Kategoria: Komunikaty

„NIE UMIERA TEN KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ”

Klepsydra

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

Żegnamy dzisiaj wieloletniego nauczyciela, wychowawcę i dyrektora naszej szkoły. Pani Halina Starzec rozpoczęła swoją pracę w „Dwójce” jako nauczyciel geografii w 1978 roku.  Dała się poznać jako wspaniały pedagog oddany swojej pasji. Wdrażała nowy program nauczania geografii, pełniła obowiązki opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej, prowadziła Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny. W latach 1978 – 1998 pełniła funkcję doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Krakowie. Uczestniczyła w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Geografii Instytutu Krajoznawczo Naukowego. Pracowała w Komitecie Redakcyjnym czasopisma Geografia w Szkole. Brała udział w pracach Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Była współautorką pierwszego tomu Encyklopedii Geograficznej Świata.

Od 1999 roku pełniła funkcję wicedyrektora ,następnie w 2004 roku objęła funkcję dyrektora, którą pełniła do 31 sierpnia 2014 roku. Była lubianym i szanowanym przełożonym. Prawdziwym przykładem zachowań moralnych i społecznych. Odznaczała się wysoka kulturą osobistą, obowiązkowością i punktualnością. Dzięki otwartości pozytywnie wpływała na stosunki interpersonalne Jako dyrektor zyskała szacunek osób, z którymi współpracowała. Dziękujemy za Jej obecność, oddanie, dbałość oraz zaangażowanie w tworzeniu czegoś, co dziś już nazywamy historią naszej szkoły.

Dla tych, którzy mieli szczęście z nią pracować pozostanie wzorem życzliwości, serdeczności, otwartości i dobroci.

Żegnaj Halinko!

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI- LISTOPAD

7 listopada- wtorek – zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

Harmonogram poniżej:

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
IA 16.30 105 Monika Moryc
1B 16.30 208 Magdalena Batko
IC 16.30 101 Agnieszka Nosal
ID 16.30 116 Urszula Biel
IIA 17.00 103 Iwona Stanisz-Trzcińska
IIB 17.00 108 Renata Zygmunt
IIC 17.00 114 Elżbieta Żądło
IID 17.00 104 Emilia Wielgus

Paulina Zając

IIIA 17.30 214 Bożena Łętocha
IIIB 17.30 106 Agnieszka Mistarz
IIIC 17.30 102 Barbara Bicz
IIID 17.30 204 Sylwia Siłuszyk

 8 listopada- środa – zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII.

Podczas zebrań dyżur pełnią wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VIII z wyjątkiem nauczycieli klas I-III.

Godzina dyżuru nauczycieli:   17:00-18.00

Harmonogram poniżej:

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
IVA Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie.
IVB 16.30 216 Nosal Sylwia
IVC 16.30 212 Tyrpuła Paulina
IVD 16.30 309 Woźniak Anna

Izabela Michałowicz

VA 16.45 215 Justyna Horabik Gruszeczka
VC 16.45 205 Ewelina Zlezarczyk
VB 16.45 204 Alicja Wróblewska
VIA 17.00 114 Magdalena Tobolewicz
VIB 16.30 302 Monika Lemaniak
VIC 17.00 103 Katarzyna Dudzik
VID 17.00 202 Zdzisław Mirek

Joanna Bałos

VIE 17.00 214 Monika Grzechacka
VIIA 17.15 201 Danek Agata

Zahel Anna

VIIB 17.15 111 Bogusław Dziurdzia

Jolanta Żaba

VIIC 17.15 210 Agnieszka Tyrpa
VIID 17.15 105 Anna Dziurdzia
VIIE 17.15 101 Tadeusz Szlachetka
VIIIA 17.30 209 Elżbieta Pawlikowska
VIIIB 17.30 303 Izabela Leżańska
VIIIC 17.30 211 Joanna Bugaj
VIIID 17.30 116 Agnieszka Mieszczanek

PODZIĘKOWANIE

Podziękowanie

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „SYMBOLE NARODOWE”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "SYMBOLE NARODOWE"

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie SYMBOLE NARODOWE.

CELE KONKURSU:

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– upowszechnianie twórczości dzieci w środowisku społecznym,

– rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 27.10.2023 (piątek) odbędzie się w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady:

– plastikowe butelki PET po napojach
– zakrętki plastikowe
– makulatura

należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.
Ze względu na małą ilość kontenerów BARDZO PROSIMY ABY DO KONTENERA NAJPIERW WKŁADAĆ MAKULATURĘ, PLASTIKI MOŻNA POŁOŻYĆ OBOK.

Prosimy również, aby przygotowane opakowania były według poniższych zaleceń:

– butelki PET – puste, bez pozostałości płynów

– zakrętki plastikowe z butelek – czyste

– makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem.

Kontener podstawiony będzie już 26 października koło godziny 16.

DYSKOTEKA

W najbliższy czwartek 26.10.2023 r. od 16.00 do 19.00 w naszej szkole odbywać się będzie andrzejkowo – odblaskowa dyskoteka.

Dbając o wasze bezpieczeństwo prosimy aby każdy z was przychodząc na dyskotekę zabrał ze sobą element odblaskowy. Podczas dyskoteki odbędzie się konkurs odblaskowy, pokaz mody który polegać będzie na zaprezentowaniu stroju z wykorzystaniem elementów odblaskowych. Liczymy na Waszą pomysłowość. Najlepsze stroje otrzymają nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i dyskotece.

PIKNIK EKOLOGICZNY – ZMIANA TERMINU

PIKNIK

Cykliczna impreza organizowana przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów w tym roku odbędzie się w sobotę 7 października na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach przy. ul. Żeromskiego 2. Mieszkańcy Gminy Myślenice w zamian oddanie określonej ilości posortowanych odpadów otrzymają sadzonki kwiatów lub krzewów.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki. Organizację imprezy wspiera także gminny zespół ekodoradców wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie.

– Jedną sadzonkę mieszkańcy Gminy Myślenice mogą oddać w zamian za 2 kg puszek aluminiowych, 2 kg zakrętek, 5 kg butelek PET, 5 kg baterii i akumulatorów, 25 kg makulatury lub też 20 kg małego sprzętu AGD jak suszarki, żelazka, czajniki, odkurzacze, czy też 1 kompletny duży sprzęt AGD jak lodówka, pralka, czy telewizor. Za oddane odpady będą do wyboru sadzonki kwiatów lub krzewów, natomiast na każde pięć odebranych sadzonek, tylko jedna może być duża typu rododendron, hortensja, czy kwiat domowy – mówią organizatorzy z Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje oraz akcja edukacyjna. We współpracy z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, a także Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Centrum Usług Społecznych oraz Dziennym Domem Senior + w Myślenicach przygotowaliśmy warsztaty plastyczne, konkursy, kawiarenkę, grill, loterię fantową, recital muzyczny i mecz uczniowie kontra ojcowie. Stoiska gastronomiczne zapewnią Koła Gospodyń z Gminy Myślenice z lokalnymi przysmakami.

piknik - plakat

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „NAUCZYCIEL MÓJ MISTRZ”

Z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej organizowany jest konkurs literacko-plastyczny „Nauczyciel mój mistrz”.

Cele konkursu:

 • Budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;
 • Nawiązanie więzi między uczniami a ich nauczycielami;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej jak i wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów;
 • Stworzenie możliwości do prezentacji talentów literackich i plastycznych.

Uczestnictwo i forma konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Praca literacka:

Temat:  Mój nauczyciel –za co go podziwiam, za co chciałbym mu podziękować”.

Praca plastyczna:

Temat: „Portret mojego nauczyciela” – technika dowolna, format A3.

 1. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

Praca literacka:

Temat: „Uczeń i jego mistrz. W dowolnej formie literackiej przedstaw portret idealnego nauczyciela” – Wydruk komputerowy

Ocena zwycięzców:

Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa Wewnątrzszkolna powołana przez organizatorów.

Kryteria oceny prac plastycznych Komisja oceni:

praca musi zachowywać zgodność z tematem, różnorodne stosowanie technik plastycznych, walory artystyczne i estetyczne.

Kryteria oceny prac literackich Komisja oceni:

praca musi być napisana samodzielnie, zachowana zgodność treści z tematyką, oryginalność, język, styl, kompozycja, estetyka pracy.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni podczas uroczystego wręczenia nagród w czerwcu.

Postanowienia końcowe:

 • Pracę uczniów klas I-III należy oddać do p. Bożeny Łętocha lub Emilii Wielgus (sala 104), a klas IV-VIII do p. Magdaleny Tobolewicz sala (sala 302) do dnia10.2023r. (czwartek)
 • KAŻDY UCZESTNIK MOŻE PRZEKAZAĆ TYLKO JEDNĄ PRACĘ
 • Musi być ona podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i klasa.
 • Pracę zgłoszone do konkursu nie będą zwracane do autorów.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

BUDŻET OBYWATELSKI

Z radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się na liście zwycięskich projektów- Budżet Obywatelski 2024. W związku z powyższym otrzymamy kwotę 150 000zł na złożone do projektu zadanie pod nazwą:

WYPOSAŻENIE NOWEGO POMIESZCZENIA ŚWIETLICY, DOPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH W BRAKUJĄCY SPRZĘT MULTIMEDIALNY.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie nas w tym przedsięwzięciu i każdy oddany głos!

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI- WRZESIEŃ

14 września- czwartek – zebrania z rodzicami uczniów klas II-V oprócz klasy Vb (zebranie w poniedziałek 18 września).

Harmonogram poniżej:

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
IIA 16.30 103 Iwona Stanisz-Trzcińska
IIB 16.30 108 Renata Zygmunt
IIC 16.30 105 Elżbieta Żądło
IID 16.30 114 Emilia Wielgus

Paulina Zając

IIIA 17.00 104 Bożena Łętocha
IIIB 17.00 106 Agnieszka Mistarz
IIIC 17.00 102 Barbara Bicz
IIID 17.00 116 Sylwia Siłuszyk
IVA 17.00 208 Mosiężny Sławomir
IVB 17.30 304 Nosal Sylwia
IVC 17.30 212 Tyrpuła Paulina
IVD 17.30 210 Woźniak Anna

Izabela Michałowicz

VA 18.00 215 Justyna Horabik Gruszeczka
VC 18.00 205 Ewelina Zlezarczyk

18 września- poniedziałek – zebrania z rodzicami uczniów klas VI-VIII.

Harmonogram poniżej:

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
VB 17.30 204 Alicja Wróblewska
VIA 16.30 302 Magdalena Tobolewicz
VIB 16.30 205 Monika Lemaniak
VIC 16.30 208 Katarzyna Dudzik
VID 16.30 202 Zdzisław Mirek

Joanna Bałos

VIE 16.30 214 Monika Grzechacka
VIIA 17.00 201 Danek Agata
VIIB 17.00 111 Bogusław Dziurdzia

Jolanta Żaba

VIIC 17.00 210 Agnieszka Tyrpa
VIID 17.00 212 Anna Dziurdzia
VIIE 17.00 204 Tadeusz Szlachetka
VIIIA 17.30 209 Elżbieta Pawlikowska
VIIIB 17.30 303 Izabela Leżańska
VIIIC 17.30 211 Joanna Bugaj
VIIID 17.30 216 Agnieszka Mieszczanek

 

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Zagłosuj na budżet

Od 14 września (najbliższy czwartek) rozpoczyna się  głosowanie na zadania do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie potrwa do piątku 22 września 2023r. do godziny 14:00.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie nas w tym przedsięwzięciu poprzez aktywny udział w głosowaniu i oddaniu głosu na nasze zadanie pod nazwą:

WYPOSAŻENIE NOWEGO POMIESZCZENIA ŚWIETLICY,

DOPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH W BRAKUJĄCY SPRZĘT MULTIMEDIALNY.

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat oraz mieszka przy podanych poniżej ulicach. Można oddać TYLKO JEDEN GŁOS ramach zadania w danym okręgu/sołectwie i jeden w ramach zadania ogólnomiejskiego!

