Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY – mgr Aneta Dziewońska

Gabinet znajduje się na 2. piętrze ( tzw. poddasze) – sala nr 307.

Godziny otwarcia gabinetu:

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 10.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 13.00

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Psycholog rozpoznaje (diagnoza) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć. Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą  czy pojedynczym uczniem oraz z współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Do innych zadań psychologa w szkole należy organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy. Podczas zajęć warsztatowych psycholog integruje klasę, pomaga uczniom budować pozytywne wizerunki własnej osoby i klasy.

Celem pracy z grupą bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, często mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Skip to content