Kategoria: Komunikaty

KANGUR

22 kwietnia odbędzie się kangur matematyczny. Uczniowie piszący w szkole przynoszą ze sobą niebieski lub czarny długopis niezmazywalny i przychodzą do szkoły na godz. 8:45. Będą rozdzieleni po salach. Konkurs rozpocznie się o godz. 9:00 i trwa 75 minut. Dzieci z klas młodszych ( klasy II i III) należy odebrać ok 10:25. Uczniowie piszący konkurs zdalnie otrzymają kartę zadań i kod dostępu do zadań w wiadomości na Librusie.

MAŁOPOLSKI CAROLUS

Plakat

Szanowni Państwo,

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
 • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
 • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:

 • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
 • artificem commendant opus (kultura i sztuka)
 • mens sana in corpore sano (sport)
 • motu proprio (wolontariat)
 • littera scripta manet (literatura)

1 PROCENT DLA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Wystarczy wypełniając zeznanie dochodowe za 2020 rok wskazać KRS: 0000052078 „Stowarzyszenie Pomocy Szkole Szkole Małopolska”, wpisując cel szczegółowy: „SP2 w Myślenicach”.

Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, nie tracicie Państwo ani złotówki przekazujecie kwotę, którą i tak musielibyście przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Z góry dziękuję za pomoc.

REKOLEKCJE

W dniach od 8 marca do 10 marca odbywać się będą rekolekcje. Poniżej harmonogram uczestnictwa. 

OBIADY- MARZEC

Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2021r. wynosi 80,50 zł (23 dni x 3,50 zł = 80,50).

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 9 marca 2021r.

Jeśli uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca należy skontaktować sią z intendentem, który poinformuje jaką kwotę trzeba uiścić za obiady w danym miesiącu.

Przypominam że nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 w tym dniu pod numer telefonu 12 27 204 86 lub na maila: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za marzec)

Przelew dla:

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

OBIADY- OPŁATA

Opłata za obiady w miesiącu LUTYM 2021r. wynosi 70,00 zł (20 dni x 3,50 zł = 70,00zł).

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 9 lutego 2021r.

Jeśli uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca należy skontaktować sią z intendentem, który poinformuje jaką kwotę trzeba uiścić za obiady w danym miesiącu.

Przypominam że nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 830 w tym dniu pod numer telefonu   12 27 204 86 lub na maila: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za luty)

Przelew dla :

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

OBIADY – OPŁATA

Opłata za obiady w miesiącu styczniu 2021 r. wynosi 35,00 zł (10 dni x 3,50 zł = 35,00 zł)

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 22 stycznia 2021 r.

W sprawach dot. obiadów  należy kontaktować się pod numer 12 27 204 86 w godz. 7.00-12.00 lub mailem: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za styczeń)

Przelew dla:

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

OBIEKTY SPORTOWE ZAMKNIĘTE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. obiekty sportowe zostają zamknięte do 17 stycznia.

1% DLA SZKOŁY

Dziękujemy wszystkim, którzy w rozliczeniu podatkowym swój 1% przeznaczyli na Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” . Dzięki Państwu na konto szkoły wpłynęło 957,51 zł.  Cała kwota została przekazana na zakup sprzętu do zajęć wychowania fizycznego.

Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie wiedzą na jaki cel przeznaczyć swój 1% do przyłączenia się do naszej akcji w rozliczeniu PIT za rok 2020r.

KOMUNIKAT- OBIADY

Z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej we wszystkich klasach od 9.XI- 29.XI. bardzo proszę o nie wpłacanie opłat za obiady za miesiąc listopad.

Płatności za obiady wykorzystane w listopadzie przez uczniów klas I-III są przeniesione na grudzień.

OBIADY- OPŁATA

W związku z bardzo dużą liczbą odpisów w miesiącu październiku w sprawie wysokości opłat za listopadowe obiady należy kontaktować się pod numer 12 27 204 86 w godz. 7.00-13.00.

lub mailem: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

Bardzo proszę o terminowe wpłaty najpóźniej do 15- go każdego miesiąca.

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

Imię i nazwisko dziecka

Klasa

SP 2 Myślenice

Miesiąc za który jest opłata (np. za listopad)

 

Dla

Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

ORGANZIACJA PRACY SZKOŁY

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przejściu uczniów klas 4-8 na zdalne nauczanie oraz brakiem na chwilę obecną szczegółowych wytycznych związanych z organizacją placówki w takim systemie informujemy, że:

Plan lekcji dla klas I-III pozostaje bez zmian, uczniowie realizują wszystkie przedmioty na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym podziałem godzin. Świetlica oraz dowóz pozostaje bez zmian. Uczniowie klas II-III podczas przejścia uczniów klas IV-VIII na system zdalny nie będą jeździć na halę sportową. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizować na terenie szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb pracy zdalnej. Narzędziem używanym do pracy jest LIBRUS Synergia oraz platforma GSUITE. Podział godzin pozostaje bez zmian, czyli uczniowie uczestniczą w zajęciach według dotychczasowego podziału godzin. Jednak, aby nie narażać uczniów na zbyt długie przebywanie przed komputerem przedmioty zostaną podzielone na te, które będą realizowane online – za pomocą GSUITE i te, które będą realizowane za pomocą LIBRUS (przesyłane będą materiały do pracy z możliwością ewentualnego połączenia się z nauczycielem w celu konsultacji).

Zajęcie prowadzone za pomocą GSUITE (online):

KONKURSY

W związku z przejściem na tryb zdalny nauczania w klasach 4 do 8 szkół podstawowych, w okresie od 26 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. nie odbędą się etapy szkolne następujących konkursów przedmiotowych:

 • Małopolski Konkurs z Fizyki;
 • Małopolski Konkurs Historyczny;
 • Małopolski Konkurs Geograficzny;
 • Małopolski Konkurs Chemiczny;
 • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego; 

oraz w okresie od 17-19 listopada 2020 r. nie odbędą się etapy szkolne następujących konkursów tematycznych:

 • „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”;
 • „Z Dobrą Nowiną przez życie”;
 • „Od algorytmu do programu”.

Nowe terminy przeprowadzenia etapów szkolnych ww. konkursów zostaną podane w późniejszym terminie.

Skip to content