INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:


W dniach 23 – 25 maja 2023 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

1. język polski–  23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka– 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny– 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie  mogą ubiegać się o  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 24.02.2023 (piątek) odbędzie się w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady:

– plastikowe butelki PET po napojach
– zakrętki plastikowe
– makulatura

należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Bardzo prosimy, aby przygotowane opakowania był według poniższych zaleceń:

– butelki PET – puste, bez pozostałości płynów

– zakrętki plastikowe z butelek – czyste

– makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem.

Kontenery podstawione zostaną 23 lutego w godzinach popołudniowych.

Zbiórka baterii odbywa się cały rok, pojemnik znajduje się przy wejściu do szkoły.

Dziękujemy za współpracę

O SZACUNKU DLA INNYCH I REAGOWANIU NA PRZEMOC

Spotkanie

17 lutego 2023 r. kolejny raz naszą szkołę odwiedził pan Sebastian Kruk – mł. aspirant z KP Policji w Myślenicach. Tym razem pan policjant spotkał się z uczniami klas szóstych. Dwie godziny lekcyjne zostały poświęcone rozmowom na temat cyberprzemocy i hejtu. Kolejny raz uczniowie usłyszeli o formach pomocy, z których mogą korzystać w przypadku doświadczenia przemocy lub będąc jej świadkiem. Wykład pana policjanta spotkał się z żywym oddźwiękiem. Przede wszystkim burzliwa dyskusja toczyła się wokół zagadnienia konsekwencji niereagowania na przemoc, bycia obojętnym na zło. Obrazowe dla wszystkich było porównanie rozprzestrzeniającej się cyberprzemocy do kuli śnieżnej, która wymyka się spod kontroli, staczając się z górki. Na początku toczy się wolno, stopniowo powiększa się i kręci coraz szybciej. Nikt nie wie, w którą stronę zboczy, czy, gdzie i kiedy się zatrzyma. Tak samo może być właśnie z przemocą rówieśniczą. Bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której nikt nie będzie miał nad nią kontroli. Pan policjant omówił również jakie formy może przybierać cyberprzemoc, a najczęstsze z nich to: nękanie, grożenie, szantażowanie, podszywanie się pod kogoś w sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów. Wie­lu użytkowników internetu może nie mieć też świadomości, że przez „polubienie”, przesłanie czy udostępnienie materiałów, które są krzywdzące dla jakiejś osoby (bez znaczenia czy ją znają, czy nie), stają się sprawcami przemocy.

PO CO WNUKOM BABCIA I DZIADEK? – 2NEWS WIE!

Drodzy Widzowie!

Odpowiedź na pytanie znajdziecie w kolejnym odcinku Szkolnej Telewizji 2News.

Obejrzyjcie, wysłuchajcie i bawcie się dobrze!

 

Jak zwykle dziękujemy naszym Gościom! Dzielnie stawili czoła swoim słabościom. Zatem:

Droga Babciu, Drogi Dziadku!

Dla Was dzisiaj te występy,

choć nam trema depcze pięty.

Pozdrawia

– Redakcja 2News

KONKURS KLASOWY NA LAPBOOKA Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2023

KONKURS KLASOWY NA LAPBOOKA Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2023

Konkurs polega na wykonaniu klasowego lapbooka (materiały do wykorzystania przy lapbooku zostały rozesłane wychowawcom).

Lapbooki dostarczamy do pani psycholog Anety Dziewońskiej (gabinet 307) lub pani pedagog Beaty Pacek (gabinet 203).

Termin składania prac mija 22.03.2023 r. Każda klasa może złożyć na konkurs nieograniczoną ilość prac. Konkurs będzie oceniany w kategoriach klas: 1-3, 4-6, 7-8.

Zwycięzca konkursu w danej kategorii zostanie wyłoniony w drodze anonimowego głosowania przeprowadzonego wśród  nauczycieli.

Dla zwycięskich klas w każdej kategorii bony na pizzę!

KONKURS INDYWIDUALNY NA PLAKAT – BEZPIECZNY INTERNET – DZIAŁAJMY RAZEM

KONKURS INDYWIDUALNY NA PLAKAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB TRADYCYJNEJ

 Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2023!

Hasło :

„Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

„Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”

Konkurs polega na wykonaniu plakatu nawiązującego do powyższego hasła w formie elektronicznej w dowolnym programie graficznym lub wykonaniu plakatu w tradycyjnej formie na kartce w formacie A4. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 DZIAŁAJMY RAZEM

,,…Internet do bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży i, co bardzo ważne, ich przyszłości. Okazja taka, jak Dzień Bezpiecznego Internetu pozwala na budowanie świadomości o tym co ważne jest, aby łączyć  siły w działania na rzecz Internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci , a nie stanowił dla niego rosnące zagrożenie…’’ – mówi Anna Rywczyńska, Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK – PIB

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w obchodach Bezpiecznego Internetu proponowanego  przez Centrum Programu Safer Internet.

Mówienie o bezpiecznym poruszaniu się w sieci jest naszym obowiązkiem. Nowe technologie stały się jedną z ważniejszych sfer naszego życia i nic nie wskazuje na to, by miały w najbliższym czasie zniknąć, raczej będą wywierać coraz większy wpływ na to, jak wygląda nasz świat. Już teraz to one zmieniają nie tylko to, jak kontaktujemy się z ludźmi, jak się uczymy i jak pracujemy, ale także to,  jak spędzamy wolny czas, robimy zakupy oraz co i jak jemy, oglądamy czy słuchamy.

