Sportowe

Rok szkolny Miejsce w zawodach
1964/65 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach 4-boju L.A. Zespół Dziewcząt i Chłopców

II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręczne Dziewcząt

1965/66 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Dziewcząt

I miejsce w Powiatowych Zawodach 4 boju L.A. Zespół Dziewcząt i Chłopców

I miejsce w Sztafecie  im. J.Kusocińskiego

1966/67 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach 4 boju L.A. Zespół Dziewcząt i Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Sztafecie im. J.Kusocińskiego

III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej Dziewcząt

1967/68 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach 4 boju L.A. Zespół Dziewcząt i Chłopców

III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej Dziewcząt

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Sztafecie im. J.Kusocińskiego

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Nożnej

1968/69 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach 4 boju L.A. Zespół Dziewcząt i Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Nożnej

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

II miejsce w 5-cio boju L.A. o Puchar Redakcji „Sztandar Młodych”

1969/70 I miejscew Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

III miejsce w Lidze Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej Chłopców

II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej

1970/71 I miejscew Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych 10*1km Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

IV miejsce w Lidze Wojewódzkiej w Piłce Ręczne Chłopców

1971/72 I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Chłopców

II miejsce w Powiatowych Zawodach w Hokeju na Lodzie

I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 10*1km Chłopców

IV miejsce w Lidze Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej Chłopców

1972/73 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Koszykowej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej

I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych 10*1km Chłopców

III miejsce w Lidze Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej Chłopców

1973/74 I miejscew Powiatowych Zawodach Piłki Koszykowej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej

I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych 10*1km

II miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Dziewcząt

III miejsce w Powiatowych Zawodach Wojewódzkich „Baw się razem z nami”

1974/75 I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej ChłopcówI miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Koszykowej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej

I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Siatkowej Chłopców

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Nożnej

1975/76 III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej DziewczątV miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Ręcznej Dziewcząt

I miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – „trójki”

III miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – „dwójki”

I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Koszykowej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach 3*1km Chłopców – Narciarstwo Klasyczne

1976/77 I miejscew Zawodach Wojewódzkich Piłki Siatkowej DziewczątII miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – „trójki”

III miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – „dwójki”

III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w  Piłce Nożnej

I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Koszykowej Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Sztafecie 10*1km Chłopców

1977/78 I miejscew Zawodach Wojewódzkich Piłki Siatkowej DziewczątI miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt

III miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt

II miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Szachach – zesp.Chłopców

III miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Sztafecie 10*1km Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w „Złotym krążku” Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Nożnej

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Nożnej Chłopców

V miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Piłce Siatkowej Dziewcząt

1978/79 II miejscew Zawodach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej DziewczątII miejsce w Zawodach Rejonowych w Piłce Nożnej

III miejsce w Wojewódzkich Zawodach 10*1km Chłopców

II miejsce w Turnieju Piłkarskim organizowanym przez GTS „Wisła” i Redakcję Gazety Krakowskiej

I miejsce w Zawodach Gminnych w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Zawodach Gminnych w Piłce Koszykowej Chłopców

1979/80 I miejscew Zawodach Gminnych i Piłce Siatkowej DziewczątI miejsce w Zawodach Gminnych w Piłce Nożnej Chłopców

IV miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Chłopców

IV miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Piłce Ręcznej Chłopców

VI miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Piłce Koszykowej Chłopców

III miejsce w Zawodach Wojewódzkich w Sztafecie 10*1km Chłopców

I miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Biegu na 2km

1980/81 I miejscew Gminnych Zawodach w Piłce Siatkowej DziewczątI miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Nożnej

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

1981/82 I miejscew Wojewódzkich Zawodach w Piłce Siatkowej DziewczątII miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Siatkowej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

1982/83 I miejscew Gminnych Zawodach w Piłce Siatkowej DziewczątI miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

IV miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Sztafecie 10*1km Chłopców

1983/84 I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce NożnejI miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłopców

1984/85 I miejscew Biegach Przełajowych Gminnych 10*1km ChłopcówII miejsce w Gminnych Biegach Przełajowych 10*800m Dziewcząt

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Siatkowej Dziewcząt

I miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Piłce Siatkowej Chłopców

