Kategoria: Konkursy

GMINNY KONKURS ASTRONOMICZNY „NASZA GWIAZDA”

Szkoła Podstawowa im. T. Banachiewicza zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice do udziału w 3 Gminnym Konkursie Astronomicznym.

Oprócz popularyzacji astronomii, jako dziedziny wiedzy, w tym roku szczególną okazją do odnotowania są: 140 rocznica urodzin prof. Tadeusza Banachiewicza – znakomitego polskiego astronoma i matematyka oraz 100 rocznica założenia Stacji Astronomicznej na Lubomirze.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – P. Jarosław Szlachetka.

Tematem konkursu jest astronomia jako dziedzina wiedzy.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMUJE P. SYLWIA NOSAL DO 31 MAJA!!!

 Konkurs jest dwuetapowy:

a) etap pierwszy– uczniowie rywalizują w szkole macierzystej we wtorek 7 czerwca 2022 o godz. 12.00. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialny jest nauczyciel, szkolny koordynator konkursu, wyznaczony przez dyrektora. Do drugiego etapu kwalifikuje się 2 uczniów, którzy osiągną najlepszy wynik w szkole.

b) drugi etap– stanowi finał konkursu organizowany w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9.30, w Szkole Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie.

Uczestnicy konkursu.

a) W etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie z klas 4-8, którzy zgłoszą się do nauczyciela, szkolnego koordynatora konkursu.

b) w finale gminnym konkursu mogą wziąć udział uczniowie wyłonieni w etapie szkolnym – na zasadach opisanych w p. 4 ust. a).

c) warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wyrażenie zgody przez Rodziców na udział ucznia w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych ze celu przeprowadzenia konkursu.

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów w finale konkursu.

Dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie są zobowiązani do uzyskania zgody swoich rodziców (prawnych opiekunów) na udział w konkursie.

„TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

REGULAMIN

KONKURS – HISTORIA TAJEMNICZEGO ZAMCZYSKA

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie literackim Historia tajemniczego Zamczyska w związku z 680 rocznicą lokacji miasta Myślenice. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych(dzieci, młodzież, dorośli). Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania. Regulamin znajduje się w załączniku.

REGULAMIN

IV GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO

SZACHY

REGULAMIN

SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

KOMUNIKAT

SEKRTEARIAT

W piątek 15 kwietnia 2022 r. sekretariat szkoł będzie nieczynny. 

KONKURS: ŻYJ EKOLOGICZNIE

Zachęcamy ucznió klas I-VIII do udziału w konkursie: „Żyj ekologicznie”. Dodatkowe infomacje u Pani Edyty Szmskiej i w regulaminie poniżej. Prace należy dostarczyć w terminie do 4 kweitnia 2022 r. 

REGULAMIN konkursu eko 2022

KONKURS PLASTYCZNY  – „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

Konkurs wielkanocny

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII.

Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna -przestrzenna, wykonana dowolną techniką plastyczną. Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową, wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorstwo).

Praca musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasę do której uczęszcza.

Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;
 • podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych;
 •  popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 •  rozwijanie zdolności manualnych;
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.   

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • uczniowie klas I – III
 • uczniowie klas IV – VIII

Prace konkursowe należy dostarczyć do 6 kwietnia 2022r. do pań: mgr Agnieszki Mieszczanek, mgr Katarzyny Żądło lub do sali 209.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły dnia 11.04.2022r.

Oddając pracę konkursową, uczeń wyraża zgodę na przekazanie ozdoby świątecznej na kiermasz wielkanocny organizowany w Szkole Podstawowej nr 2, z którego dochód zostanie przekazany na potrzeby naszej szkoły, np. na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

„W ŚWIECIE KSIĄŻEK”

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zapraszają do udziału w II Gminnym Konkursie Bibliotecznym „W świecie książek”. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „W kręgu mitów”. 

Szczegółowe informacje zostały przesłane za pomocą dziennika elektronicznego.

Konkurs fotograficzny – „Myślenicka wiosna”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Leopold Tyrmand pisał: „Wiosna ma to do siebie, że wszędzie jest śliczna i każde miejsce w świecie barwi w sposób jedyny i niepowtarzalny. Mieszkaniec Manchesteru, Sosnowca czy Łodzi, a więc miast zadymionych i mało ponętnych, z równym zapałem będzie utrzymywał, że jego sosnowiecka czy manchesterska wiosna jest najpiękniejsza, a przynajmniej w niczym nie ustępuje wiośnie paryskiej”.

