszawie

Koszt olimpiady – 10 zł

Czekamy na zgłoszenia do środy (04.03.2020 r.)

ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Elżbiety Pawlikowskiej i p. Marty Kasperek

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

Informacja o naborze do klas pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  w Myślenicach w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisy będą się odbywać w sekretariacie szkoły w dniach od 2 do 13 marca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

 GMINNY KONKURS  „WODA W PRZYRODZIE I W ŻYCIU CZŁOWIEKA” KLASY IV-VIII

Wykonaj plakat w formacie A2 lub A3, w dowolnej technice, pokazujący jak wielką rolę odkrywa woda w życiu człowieka.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas od IV do VIII

Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 – 2 strony) należy oddać do 11 marca 2020 r. do p. Eweliny Zlezarczyk

Autorzy 20 najlepszych prac zakwalifikują się do drugiej części konkursu, w której uczestnicy będą rozwiązywać Wielki Test Wiedzy o Wodzie.

Komisja konkursowa podczas oceny prac plastycznych kierować się będzie kryteriami:

 • zgodność pracy konkursowej z tematem,
 • kreatywność i oryginalność pracy konkursowej,
 • walory artystyczne, w szczególności: staranność wykonania, kolorystyka, kompozycja i technika.

REGULAMIN KONKURSU z załącznikami – KLIKNIJ TUTAJ.