Kategoria: Projekty

CERTYFIKAT ,,GRANIE NA EKRANIE” MŁODZIEŻ W ŚWIECIE GIER CYFROWYCH

Granie

Otrzymaliśmy certyfikat za udział w największym ogólnopolskim badaniu naukowym poświęconym zachowaniom growym młodzieży w Polsce, które realizowane było w minionym roku szkolnym, wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Granie na ekranie. Celem projektu  było zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież, a także edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Z powodu pandemii koronowirusa ankieta wypełniana była w domu. W badaniu wzięło udział łącznie 56 535 uczniów z całej Polski.

W naszej szkole w badaniu wzięli udział chętni uczniowie z klas 7 i 8, którzy  się zaangażowali i wypełnili obszerną ankietę, a tym samym przyczynili się do zdobycia wiedzy na temat higienicznego korzystania z gier cyfrowych oraz zwiększenia świadomości skutków hazardu wśród wychowawców, rodziców i opiekunów.

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKATY ZA UDZIAŁ W PROGRAMACH REKOMENDOWANYCH PRZEZ PSSE PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA 

Certyfikat

„Nie pal  przy mnie proszę” klasa 2 a

„Bieg po zdrowie’’  klasa 4 c

„Znajdź właściwe rozwiązanie”  klasa 6 c i 6 f

W roku szkolnym 2020/21we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną  realizowane były  programy profilaktyczne:

Klasa 2a wraz z wychowawcą mgr Iwoną Stanisz przystąpiła do programu ,,Nie pal  przy mnie proszę’’.

Zajęcia programowe umożliwiły przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane  treści dotyczące zdrowia, od czego ono zależy, jak o niego dbać  Miały one charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim celem było wykształcenie u dzieci  świadomej umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach, z których inne osoby palą przy nich papierosy. Program jest pierwszym ogniwem z cyklu programów profilaktyki  uzależnień.

ZAKOŃCZENIE AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Puchatek

17 czerwca zakończyliśmy uroczyście w pierwszych klasach Akademię Bezpiecznego Puchatka. Po całorocznych zajęciach na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy i w internecie z pierwszakami spotkał się pan Sebastian Kruk, st. sierżant z KP Policji w Myślenicach. W trakcie rozmowy z dziećmi został domknięty temat jak dbać o siebie, unikać zagrożeń i bezpiecznie spędzić wakacje – nad wodą, w lesie, w mieście czy na placu zabaw. Jeszcze raz został poruszony temat posiadania przez dzieci ograniczonego zaufania wobec osób obcych – w świecie rzeczywistym i wirtualnym. W ramach Akademii pierwszacy wzięli udział w konkursie plastycznym:

STOP! Nie otwieraj!

STOP! Nie podawaj!

STOP! Nie ujawniaj, nie pokazuj!  – lizako-znaki Bezpiecznie w Internecie i w świecie.

Ponadto wszyscy celująco rozwiązali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, wykazując się odpowiednią wiedzą na temat właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Patrząc z perspektywy mijającego roku szkolnego można dostrzec wyraźną różnicę w postawach naszych najmłodszych uczniów – wyraźnie wzrosła ich samodzielność i zaradność życiowa. Ich starania zaskutkowały zdobyciem dla szkoły certyfikatu z XII edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka, natomiast oni sami z rąk pana policjanta otrzymali pamiątkowe dyplomiki. Dziękuję uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie.

„KOT W TARAPATACH”- PROGRAM W KLASACH PIERWSZYCH

„Kot w Tarapatach”- program w klasach pierwszych

W naszej szkole klasy 1 biorą udział w Programie „Kot w Tarapatach”. To projekt skierowany do wychowawców I klas Szkół Podstawowych oraz pedagogów, psychologów pracujących z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych. Realizowany jest przez zespół terapeutów dziecięcych Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

Program jest realizowany przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej.

Rozpoczyna się w I klasie, a kończy w III klasie. Cały program jest stworzony w oparciu o myśli teorii przywiązania, a nauczyciel dzięki niemu może m.in.:
• Rozwijać zdolność rozumienia stanów umysłowych dziecka
• Właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego zachowania
•  Łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci.

UMIEM PŁYWAĆ

UMIEM PŁYWAĆ

W czerwcu zakończyła się  tegoroczna edycja programu „Umiem Pływać”. Program skierowany był do dzieci szkolnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice uczęszczających do klas I–III szkół podstawowych.

