ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Możliwość korzystania z obiadów ma uczeń który został zapisany na obiady, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie szkoły i dostarczony do Intendentki.
 2. Posiłek zostanie uczniowi wydany w kolejnym dniu po złożeniu formularza.
 3. Po wprowadzeniu dziecka do systemu, rodzic otrzymuje na maila (podanego w formularzu) wiadomość z linkiem z prośbą o nadanie hasła do programu iPrzedszkole. W tym samym czasie na librusa zostają wysłane dane do logowania.
 4. Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, za cały miesiąc z dołu, czyli za faktycznie zjedzone posiłki w danym miesiącu. Płatność należy regulować do 15-ego dnia kolejnego miesiąca , w którym korzystano z posiłków w stołówce szkolnej.
 5. Opłaty za posiłki dokonywane są tylko przelewem na indywidualny numer konta bankowego. Płatność można dokonać przez system Paybynet w programie iPrzedszkole, lub standardowym przelewem. Dane do przelewu podane są w programie.
 6. Kwota do zapłaty w danym miesiącu jest widoczna tylko w programie iPrzedszkole .
 7. Nieobecności ucznia należy zgłaszać do godziny 8:30 danego dnia ,w programie iPrzedszkole, telefonicznie na nr: 12 272 04 86, lub mailowo: sp2intendentka@gmail.com, podając imię i nazwisko, klasę oraz datę nieobecności .
 8. Zgłoszone nieobecności odliczane są w tym samym miesiącu, w którym regulowana jest płatność.
 9. W przypadku braku zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka, opłata za obiad jest naliczana.
 10. W związku z rezygnacją z obiadów, niezwłocznie należy zgłosić ten fakt do Intendentki, w przeciwnym razie opłata będzie naliczana za każdy dzień, niezależnie od tego czy posiłek będzie wykorzystany, czy nie.
 11. W przypadku rezygnacji z posiłku stołującemu przysługuje zwrot w kwocie stanowiącej iloczyn dni nieskorzystania z posiłku wysokości opłaty za posiłek.
 12. Informacje dotyczące stołówki wysyłane są na LIBRUSA przez Intendentkę.

Dokumenty do pobrania: