U nas w dwójce

Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Tyle sucha definicja . Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte  w Myślenicach to dla wielu jej byłych uczniów, a mam nadzieję, że  i obecnych to nasza dwójka, szkoła na stale wpisana  w pejzaż edukacyjny miasta. W tej części naszej strony internetowej można dowiedzieć się  o naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonych projektach i programach edukacyjnych, ciekawych konkursach   i zajęciach dla naszych uczniów.

Skip to content