Opieka

Szkoła stara się dbać o zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej i zdrowotnej naszym uczniom, aby dzieci przebywające znaczną część czasu w szkole znajdowały w niej optymalne środowisko życia i rozwoju. Szkoła Podstawowa nr 2 posiada szerokie grono (jak na możliwości szkoły) specjalistów sprawujących opiekę specjalistyczną i pedagogiczną. Zadaniem osób zajmujących się taką opieką dziecka w szkole jest:

  • rozpoznawaniem sytuacji opiekuńczej uczniów,
  • stymulowaniem rozwoju uczniów,
  • kompensowaniem braków rozwojowych uczniów,
  • doradztwo dla rodziców i kierowaniem szczególnych przypadków zagrożenia rozwoju uczniów do wyżej wyspecjalizowanych instytucji opiekuńczych,
  • zabezpieczaniem pobytu uczniów w szkole.
Skip to content