1985/86 I miejscew Gminnych Zawodach-Sztafeta Olimpijska ChłopcówI miejsce w Gminnych Zawodach W Wieloboju Skoczności Chłopców

I miejsce w Gminnych Zawodach w Wieloboju Rzutowym Chłopców

1986/87 I miejscew Rejonowych Zawodach-Sztafeta Olimpijska ChłopcówI miejsce w Rejonowych Zawodach w Wieloboju Wytrzymałości Chłopców

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Wieloboju Rzutowym Chłopców

1987/88 I miejscew Turnieju „Sprawni jak Żołnierze” ChłopcówI miejsce w Sztafecie Zwycięstwa Wiśniowa-Dobczyce

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Wieloboju Wytrzymałości Chłopców

II miejsce w Rejonowych Zawodach w Wieloboju Sprawnościowym Dziewcząt

IV miejsce w Wieloboju Sprawnościowym w Finale Wojewódzkim Dziewcząt

II miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych Zesp. Dziewcząt

1988/89 I miejscew Międzyszkolnej Lidze Lekkoatletycznej DziewczątII miejsce w Sztafecie Dziewcząt w Wojewódzkich Igrzyskach w Narciarstwie Klasycznym

Złoty Medal Ogólnopolskich Sztafecie Narciarskiej Dziewcząt Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski MKS

Srebrny Medal na Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach

I i II miejsce w Mistrzostwach Podokręgu Narciarskiego

III miejsce w Sztafecie Olimpijskiej Dziewcząt w Zawodach Wojewódzkich

I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Wielobojach

I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt

1989/90 I miejscew Sztafecie Olimpijskiej DziewczątI miejsce w Sztafecie 4*400m Dziewcząt

I miejsce w Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

I miejsce w Rejonowych Zawodach w Sztafecie Olimpijskiej Chłopców

I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt

III miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych Dziewcząt

II miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych Dziewcząt

I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych Dziewcząt

III miejsce w Wojewódzkich Wielobojach Rzutowych Dziewcząt

VI miejsce w Biegach Przełajowych na Zawodach Makroregionu

1990/91 I miejscew Wieloboju Rzutowym – Beata NiźnikI miejsce w Wieloboju Rzutowym – Ryszard Kasperek

I miejsce w Rejonowych Wielobojach L.A. kl.V

I miejsce w III edycji Rejonowej Ligi Przełajowej w Kategorii Chłopców Młodszych

I miejsce w Sztafecie Olimpijskiej w Rejonowych Zawodach L.A

II miejsce w Biegach Przełajowych z okazji 70-lecia K.S. „Dalin”

III miejsce w III Edycji Rejonowej Ligi Przełajowej w Kategorii Młodzików

III miejsce w Rejonowych Wielobojach L.A. w Punktacji Generalnej Klas IV

1991/92 I miejsceSztafety Przełajowej o Puchar Prezydenta Miasta KrakowaIII miejsce Chłopców w Mistrzostwach Wojewódzkich w Mini Piłce Ręcznej

II miejsce Chłopców w Mistrzostwach Gminy w Piłce Ręcznej Chłopców

II miejsce w Mistrzostwach Gminy w Mini Piłce Nożnej

III miejsce w Lidze Przełajowej

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE RENATY FILIPEK:

VIII miejsce w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Klasycznym

XII miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Klasycznym

III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w Biegach Przełajowych

III miejsce w Międzynarodowym Mityngu Lekkiej Atletyki

II miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w Lekkiej Atletyce

1992/93 I miejscew Biegu na trasie Myślenice-DobczyceI miejsce w Sztafecie przez Ukleinę

I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej z okazji 65-lecia Krakowskiego Okręgu Związku Piłki Ręcznej

I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Przełajowej w Kategorii Młodzików

II miejsce w Gminnym Turnieju Koszykówki

II miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Ręcznej

W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH W LEKKIEJ ATLETYCE:

I miejsce Sawicki Paweł – bieg 100m

I miejsce Cienkosz Krzysztof – bieg na 1200m

I miejsce Rajski Michał – bieg na 600m

1993/94 W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH REJONU W LEKKIEJ ATLETYCE:I miejsce w pchnięciu kulą – Michał Dyduła

