POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Dnia 29 września 2022 r. na myślenickim Zarabiu odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W trudnych, zimnych i deszczowych warunkach, naszą szkołę reprezentowały zespoły dziewcząt i chłopców z klas ósmych.

Po zaciętej walce nasze sztafety zajęły IV miejsca, pokonując sporą grupę reprezentacji z innych szkół.

Sztafetę dziewcząt reprezentowały:

Chrobak Zofia 8b, Łotocka Nikola 8b, Gorączko Aleksandra 8b, Nowak Milena 8a, Tomal Gabriela 8c, Kowal Patrycja 8c, Maczałaba Roksana 8f, Przybyś Wiktoria 8d, Ożóg Amelia 8c.

Sztafeta chłopców:

Paszcz Norbert 8a, Szarek Maciej 8b, Styczeń Antoni 8b, Juszkiewicz Szczepan 8e, Świebocki Tomasz 8e, Stalmach Łukasz 8f, Śliwa Mikołaj 8f.

W OCZEKIWANIU NA ROMANTYZM…

Projekt

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym związanym z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego, włączając się w ogólnopolskie działania dotyczące tego tematu. Na lekcjach języka polskiego i plastyki uczniowie klas VI-VII zapoznają się z różnymi obliczami okresu romantyzmu, zarówno w jego literackim, jak i potocznym znaczeniu i odbiorze.

W najbliższym czasie odbędą się warsztaty artystyczne „Spotkanie ze $vitezi@nką”, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych z klas VI-VIII. Zapisy u pani Anny Pardyak i pani Beaty Baczyńskiej. Termin warsztatów zostanie podany poprzez Librus.

SZKOLNY ORIETEERING

Kończy się wrzesień, a za nami już pierwsze wyjście. Jak co roku wczesną jesienią ruszyliśmy na Zarabie skoro świt. (No dobra! Nie przesadzajmy, była 8.50 😉  Wszyscy mieliśmy jeden cel: dobrze się bawić. Jasne, ważne było zdobywanie punktów kontrolnych (tych właściwych, nie: fałszywych, choć i takie wpadły nawet najlepszym). Dla większości cenniejsze od wyniku okazało się wyjście poza szkolne mury z kolegami, skorzystanie z ładnej pogody, skubnięcie batona itd. Czytanie mapy, szukanie wskazówek, porównywanie terenu w rzeczywistości z tym, co na kartce działo się przy okazji. Taką naukę geografii to my prosimy częściej. Choć ci, którzy potraktowali zagubione owieczki zbyt lekko, mogli się rozczarować, gdy przyszło do wyników. Tak naprawdę owieczki z mapa były bardziej jak rogate barany. Jeśli ktoś nie przeczytał tekstu – wskazówki, to… hmmmm… mógł mieć problem. Dziękujemy Pani Dyrektor, że zawsze zgadza się na takie ciekawe inicjatywy i Nauczycielom, bo nas pilnują, co wcale nie jest takie łatwe.

PROJEKT LAPBOOK W III D

Nauka to nie tylko pisanie w zeszytach, wykonywanie zadań w ćwiczeniach i czytanie tekstów z podręczników szkolnych. Nauka to też zabawa i współpraca w grupie. Klasa III D w tym roku szkolnym będzie brała udział w klasowym projekcie LAPBOOK W NASZEJ KLASIE. Wybrane tematy omawiać będziemy, wykonując lapbooki grupowe.

Czym jest lapbook? Jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić informacje na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. Wszystko to umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa.

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zakończyliśmy niedawno tygodniowe zajęcia pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach realizacji  tego bardzo ważnego tematu, dzieci podejmowały różnorodne działania zmierzające do nabywania coraz większej świadomości dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze i innych uczestników ruchu drogowego. Były to:

 • poganki na temat bezpiecznego poruszania się dzieci po drodze – ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność noszenia odblasków,
 • poznawanie wybranych znaków drogowych,
 • wykonywanie przestrzennych znaków drogowych,
 • prace plastyczne „ Ruch uliczny”,
 • zabawy ruchowe,
 • nauka piosenki pt. „Czerwone stój”,
 • praktyczne zajęcia na placu ze znakami drogowymi na szkolnym podwórku.

          Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!

KONKURS „NAUCZYCIEL MÓJ MISTRZ”

Z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej organizowany jest konkurs literacko-plastyczny „Nauczyciel mój mistrz”.

