Kategoria: Konkursy

KONKURS „NAUCZYCIEL MÓJ MISTRZ”

Z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej organizowany jest konkurs literacko-plastyczny „Nauczyciel mój mistrz”.

Cele konkursu:

 • Budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;
 • Nawiązanie więzi między uczniami a ich nauczycielami;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej jak i wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów;
 • Stworzenie możliwości do prezentacji talentów literackich i plastycznych.

Uczestnictwo i forma konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA KONKURSU „MATEMATYCZNE TALENTY”

Dnia 19 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli tytuł laureata lub wyróżnienie w powiatowym konkursie Matematyczne Talenty, uczestniczyli w rozdaniu nagród i dyplomów oraz wykładzie Pana Profesora Krzysztofa Ciesielskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor ciekawie i żartobliwie opowiadał o tym, jak rozwiązywać zadania matematyczne. Uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach, nagrody wręczał Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka.

Z tego wydarzenia wyszliśmy z poczuciem miło spędzonego czasu oraz zyskaliśmy wiele informacji przydatnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

W uroczystości brali udział następujący uczniowie pod opieką Pani Anety Dziewońskiej:

 • Karol Paszcz – 4a
 • Daniel Krzemień – 5c
 • Jakub Wilczek – 6b
 • Maja Oskwarek – 7b
 • Beata Błachut – 8a
 • Zofia Chrobak – 8b
 • Milena Gubała – 8b
 • Artur Gorączko – 8b

II GMINNY KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

Konkurs

I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs

MYŚLENICKIE TALENTY

Myślenicka Akademia Talentów MAT zaprasza uczniów z klas 2 – 7 do udziału w konkursie „Matematyczne Talenty” organizowanego w ramach zadania „Z nauką za pan brat”. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Bieżąca edycja konkursu odbędzie się w naszej szkole 14 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00.

Zgłoszenia uczniów (formularz uczestnika załącznik 1, zgoda rodziców/opiekunów prawnych załącznik 2 oraz klauzula RODO załącznik 3) przyjmuje Aneta Dziewońska do dnia 8 czerwca 2022 r.

Załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin

XIII SPOTKANIE SZACHOWE NA MYŚLENICKIM RYNKU

GMINNY KONKURS ASTRONOMICZNY „NASZA GWIAZDA”

Szkoła Podstawowa im. T. Banachiewicza zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice do udziału w 3 Gminnym Konkursie Astronomicznym.

Oprócz popularyzacji astronomii, jako dziedziny wiedzy, w tym roku szczególną okazją do odnotowania są: 140 rocznica urodzin prof. Tadeusza Banachiewicza – znakomitego polskiego astronoma i matematyka oraz 100 rocznica założenia Stacji Astronomicznej na Lubomirze.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – P. Jarosław Szlachetka.

Tematem konkursu jest astronomia jako dziedzina wiedzy.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMUJE P. SYLWIA NOSAL DO 31 MAJA!!!

 Konkurs jest dwuetapowy:

a) etap pierwszy– uczniowie rywalizują w szkole macierzystej we wtorek 7 czerwca 2022 o godz. 12.00. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialny jest nauczyciel, szkolny koordynator konkursu, wyznaczony przez dyrektora. Do drugiego etapu kwalifikuje się 2 uczniów, którzy osiągną najlepszy wynik w szkole.

b) drugi etap– stanowi finał konkursu organizowany w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9.30, w Szkole Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie.

Uczestnicy konkursu.

a) W etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie z klas 4-8, którzy zgłoszą się do nauczyciela, szkolnego koordynatora konkursu.

b) w finale gminnym konkursu mogą wziąć udział uczniowie wyłonieni w etapie szkolnym – na zasadach opisanych w p. 4 ust. a).

c) warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wyrażenie zgody przez Rodziców na udział ucznia w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych ze celu przeprowadzenia konkursu.

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów w finale konkursu.

Dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie są zobowiązani do uzyskania zgody swoich rodziców (prawnych opiekunów) na udział w konkursie.

„TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

REGULAMIN

KONKURS – HISTORIA TAJEMNICZEGO ZAMCZYSKA

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie literackim Historia tajemniczego Zamczyska w związku z 680 rocznicą lokacji miasta Myślenice. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych(dzieci, młodzież, dorośli). Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania. Regulamin znajduje się w załączniku.

REGULAMIN

IV GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO

SZACHY

REGULAMIN

SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

KOMUNIKAT

SEKRTEARIAT

W piątek 15 kwietnia 2022 r. sekretariat szkoł będzie nieczynny. 

KONKURS: ŻYJ EKOLOGICZNIE

Zachęcamy ucznió klas I-VIII do udziału w konkursie: „Żyj ekologicznie”. Dodatkowe infomacje u Pani Edyty Szmskiej i w regulaminie poniżej. Prace należy dostarczyć w terminie do 4 kweitnia 2022 r. 

REGULAMIN konkursu eko 2022