II miejsce skoku w dal – Zbigniew Eichler

II miejsce w biegu na 600m

III miejsce w Mistrzostwach Województwa – Piłka Ręczna Chłopców

I miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców

II miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej kl.VIII

III miejsce w Rejonowym Turnieju Mini Piłki Koszykowej kl.VI

1994/95 II miejscew Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców kl.V-VIIV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Sztafetowych Biegów Przełajowych Chłopców

I miejsce w Rejonowym Turnieju Mini Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w IV Halowym Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych

II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Trampkarzy Młodszych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Myślenice

III miejsce w Turnieju Halowym Trampkarzy Starszych

1995/96 III miejscew Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej ChłopcówIV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców

III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych Chłopców

V-VI miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej Chłopców

V-VIII miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt

IV miejsce w Półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej

II miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Piłce Nożnej

II miejsce o Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej

III miejsce w Sztafecie Szlakiem Walk Partyzantów

1996/97 II miejscew Rejonowym Turnieju Mini Piłki Ręcznej ChłopcówI miejsce w III Wojewódzkim Turnieju Grand Prix Unihoca

I miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Rejonowym Turnieju Mini Koszykówki Chłopców

II miejsce w Rejonowym Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt do lat 13

1997/98 I miejscew Wojewódzkim Ćwierćfinale w Piłce Ręcznej ChłopcówI miejsce w Unihocu w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

II miejsce w Wojewódzkim Ćwierćfinale w Mini Koszykówce Chłopców

I miejsce w Rejonowym Turnieju Koszykówki Chłopców

II miejsce w IV Wojewódzkim Turnieju Grand Prix Unihoca

1998/99 I miejscew Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej ChłopcówII miejsce w Rejonie w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców

II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej

II miejsce w Piłce Ręcznej Chłopców w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

III miejsce w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

II miejsce w Rejonowych Zawodach Piłki Siatkowej Dziewcząt

I miejsce w Rejonowych Zawodach Piłki Ręcznej Chłopców

I miejsce w Rejonowych Zawodach Piłki Koszykowej Chłopców

IV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców

1999/2000 II miejscew Rejonowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców.II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Chłopców.

I miejsce Paulina Sroka w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt.

III miejsce w Powiatowych Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców.

III miejsce w Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy.

2000/2001 I miejsce drużynowo w Powiatowych Igrzyskach Szkolnych w Szachach  oraz II miejsceindywidualnie – Wojciech CzyrnekI miejsce Talaga, II miejsce D. Pietrzak w Powiatowych Zawodach Pływackich o Puchar Starosty

Turniej mini piłki nożnej – I miejsce dla szkoły

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Biegach Przełajowych Chłopców

2001/2002 I miejscePowiatowych i Międzypowiatowych Zawodach w Koszykówce Chłopców oraz V miejsce w województwie małopolskimSztafeta pływacka chłopców – złoty medal

I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP nr 3

Wicemistrzostwo Polski w karate –  Anita Kępa z IVf

2002/2003 I miejsce drużynowo w Szachowych Mistrzostwach Powiatu oraz Indywidualnie: I miejsce Michał Płatek, II miejsceKinga CzyrnekI miejsce Sandy Mitka, IV miejsce Tomasz Gromada, V miejsce Agnieszka Wojtan  w  Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych i awans do finałów wojewódzkich

I miejsce Jakub Czernecki w IV Międzygminnym Indywidualnym Turnieju w Szachach Indywidualnych

I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Crakovia 2003” uzyskał Damian Kudas  jednocześnie potwierdzając swoja trzecia kategorię szachową

I miejsce w Pływackich Mistrzostwach Powiatu w kategorii klas I-III Gabriela Woźnica oraz Bartłomiej Trzciński

I miejsce i puchar w XII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu – sztafeta dziewcząt

2003/2004 I miejsce w Mistrzostwach Gminy i I miejscew Mistrzostwach Powiatu  w Mini Piłce Siatkowej ChłopcówIII miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców

I miejsce w XIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza   MiG Myślenice

I i III miejsce w Turnieju Rowerowym o Puchar Burmistrza

I miejsce indywidualnie – Damian Kudas w XIV Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Krakowie

I miejsce w Igrzyskach Szachowych Powiatu Damian Kudas. Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowano: Damiana Kudasa, Marcina Świątka oraz Kingę Czyrnek

I miejsce Katarzyna Mierzejewska, II miejsce Krzysztof Kasperek,  III miejsce Emil Bularz w Otwartych Krakowskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Judo

II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion”

2004/2005
III miejsce w XIV Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza   MiG Myślenice.I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców.

