Mgr Zofia Jakubiak

Mgr Zofia Jakubiak – nauczycielka historii i wieloletni wicedyrektor szkoły. Pani Zofia wprowadziła Szkołę Podstawową nr 2 w Myślenicach do Klubu Szkół Westerplatte

Myślenicka ,,dwójka’’ w Klubie Szkół Westerplatte

W  pracy wychowawczej związanej z Patronem szkoła ciągle poszukuje nowych form  i doskonali dotychczasowe.

Od 1969r. szkoła nosi imię Bohaterów Westerplatte, ma sztandar i hymn. Na holu I p. znajduje się replika pomnika z Westerplatte, którą odsłoniła pani Maria Bugajska, siostra dowódcy Westerplatte,   mjr Henryka Sucharskiego. Odtąd tu odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne. W tym miejscu pasowani na ucznia pierwszoklasiści ślubują  na sztandar, najlepsi absolwenci otrzymują fotografię na tle sztandaru, odbywają się akademie oraz apele  rocznicowe i okolicznościowe.

Jak to było z przystąpieniem do Klubu?

W 1995r. Dziennik Polski doniósł o Sympozjum Klubu Szkół Bohaterów Westerplatte, organizowanym przez XIII LO w Krakowie. To była pierwsza dla mnie informacja o istnieniu Klubu. Potem rozpoczęły się rozmowy  z organizatorami Sympozjum oraz  prezesem Klubu Adamem Szatkowskim ze szkoły w Resku. Gdy poznaliśmy Statut, zapadła decyzja Rady Pedagogicznej  o wstąpieniu do Klubu, co nastąpiło 18.04.1996r.

Fot.1

Idea Stowarzyszenia powstała w 1989r, a rejestracja Klubu w 1991r. Działa ona w oparciu   o Statut. Członkami zwyczajnymi są szkoły noszące imię związane z obroną Westerplatte. Członkostwo  honorowe otrzymali m.in. wszyscy Westerplatczycy. Celem klubu jest otaczanie opieką żyjących Westerplatczyków i ich rodzin, troska o groby tych, którzy odeszli, wymiana doświadczeń wychowawczo-dydaktycznych między szkołami..

Zadania te są omawiane na sympozjach organizowanych co roku przez Szkoły Klubowe, których jest w Klubie 70. Uczestniczą w nich poczty sztandarowe szkół i nauczyciele,  Westerplatczycy i ich rodziny ( w IV 2010r. żyje ich tylko trzech), autorzy książek o Westerplatte, lokalne władze oświatowe i administracyje. Symbole Klubu to : Znaczek Klubu, Sztandar, Hymn, Znak Pamięci oraz Medale Klubowe.

Sympozja to możliwość poznania historii i tradycji, kultury i folkloru różnych regionów Polski. Uczestnicy zwiedzają zabytki, muzea, oglądają widowiska historyczne, np.: turniej rycerski na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu czy wesele góralskie w Cichem. Klub integruje środowiska z całej Polski, którym patronują  Obrońcy  skrawka polskiego wybrzeża. Szkoła  Podstawowa nr 2 w Myślenicach  im. Bohaterów Westerplatte została  przyjęta do Klubu na XI Sympozjum, w Rypinie na Ziemi Dobrzyńskiej w 1996r.

Fot.2,3,4

Tak swoje przeżycia opisują uczniowie, reprezentujący myślenicką „dwójkę” na spotkaniach klubowych.

„ Jednak najważniejsze było to, że mogłem osobiście spotkać się z Westerplatczykami, którzy walczyli w 1939r. w obronie Westerplatte, a  nawet upamiętnić to spotkanie na fotografii, gdyż nie wiadomo, jak długo jeszcze sympozja te będą odbywać się z udziałem prawdziwych Westerplatczyków.”

Marek Bisztyga VIII a-Rypin.

„ W piątek pojechaliśmy w Góry Stołowe. Po 850 schodach weszliśmy na Strzeliniec Wielki  i zaciekawieni krążyliśmy po skalnym labiryncie. Zobaczyliśmy także kaplicę wyłożoną 24 000 czaszkami w Czermnej”.

Emilia Sukta VIII a-Strzelin

„Wyjątkową atrakcją była wycieczka na Hel, w trakcie której wielu poddanych było obrzędowi chrztu morskiego. Dotarliśmy również na Westerplatte. Dla wszystkich uczestników była to wyjątkowa okazja, aby spacerować po tym miejscu z Westerplatczykami. W ich towarzystwie oddano hołd poległym, poznaliśmy historię Westerplackiego cmentarnego krzyża”.

k. Andrzej Święch IV a-Gdańsk

„ Po uroczystościach na Westerplatte odbyła się msza św. w kościele N.M.P   w Gdańsku. Wyjazd ten i spotkanie z żyjącymi jeszcze obrońcami Westerplatte stanowiły na pewno dla każdego z  nas niesamowite przeżycie, a obcowanie i rozmowy z nimi-żywą lekcję historii”.

Katarzyna Żak VIII c-Gdańsk

„Pobyt w Kielcach umożliwił uczestnikom sympozjum poznanie koszar na Bukówce, czyli miejsca, gdzie sformowano pluton wartowniczy, któremu przyszło bronić Westerplatte”.

Katarzyna Borczak  VIII b- Kielce

„ W ostatnim dniu sympozjum byliśmy w muzeum-Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników     i Drzewiarzy w Spale. W Konewce zwiedziliśmy niemieckie stanowisko dowodzenia dla pociągów sztabowych-schron kolejowy o długości 380 m i schrony techniczne. Do schronu wjeżdżały pociągi (do 38 wagonów), wykorzystywano go też jako magazyn amunicji. Zachwycił nas Rezerwat Niebieskie Źródła położony w dolinie Pilicy. Źródła te to dwa wywierzyska, oddzielone od siebie wyspą. W każdym pulsuje po kilkanaście minigejzerów. Woda przybiera niebiesko-błękitno-zieloną barwę.”

Anna Srokowska VI a-Ujazd

„Uczniowie naszej szkoły brali udział w sympozjum po raz trzynasty. Przyjechało czterdzieści delegacji szkół. Gościem honorowym była żona  Westerplatczyka, pani Maria Wójtowicz, oraz jej dwaj synowie. Zwiedziliśmy Kołobrzeg, ruiny kościoła w Trzęsaczu, Rewal.W Solińskim Parku Narodowym można było posłuchać szumu morza i śpiewu ptaków, patrząc na nie z wysokości 90 metrów. Ten wyjazd pozostanie na zawsze w mojej pamięci, podobnie jak spotkanie z panią Marią i zdjęcie, które są dla nas wielką pamiątką.”

Aleksandra Święch VI c-Resko

W 2000r. Organizatorem sympozjum było XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Oto korespondencja między dyrekcją XIII LO a Sekretariatem Stanu

w Watykanie:

ksero listu

Działalność Klubu to także osobiste relacje z nielicznymi żyjącymi żołnierzami Westerplatte.  W 2008r. uczniowie „dwójki’ odwiedzili Pana Ignacego  Skowrona mieszkającego obecnie w Nidzie.

Fot.6,6

Moje wspomnienia zakończę refrenem Hymnu Klubowego, który jest równocześnie zobowiązaniem szkół zrzeszonych w Klubie:

„Niech płynie  pieśń w szeroki świat

i głosi pokoleniom,

że  wyrastamy z ojczyzny tej,

która nie gubi bohaterów.”

Skip to content