Świetlica

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach czynna jest codziennie  w godzinach od 6:45-16.30.

Wychowawcy:

 • mgr Iwona Wójtowicz
 • mgr Elżbieta Ślusarczyk 
 • mgr Małgorzata Jamrozik
 • mgr Marzena Surówka
 • mgr Urszula Biel
 • mgr Monika Moryc
 • mgr Agnieszka Nosal
 • mgr Sylwia Siłuszyk
 • mgr Lucyna Tondera
 • mgr Izabela Michałowicz
 • mgr Iwona Stanisz-Trzcińska
 • mgr Elżbieta Żądło

Obecnie opieką wychowawczą objętych jest 135 uczniów. Biorą oni udział w licznych zajęciach dydaktyczno-plastycznych. W ramach świetlicy odbywają się kółka prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli:

 • muzyczne
 • plastyczne
 • szachowe
 • teatralne
 • biblioteczne

Zajęcia świetlicowe odbywają się według ustalonego wcześniej rocznego planu zajęć, podzielonego na tygodniowe tematy. Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na kształtowanie osobowości wychowanków poprzez korygowanie i ocenę ich zachowań.

Główne cele działalności na świetlicy to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków,
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
 • dbanie o rozwój psychiczny i fizyczny dzieci (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w sali, gry zespołowe, konkursy)
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań, kreatywności i wyobraźni,
 • realizacja funkcji dydaktycznej,
 • współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.

Świetlica połączona jest z jadalnią szkolną, z której dzieci mogą skorzystać pod opieką wychowawców.

Świetlicowe dekoracje nadają rytm upływającym dniom i miesiącom, wskazują cykliczność pór roku, ważne święta, informują o wydarzeniach szkolnych. Często inspirują do twórczego działania dzieci.
W świetlicy szkolnej dzieci spędzają wiele czasu. To, co je otacza, a więc i wystrój świetlicy, ma wpływ na ich zmysły, kształtuje  poczucie piękna, estetyki i pobudza wyobraźnię. Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w życiu świetlicy.

Nasi ulubieńcy

Oczami wyobraźni

Figurki z masy solnej

Skip to content