O szkole

Szkoła jest zlokalizowana w centrum miasta. Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną i boiskami położony jest na ok. 2 ha działce. Szkoła posiada piękny teren rekreacyjny, który jest zadrzewiony w większości drzewami liściastymi  i krzewami. Przed budynkiem szkoły są klomby kwiatowe.

szkola

Od 2009 roku cały teren objęty jest programem rewitalizacji centrów miejskich. Już  w okresie wakacyjnym rozpoczęto  budowę nowych boisk, które oddano  do użytku w XII.2009r. W następnej kolejności odnowiona zostanie zieleń przyszkolna, tzw. zielona sala wzbogaci się o urządzenia do zabaw i ćwiczeń dla dzieci młodszych oraz powstanie miasteczko komunikacyjne.

Teren szkoły jest ogrodzony. Szkoła posiada monitoring wizyjny z dotacji MEN funduszy organu prowadzącego szkołę obsługiwany obecnie przez 11 kamer.

Sala informatycznaSzkoła posiada 26 sal lekcyjnych, z których 9 przeznaczonych jest na potrzeby kształcenia zintegrowanego. Sale lekcyjne są dość dobrze wyposażone, także   w sprzęt audiowizualny.  Sala gimnastyczna jest salą niewymiarową o powierzchni 167 m2 . Do zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej służą 2 dodatkowe sale tj. do ping-ponga oraz gimnastyki korekcyjnej, które zostały ostatnio zmodernizowane, a salka do korekty wyposażona w sprzęt z Programu Norweskiego (2009r.) . Uczniowie  klas IV uczestniczą w zajęciach na basenie, natomiast uczniowie klas V i VI korzystają z hali sportowej na Zarabiu.

W szkole działa pracownia komputerowa z 20 stanowiskami komputerowymi. 10 stanowisk pozyskano z programu ministerialnego w 2004r.Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna liczy ponad 20 000 woluminów, które zostały  skatalogowane w systemie komputerowym MOL. Posiada także centrum multimedialne z trzema stanowiskami dla uczniów bądź nauczycieli i stanowiskiem opiekuna pozyskane ze środków unijnych (2006r.).  Stanowiska komputerowe w bibliotece korzystają z systemu zabezpieczającego „Opiekun ucznia”.

 IzbaSzkoła posiada sekretariat, 2 gabinety dyrektorskie, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski z nowoczesnym  sprzętem stomatologicznym pozyskanym w ramach Programu Norweskiego (2009r.). Dwa  pomieszczenia w przyziemiu są zagospodarowywane jako izba tradycji.

 Szatnie uczniowskie oraz pomieszczenia gospodarcze mieszczą się w przyziemiu. Szkoła posiada nowoczesne (zmodernizowane wakacje 2007) urządzenia sanitarne.

Szkoła jest największą szkołą podstawową w powiecie myślenickim. Do 28 oddziałów w roku szkolnym 2009/10  uczęszcza 638 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 istnieje od prawie pięćdziesięciu lat. Imię Bohaterów Westerplatte i swój pierwszy sztandar otrzymała 01.09.1969r.  Szkoła należy do ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte.

 

Skip to content