III miejsce Katarzyny Panuś w Powiatowych Igrzyskach w Slalomie Gigancie Dziewcząt.

III miejsce Krzysztofa Panuś w Powiatowych Igrzyskach w Slalomie Gigancie Chłopców.

III miejsce w rejonie i awans do zawodów wojewódzkich biegach przełajowych – Szymon Mazur.

III miejsce sztafety dziewcząt w Zawodach Pływackich.

III miejsce w Halowych Zawodach Piłki Nożnej.

III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym – Grzegorz Klęp.

II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej  Trampkarzy Młodszych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach.

I miejsce w turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.

2005/2006
I miejsce w Gminnych i III miejscew Powiatowych  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłce Koszykowej Chłopców.I miejsce w gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłce Koszykowej Dziewcząt

II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłce Siatkowej Chłopców.

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Mini Koszykówce Chłopców.

I miejsce w Gminnych Mistrzostwach Szachowych Szkół Podstawowych  i Gimnazjów.

I miejsce Luigia Sirignano i  III miejsce Anna Żak (styl klasyczny)  w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

I miejsce Grzegorz Dobosz i  III miejsce Szymon Szlachetka (styl klasyczny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

III miejsce Agnieszka Szymczyk (styl grzbietowy) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

III miejsce Tomasz Szymczyk (styl grzbietowy) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

I miejsce Patrycja Chlipała (styl dowolny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

I miejsce Krzysztof Litwa III miejsce Krzysztof Cienkosz (styl dowolny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

I miejsce sztafeta dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

II miejsce sztafeta chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

II miejsce Agnieszka Szymczyk i III miejsce Sonia Jaros oraz

III miejsce Ksawery Jaros w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim.

II miejsce w XV Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych  o Puchar Burmistrza MiG Myślenice.

I miejsce sztafety dziewcząt w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej.

 

2006/2007

III miejscew Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców.III miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.

II miejsce w XVI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Myślenice.

I miejsce Ksawery Jaros w Powiatowych Igrzyskach w Narciarstwie Alpejskim

 

2007/2008

I miejsce Marcin Chmiel, II miejsce Maciej Świątek III miejsceAdrian Domarecki w Powiatowych Igrzyskach w Szachach.I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej.

I miejsce w Gminnych Zawodach Pływackich – sztafeta chłopców.

I miejsce w Gminnych Zawodach Pływackich – sztafeta dziewcząt.

I miejsce w Gminnych oraz II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych oraz I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Koszykowej Chłopców.

I miejsce w Gminnych oraz I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Mini Piłce Koszykowej   Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych oraz III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców.

I miejsce w Małopolskich  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej   w pływaniu drużynowym dziewcząt.

Wyniki indywidualne Małopolskich  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w pływaniu: I miejsce styl dowolny Luigia Sirignano, I miejsce styl motylkowy Krzysztof Litwa, III miejsce styl motylkowy Dominika Sanowska.

I miejsce Sonia Jaros oraz I miejsce Ksawery Jaros w Powiatowych Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim.

I miejsce w XVII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Myślenice.

II miejsce w Turnieju Rejonowym Piłki Koszykowej Dziewcząt.

III miejsce w Turnieju Rejonowym Piłki Koszykowej Chłopców.

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Piłce Nożnej „7-demek” Chłopców.

II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – piłka nożna.

 

2008/2009

I miejsce w Gminnych oraz w Powiatowych Igrzyskach w Mini Piłce Koszykowej   Dziewcząt.III miejsce w Rejonowych Igrzyskach w Mini Piłce Koszykowej   Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach w Mini Piłce Siatkowej   Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach w Mini Piłce Ręcznej   Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych oraz Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

II miejsce w Gminnych Igrzyskach w Mini Piłce Ręcznej Chłopców.

II miejsce w Gminnych Igrzyskach w Mini Piłce Koszykowej Chłopców.

II miejsce w Gminnych Igrzyskach Piłce Nożnej .

I miejsce dziewczęta  kl. I-IV Maria Miska ,  I miejsce dziewczęta kl. V-VI Sonia Jaros, I miejsce chłopcy kl. I-IV Ksawery Jaros,  w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie  Alpejskim.

