Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz prezentacje [14.15 MB]

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym  w roku szkolnym 2021/2022 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2021/2022:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca do 12 marca 2021 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 31 marca 2021 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 9 kwietnia 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 2 czerwca 2021 r.

          Procedura odwoławcza

5 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6 W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
7 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Batorego, Berka Joselewicza, Broniewskiego, Burmistrza Andrzeja Marka, Cegielskiego, Drogowców, Jagiellońska, Jordana, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Łokietka, Maczka, Matejki, Okulickiego, Orzeszkowej, Partyzantów, Piastów, Piłsudskiego do nr 20 włącznie oraz nr 22, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reymonta, Rykały, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Szpitalna, Ujeskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.


Dokumentacja

Dokumenty należy pobrać ze strony szkoły i złożyć w sekretariacie:


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uczniowie z obwodu szkoły:

– Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (oświadczenia, deklaracje w dokumencie)

– Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Uczniowie spoza obwodu:

– Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (oświadczenia, deklaracje w dokumencie)

– Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Terminy przyjmowania wniosków:

 od 1-12 marca 2021r. w godz.7.30-15:00

Uczniowie z obwodu szkoły:

Lp. Dokumentacja
1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
4. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę
5. Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych
6. Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Uczniowie spoza obwodu:

Lp. Dokumentacja
1. Karta zgłoszenia dziecka
2. Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły
3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
5. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę
6. Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych
7. Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego