Wspomnienia o szkole

„Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy”.

Łukasz Świderski

Naszym „dwójkowym” wehikułem czasu możemy powrócić do chwil związanych z życiem szkoły na przestrzeni jej pięćdziesięciu lat istnienia, dzięki wspomnieniom nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Dzięki życzliwości Państwa Nauczycieli, którzy odpowiedzieli na apel o przekazanie takich wspomnień możemy przybliżyć naszym uczniom ich szkołę, taką jak była przed wielu laty. Wierzę, że  nasza strona  z poniższymi wspomnieniami będzie chętnie odwiedzana zarówno przez obecnych uczniów szkoły jak i jej absolwentów.

Dziękuję Państwu Nauczycielom, którzy przesłali swoje wspomnienia, za możliwość  poznania epizodów z przeszłości naszej szkoły. Zapewniam, że  te wspomnienia jeszcze długo będą poprzez naszą stronę internetową spotkaniami   z 50-letnią  historią Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte  w Myślenicach.   A jako, że ponoć „Czas omija miejsca, które wspominamy”  to pomimo swoich 50 lat „dwójka” jest nadal młoda duchem i pełna gwaru najmłodszych Myśleniczan.

Halina Starzec

Skip to content