I miejsce Sonia Jaros oraz  I miejsce Ksawery Jaros w Wojewódzkich  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie  Alpejskim.

I miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim Trampkarzy  o Puchar Burmistrza Myślenic.

I miejsce w Turnieju Piłkarskim o Puchar Burmistrza Myślenic

VI miejsce Marcin Chmiel w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w Szachach Indywidualnych.

 

2009/2010

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Piłce Nożnej.III miejsce Liga Małych Mistrzów.

I miejsce sztafeta dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

I miejsce sztafeta chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

I miejsce Magdalena Bazyl (styl klasyczny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

II miejsce Jakub Kasprzycki (styl klasyczny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

I miejsce Anna Wątek (styl grzbietowy) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

I miejsce Jakub Klecha (styl grzbietowy) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

I miejsce Karolina Wcisło (styl dowolny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

I miejsce Karol Drozdowicz-Nita (styl dowolny) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców.

I miejsce Nikoletta Kopp (styl motylkowy) w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt.

III miejsce Magdalena Bazyl w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w Piłce Siatkowej.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w Piłce Ręcznej .

III miejsce za Punktację Zespołową Powiatów w narciarstwie alpejskim.

2010/2011

2011/2012

I miejscew Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Donalda Tuska.III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Donalda Tuska.

I miejsce w Rejonowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o  Puchar „Orlika”.

II miejsce Szymona Chronowskiego w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych.

II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Senatora Bisztygi.

II miejsce w Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Piłki Siatkowej Dziewcząt.

III miejsce w  Gminnych Igrzyskach Piłki Siatkowej Chłopców.

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Piłki Siatkowej Dziewcząt.

I miejsce w Gminnych Igrzyskach w Pływaniu Dziewcząt.

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Pływaniu Chłopców.

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

III miejsce w Gminnych Igrzyskach w Piłce Koszykowej Chłopców.

 

2012/2013

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Dziewcząt – sztafeta,

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Chłopców – sztafeta,

III miejsce w Gminnych Igrzyskach w Piłce Koszykowej Dziewcząt,

I miejsce w Gminnych Igrzyskach w Piłce Koszykowej Chłopców,

IV miejsce w Gminnych Zawodach  Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej – dziewczęta,

I miejsce w Gminnych Zawodach  Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej – chłopcy,

I miejsce w Gminnych Zawodach – Minipiłka Nożna „Siódemki” Chłopców,

II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza,

III miejsce w Powiatowych Zawodach w Biegach Przełajowych – sztafeta chłopców,

IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Biegach Przełajowych – sztafeta dziewcząt,

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Grochala

OSIĄGNIĘCIA SZACHOWE 2012/2013

udział uczennicy kl. Vd Klaudii Szymskiej w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Dziewcząt w Szachach,

– Powiatowe Zawody Szachowe – Klaudia Szymska – III miejsce, Szymon Chmiel – V miejsce oraz II miejsce drużynowo (Adam Malisz, Hubert Szymski, Dominik Szlachetka),

– IX Mistrzostwa Służb Mundurowych w Szachach: Hubert Szymski – IV miejsce, Piotr Kamiński – V miejsce oraz II miejsce drużynowo ( Mateusz Kamiński, Dawid Kołodziejczyk),

– III Mikołajowy Turniej Szachowy – II miejsce drużynowo, Wojciech Podsiadło zdobył V kategorię szachową,

-IV Powiatowy Turniej Szachowy: Szymon Chmiel – II miejsce, Hubert Szymski – III miejsce, Kamil Betlej – VI miejsce, Adam Malisz – VIII miejsce oraz III miejsce drużynowo,

– Weekend Szachowy w Galerii Krakowskiej: Hubert Szymski – VI miejsce, Kamil Betlej – X miejsce,

– Klasyfikacyjny Turniej szachowy: Kamil Betlej – I miejsce ( zdobył IV kategorię szachową), Dawid Kołodziejczyk – II miejsce, Mateusz Kamiński – III miejsce, Jan Malczewski – IV miejsce, Oskar Chowaniec zdobył V kategorię szachową,

– XVIII Międzygminne Zawody Szachowe odbywające się od X 2012r. do IV 2013 r. ( 7 turniejów) – IV miejsce drużynowo.

Skip to content