One także w dużej mierze odpowiadają za to, jaki świat widzimy i jakie treści do nas docierają.

Udostępniamy w związku z tym liczne propozycje przygotowane  przez Polskie Centrum Programu „Safer Internet„:

 Kalendarium wydarzeń odbywających się w lutym i marcu można znaleźć na stronie  Safer Internet.pl

POŻEGNANIE Z NARTAMI

POŻEGNANIE Z NARTAMI

Koniec zmagań treningowych naszych kochanych narciarzy. Wszyscy zadowoleni z osiągniętych postępów, ale zarazem smutni, że przygoda z nartami się skończyła. Większość deklaruje powrót na stok za rok. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będzie to możliwe i Urząd Miasta i Gminy Myślenice zorganizuje kolejną edycję projektu „Szkoła na narty”.

Po ostatnim zjeździe, a jeszcze przed pożegnaniem, uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale za uczestnictwo, co będzie dla nich miłym symbolem dobrze i pożytecznie spędzonego wolnego czasu we ferie.

GAZETKA – NUMER 4

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Dwójki”.
 
Przeczytaj, a dowiesz się:
– do kogo na lekcję najchętniej wróciłaby nasza absolwentka p.Natalia Wylegała
– co wydarzyło się w „Dwójce” w ostatnim czasie
– czy uczniowie klasy 4a nadawaliby się na członków Akademii prowadzonej przez Ambrożego Kleksa
– co powiedzieli o sobie nasi uczniowie
– co ciekawego wydarzy się w lutym
– ciekawostek ze świata
 
Polecamy!

ZBIÓRKA DLA FRANIA

Tuż przed feriami w naszej szkole odbyła się spontaniczna akcja zbiórki pieniędzy dla Frania Foremnego, który potrzebuje ich, aby lekarze mogli uratować jego życie.

Puszka wypełniała się w ekspresowym tempie, uczniowie z radością wrzucali do niej pieniądze. W kilka godzin zebraliśmy 1414,71 zł i myśleliśmy, że z taką kwotą kończymy zbiórkę, ale okazało się, że pominęliśmy nieobecnych wtedy w szkole najmłodszych uczniów, którzy przychodzą później do szkoły, a im bardzo zależało, aby dołączyć do zbiórki, więc nie mogliśmy postąpić inaczej: drugiego dnia puszka trafiła do maluchów i ostateczna kwota, która została zebrana do puszki i przelana na konto Frania wyniosła 1640,01 zł.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Jesteście wspaniali!

PODAJ RĘKĘ UKRAINIE!

Podaj rękę Ukrainie!

Dziękujemy serdecznie całej społeczności szkolnej, która włączyła się w zbiórkę rzeczy dla Ukraińców walczących na froncie.

Oto słowa, które do Was kierują organizatorzy zbiórki: „Drodzy uczniowie ze szkoły Nr 2 w Myślenicach

Wiecie co znaczą po ukraińsku słowa „Велике спасибі!”

Czyta je się: „Velyke spasybi!”

Znaczą: „Bardzo Wam dziękujemy”

Te słowa kierują do Was dziś, Wasi rówieśnicy i ich rodzice z Ukrainy. Właśnie tam docierają zebrane przez Was rzeczy! Bardzo pomogliście! Bardzo Wam dziękujemy Zrobiliście jak to mówią dorośli „kawał dobrej roboty” Wy, pomagając w zbiórce, poświęcając swój czas postąpiliście jak prawdziwi dorośli. My, jako strażacy dostarczamy Wasze dary na Ukrainę i cieszymy się, że wraz z uczniami ze szkoły Nr  w Myślenicach wspólnie mogliśmy coś dobrego zrobić.

Fajnie jest z Wami współpracować. „Велике спасибі!”

PRZEGLĄD PIEŚNI I PASTORAŁEK

PRZEGLĄD PIEŚNI I PASTORAŁEK

20.01.2023 roku nasi uczniowie wyśpiewali w Głogoczowie wysokie miejsca podczas corocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez tamtejszy Dom Kultury.

Naszą szkołę reprezentował zespół „Cztery strony dźwięku”, w skład którego wchodzą uczniowie klasy 5a. Ten śpiewający i grający zespół (pod opieką p. Piotra Gablankowskiego) zajął II miejsce.

Na scenie mogliśmy też zobaczyć nasze szkolne koleżanki – rozśpiewane siostry: Milenę Gubałę, która swoim występem oczarowała jury i zajęła I miejsce oraz Mariolkę Gubałę, która również znalazła się na podium, zajmując III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

KARNAWAŁ NA ŚWIETLICY

Karnawał na świetlicy

Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową. Jest to początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Karnawał był także tematem zajęć realizowanych w świetlicy, podczas których uczniowie zapoznali się z karnawałowymi zwyczajami w Polsce i na świecie. W ramach zajęć technicznych wychowankowie świetlicy wykonywali barwne maski karnawałowe, dzięki temu dzieci rozwijały umiejętności plastyczno- manualne. Tworzenie masek sprawiło uczniom mnóstwo radości.

Uczniowie słuchali piosenek ,,Karnawałowy bal”, ,,Karnawał”, ,,Bale w karnawale”. Ponadto udało się nauczyć piosenkę ,,Zabawa, szkolna zabawa”, którą dzieci z radością śpiewały.  Wychowankowie świetlicy wykazali się niezwykłą wyobraźnią wykonując także ,,Stworka z rolki papieru.”  

Skip to content