Pokażcie nam zatem myślenicką wiosnę.  A w związku z tym, że robi się cieplej, dni są coraz dłuższe, świat nabiera kolorów, to dobry moment, by bliżej przyjrzeć się tej porze roku. Zapraszamy zatem do udziału w kolejnym konkursie fotograficznym. Wiosna jest piękna, pełna życia i radości. Niech takie będą również Wasze zdjęcia.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Cel konkursu:
 • budzenie zainteresowań pięknem przyrody,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
 1. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych, tj.:
 • I – KLASY I-III
 • II – KLASY IV-VIII
 1. Zasady konkursu:
 • uczniowie wykonują zdjęcie zgodne z tematem konkursu;
 • jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na publikację tego wizerunku;
 • uczeń posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy i wykonał ją samodzielnie;
 • jeden autor może zgłosić 1 fotografię;
 • wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorsko);
 • prace należy składać w formie gotowego wydruku o formacie 20×30 (A4);
 • zdjęcie należy podpisać w następujący sposób: imię i nazwisko, klasa;
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów;
 • przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację fotografii na stronie szkoły oraz ekspozycję na terenie szkoły (wystawa prac).
 1. Prace konkursowe należy składać do 22 kwietnia 2022 r. u pań: Anny Góreckiej, Moniki Lemaniak, Agnieszki Mieszczanek, Justyny Horabik – Gruszeczki.
 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
 • oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora,
 • decyzje jury są ostateczne.

Czekamy na Wasze prace!

Organizatorzy: Agnieszka Mieszczanek, Anna Górecka,

Monika Lemaniak,  Justyna Horabik – Gruszeczka

GMINNY KONKURS GEOGRAFICZNY „EUROPA- KONTYNENT STARZEJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTW”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie geograficznym „Europa- kontynent starzejących się społeczeństw”, organizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Konkurs odbywa się w DWÓCH ETAPACH:

– pierwszy etap on-line w terminie 13 kwiecień 2022 o godzinie 10:00.

– drugi etap w terminie 27 kwiecień 2022 o godzinie 9:00.


ETAP PIERWSZY:

Test on-line (eliminacje) za pośrednictwem portalu: https://www.testportal.pl/

W tym etapie uczniowie rozwiązują test wyboru, składający się z 40 pytań pt. „Europa- kontynent starzejących się społeczeństw”.

ZASADY ORGANIZACJI TESTU ON LINE:

 • LINK do TESTU zostanie opublikowany na stronie szkoły: http://zpobysina.pl/
 • Szkoła jest zobowiązana zapewnić warunki do rozwiązywania testu on-line (sala, komputery, opiekun). Link do testu będzie aktywny 3 godziny (od 10:00 do 13:00).
 • Test uczniowie podpisują imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz wskazują opiekuna.
 • Test składa się z 40 pytań typu zamkniętego i obejmuje sprawdzane wiadomości i umiejętności z tematu: „Europa- kontynent starzejących się społeczeństw”.
 • Czas pracy z testem online 40 minut.
 • Podczas uzupełniania testu NIE można wracać do poprzednich pytań.
 • Każdy uczeń może podjąć tylko jedną próbę rozwiązania testu. Przy kolejnej próbie nastąpi blokada.
 • 3 osoby z NAJWYŻSZYM WYNIKIEM w szkole przechodzą do etapu drugiego, z tym, że wynik ten musi wynosić co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Test kontroluje przeglądarkę Internetową tj. próba odszukiwania informacji w Internecie zostanie odnotowana, co dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

OGŁASZAMY SZKOLNE KONKURSY PLASTYCZNE W RAMACH

DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

8 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu

 Podobnie jak u ubiegłym roku nasza szkoła została  zgłoszona do ogólnopolskich obchodów DBI (nr inicjatywy 20222719. Charakter i opis inicjatywy: warsztaty, lekcje online i stacjonarne, konkursy tematyczne, spotkanie profilaktyczne z policjantem, psychoedukacja rodziców i nauczycieli, spektakle i webinary udostępnione na stronie Safer Internet). https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 będziemy uczestniczyć w różnych webinarach, spektaklach i konferencjach online, porozmawiamy kolejny raz o działaniach w cyfrowej przestrzeni i naszym bezpieczeństwie w sieci.

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY HASŁO:  PRZYRODA I JA

Konkurs  przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy V – fotografia: „Eko – moda”
 • klasa VI – praca plastyczna: „Kolorowy świat owadów – owady w 3D”
 • klasa VII i VIII – prezentacja multimedialna: „Odkrywam, podziwiam walory przyrodnicze mojej okolicy”

Uczestnik konkursu może brać udział tylko w jednej, wybranej formie konkursowej :

 • fotografia
 • praca plastyczna
 • prezentacja multimedialna

Konkurs jest rywalizacją osób  indywidualnych, dlatego prace grupowe nie będą oceniane.

Indywidualne prace konkursowe należy dostarczyć do p. Eweliny Zlezarczyk do 15.03.2022

Każda praca indywidualna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wykonawcy
 • nazwę szkoły
 • imię i nazwisko opiekuna
 • zgodę rodziców na uczestnictwo w konkursie

Prace nie będą zwracane.     

Wszystkie prace konkursowe powinna cechować samodzielność wykonania.

PEŁNY REGULAMIN I ZGODY