Celem programu było:
a) upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
b) nabycie podstawowych umiejętności pływackich;
c) profilaktyka wad postawy oraz przeciwdziałanie nadwadze i otyłości;
d) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
e) systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych;
f) zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

MY TOWN

my town

My Town – pod taką nazwą uczniowie klas piątych wykonywali projekty z języka angielskiego. Prace były tak misternie i pięknie wykonane, iż najładniejsze z nich postanowiliśmy nagrodzić. I tak:

I miejsce zdobyła Nikola Pasternak z 5c

II miejsce Gabriela Batko z 5d

III miejsce: Julia Szafraniec z 5d

Wyróżnienia otrzymali: Martyna Łętocha i Kacper Gorączko z 5d.

TWORZYMY LAPBOOKI O POLSCE

Lapbook

Lapbook? Co to takiego? Lapbook to nic innego, jak samodzielnie zrobiona książeczka tematyczna. Najczęściej wykonywana jest z papierowej teczki lub bloku technicznego. Zawiera kieszonki, ruloniki, zakładki, skrytki, w których umieszczone są zagadki, informacje, obrazki, zdjęcia dotyczące danego tematu.

Z okazji majowych świąt klasa 1 d przygotowała na lekcjach swoje pierwsze, własne lapbooki o Ojczyźnie. Wykorzystaliśmy do ich stworzenia polskie symbole narodowe, wiersze, mapę Polski, tradycyjne polskie stroje regionalne, herby naszych stolic – byłych i obecnej. Znajdziemy w nim też polskie monety i banknoty oraz wiele innych informacji związanych z naszą Ojczyzną, czyli polskie NAJ!

WARSZTATY ŚWIADOMEGO ROZWOJU

certyfikat

Dnia 26 kwietnia uczniowi klas 7 mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rozwojowych z Reginą Burdaś – certyfikowanym Coachem, Trenerem i Mówcą globalnej organizacji John Maxwell Team.

W naszej szkole zostały przeprowadzone dwa warsztaty:

  • Klasa 7e i 7b – czasem wygrywasz a czasem się uczysz, który powstał z myślą o nastolatkach, aby inspirować i stawiać im wyzwania, tak by zrozumieli, że własne niepowodzenia mogą stać się możliwością i przestrzenią do rozwoju i nauki.
  • Klasa 7a i 7c – buduj pozytywny obraz siebie – wzmacniaj wiarę w siebie i zwiększaj poczucie własnej wartości.

Więcej informacji w artykule iTV Myślenice.

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY. CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Plakat

Gmina Myślenice pozyskała środki na zakup laptopów dla uczniów. Dwa z nich trafiły do naszej szkoły. W/w sprzęt zakupiony został w ramach Programu Grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W najbliższych dniach sprzęt zostanie udostępniony uczniom. 

Logo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

„AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” – W STRONĘ NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

KOŁO NAUKOWE CASIA IBIS – PISZĄ O NAS

Źródło: Myślenice iTV

Artykuł Myślenice iTV

Artykuł myslenice.pl

PROJEKT MISSION X – TRENUJ JAK ASTRONAUTA

Projekt X

Nasza szkoła włączyła się w projekt edukacyjny Mission X: Trenuj jak Astronauta.  W programie uczniowie zachęcani są do trenowania jak astronauta poprzez realizację zadań fizycznych i naukowych, które zostały opracowanie wspólnie z kosmologami i specjalistami fitness, którzy współpracują z astronautami i agencjami kosmicznymi na całym świecie.

Uczniowie wykonują zadania, za które zdobywają punkty. Dzięki nim maskotki Mission X – Leo i Luna – będą mogły odbyć podróż z Ziemi na Księżyc. Po wykonaniu zadań, nauczyciel dokonuje rejestracji poprzez formularz internetowy. Wyzwanie odbywa się co roku i trwa od stycznia do maja.

KOŁO NAUKOWE CASIA IBIS

Ibis Casia

Młodzi Naukowcy z dużym zapałem do pracy angażują się w działania koła Casia Ibis. Obecnie realizujemy kolejny etap programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” dotyczący transportu i miast przyszłości. Poznaliśmy historię transportu począwszy od koła wynalezionego około 3500 lat p.n.e. w Mezopotamii aż do współczesnych samochodów. Nasze działa skupione są wokół konstrukcji pojazdu przyszłości, w którym zmieścimy się wszyscy. Przygotowywaliśmy gazetki ścienne, makietę miasta przyszłości i poznawaliśmy za pośrednictwem  przeprowadzonego eksperymentu  działanie poduszkowca. Praca nie ustaje.

Wkrótce podzielimy się kolejnymi efektami naszych działań.

Skip to content