Kategoria: Laptop dla ucznia

PROGRAM „LAPTOP DLA UCZNIA”

LAPTOP DLA UCZNIA

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Na podstawie „Umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop” zawartej pomiędzy Skarbem Państwa ‒ Ministrem Cyfryzacji, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji a Gmina Myślenice otrzymaliśmy 542 sztuki laptopów (Dell Latitude 3540) na łączną kwotę 1 580 650,86 zł, przy czym wartość jednostkowa Przedmiotu Umowy wynosi 2 916,33 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w  Myślenicach otrzymała 85 laptopów, które przekazano uczniom klas IV.

Skip to content