Cele konkursu:

 • Budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;
 • Nawiązanie więzi między uczniami a ich nauczycielami;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej jak i wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów;
 • Stworzenie możliwości do prezentacji talentów literackich i plastycznych.

Uczestnictwo i forma konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W dniach 23 – 25 maja 2023 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

1. język polski–  23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka– 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny– 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie  mogą ubiegać się o  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

KLASY DRUGIE NA WYCIECZCE W GRUSZOWIE

Czternastego  września wszystkie drugie klasy naszej szkoły pojechały do Gruszowa, aby poznać życie na wsi. Na miejscu zajęcia rozpoczęliśmy od zjedzenia swojego prowiantu. Następnie obejrzeliśmy duży tunel ogrodniczy, odwiedziliśmy krówkę na pastwisku i oglądaliśmy wykopywanie ziemniaków. Podczas przerwy bawiliśmy się na trawiastym boisku. Potem poczęstowano nas naleśnikami i kompotem.  Kiedy zjedliśmy, nauczyliśmy się robić przetwory na zimę. Następnie przyszedł czas na zabawę w ogrodzie. Ostatnia atrakcją była jazda wiejską karetą. Wycieczka bardzo nam się podobała. 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA KONKURSU „MATEMATYCZNE TALENTY”

Dnia 19 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli tytuł laureata lub wyróżnienie w powiatowym konkursie Matematyczne Talenty, uczestniczyli w rozdaniu nagród i dyplomów oraz wykładzie Pana Profesora Krzysztofa Ciesielskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor ciekawie i żartobliwie opowiadał o tym, jak rozwiązywać zadania matematyczne. Uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach, nagrody wręczał Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka.

Z tego wydarzenia wyszliśmy z poczuciem miło spędzonego czasu oraz zyskaliśmy wiele informacji przydatnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

W uroczystości brali udział następujący uczniowie pod opieką Pani Anety Dziewońskiej:

 • Karol Paszcz – 4a
 • Daniel Krzemień – 5c
 • Jakub Wilczek – 6b
 • Maja Oskwarek – 7b
 • Beata Błachut – 8a
 • Zofia Chrobak – 8b
 • Milena Gubała – 8b
 • Artur Gorączko – 8b

JUŻ PŁYWAM

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w małopolskim projekcie “Już pływam”. W ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Gmina Myślenice wraz z pomocą środków Województwa Małopolskiego umożliwia dzieciom (uczniowie klas I do III) w ramach zajęć pozaszkolnych udział w bezpłatnym kursie nauki pływania na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Projekt realizowany jest od dnia 10 września 2022 r. do dnia 17 grudnia 2022 r. i obejmuje 15 godzin lekcyjnych nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W zajęciach sobotnich uczestniczą uczniowie naszej szkoły, którzy przeszli pozytywnie rekrutację do projektu, prowadzoną przez organizatora zajęć Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Projekt w szczególności zakłada nabycie podstawowych umiejętności pływackich i oswojenia się z wodą dla dzieci, które nie posiadają takich umiejętności oraz poprawę umiejętności pływackich u dzieci, promocję aktywnego i i bezpiecznego wypoczynku. Lekcje nauki pływania są również ważnym elementem wdrażania profilaktyki zdrowotnej w środowisku szkolnym, w szczególności dotyczącej kształtowania właściwej postawy ciała (korekty wad postawy i skrzywień kręgosłupa). I przede wszystkim – pływanie to świetna zabawa!

SŁODKO JEST POMAGAĆ!

OGNISKO INTEGRACYJNE KLAS III C I III D

Jak co roku o tej porze, klasy III c i III d udały się na znaną nam już polanę Mikołaj w Myślenicach. Pogoda była znakomita, aby w otoczeniu przyrody podziwiać pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni. Po zabawach i grach ruchowych rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. To tylko niektóre atrakcje z leśnej zabawy.

Wyjście było doskonałą okazją do utrwalenia zasad zachowania się w lesie, przypomnienia, jak istotne jest dbanie o czystość naszego otoczenia oraz integracji międzyklasowej.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem misji jest stworzenie nowoczesnych szkół , w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Przypominamy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości w kwocie 225 000 zł. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są klocki Lego Spike i Lego Mindstorms do nauki programowania, klocki konstrukcyjne Lego BricQ, długopisy 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości VR, urządzenia do rejestrowania wideo i dźwięku i inne.

16 września klasa III d uczestniczyła w pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach z programowania. Nasze prace oglądał burmistrz Jarosław Szlachetka, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Małgorzata Ciemieńska oraz Pani Dyrektor Justyna Otfinowska.