Tylko od ilości złożonych przez Państwa głosów na NASZE ZADANIE zależy, czy zostanie ono zrealizowane.  Głosować można elektronicznie (link zostanie przesłany po pojawieniu się na stronie gminy) lub w wersji papierowej. Papierowe karty do głosowania będzie można uzupełnić też na najbliższym zebraniu. Podwójne oddanie głosu i w wersji papierowej, i elektronicznej) powoduje jego nieważność. 

PROSIMY O ZACHĘCENIE DO GŁOSOWANIA RODZINY, ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW (mieszkających na podanych niżej ulicach).

Okręg nr 2- osoby uprawnione do głosowania

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Broniewskiego, Bukowa, Daszyńskiego, Długosza, Drogowców, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała  Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Joselewicza, Jodłowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek,  Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Źródlana, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Rykały, Cegielskiego, Burmistrza Marka.

OBIADY

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach informuje, że koszt gorącego posiłku w roku szkolnym 2023/2024 wynosił 7 zł. Zapisy na obiady ruszają od 04.09.2023 r. do 08.09.2023 r. Kolejne zapisy będą możliwe w pierwszym tygodniu października.

Podstawą do zapisu dziecka jest wypełnienie FORMULARZA, który znajduje się poniżej (załącznik). Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach w godzinach od 6:00-14:00 do Intendentki. Dzieci korzystające z żywienia w ubiegłym roku szkolnym, również proszeni są o dostarczenie formularza. Szkoła współpracuje w dalszym ciągu z firmą Wolters Kluwer (program iPrzedszkole), będący programem rozliczeniowym za żywienie.

Z zapisem dziecka na obiad, wiąże się akceptacja załączonego poniżej regulaminu, który przedstawia zasady korzystania ze stołówki.

Kuchnia będzie gotować od 11.09.2023 r., rodzic w pierwszym tygodniu szkoły musi zapewnić dziecku posiłek we własnym zakresie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 12 272 04 86.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Poniedziałek 4 września

8:00- Msza święta

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II-V odbędzie się o godzinie 9:00 przed budynkiem szkoły. Po skończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udają się do klas (w razie niepogody uczniowie udają się od razu do klas). Harmonogram poniżej.

IIA 103 Iwona Stanisz-Trzcińska
IIB 108 Renata Zygmunt
IIC 105 Elżbieta Żądło
IID 114 Emilia Wielgus

Paulina Zając

IIIA 104 Bożena Łętocha
IIIB 106 Agnieszka Mistarz
IIIC 102 Barbara Bicz
IIID 116 Sylwia Siłuszyk
IVA 208 Mosiężny Sławomir
IVB 304 Nosal Sylwia
IVC 212 Tyrpuła Paulina
IVD 210 Woźniak Anna

Izabela Michałowicz

VA 215 Justyna Horabik Gruszeczka
VB 204 Alicja Wróblewska
VC 205 Ewelina Zlezarczyk

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas VI-VIII odbędzie się o godzinie 9:25 przed budynkiem szkoły. Po skończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udają się do klas (w razie niepogody uczniowie udają się od razu do klas). Harmonogram poniżej.

KLASA SALA WYCHOWAWCA
VIA 205 Magdalena Tobolewicz
VIB 302 Monika Lemaniak
VIC 108 Katarzyna Dudzik
VID 202 Zdzisław Mirek

Joanna Bałos

VIE 214 Monika Grzechacka
VIIA 201 Danek Agata

Anna Zahel

VIIB 111 Bogusław Dziurdzia

Jolanta Żaba

VIIC 209 Agnieszka Tyrpa
VIID 212 Anna Dziurdzia
VIIE 101 Tadeusz Szlachetka
VIIIA 310 Elżbieta Pawlikowska
VIIIB 303 Izabela Leżańska
VIIIC 211 Joanna Bugaj
VIIID 216 Agnieszka Mieszczanek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych i Ślubowanie odbędzie się o godzinie 9:50 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej   nr 2. Na uroczystość zapraszamy przybyłych rodziców.

Po skończonej uroczystości spotkanie uczniów z wychowawcą w klasie.

IA 105 Monika Moryc
IB 101 Magdalena Batko
IC 102 Agnieszka Nosal
ID 116 Urszula Biel

 

Skip to content