Kategoria: Komunikaty

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie dla Rodziców uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022,  odbędzie się 30 sierpnia  (poniedziałek) o godzinie 17:00 .

ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty  wraz z kopiami odbędzie się od 09 lipca 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach w godzinach od 8:00 do 13:00.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwrócił się z prośbą do Małopolskiego Kuratora Oświaty o rozpowszechnienie informacji o możliwości zaszczepienia dzieci oraz o dostępności wolnych terminów wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Populacyjny punkt szczepień Szpitala dysponuje wolnymi terminami na I dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna jest szczepionka mRNA Pfizer-BioNTech. Data przyjęcia II dawki jest wskazywana bezpośrednio podczas przyjęcia I dawki, jednak ze względu na rozpoczynający się okres wakacyjny Szpital oferuje elastyczny dobór daty II dawki szczepienia.

Jednocześnie wyjaśniam, że rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w Szpitalu można dokonać pod numerami telefonu: 

12 614-25-39, 505 060 359 (w godzinach 8:00-14:30) w dni robocze lub poprzez całodobową i bezpłatną infolinię pod telefonu – 989 lub rejestrację elektroniczną poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie https://pacjent.gov.pl/.

Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia,  a następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie są wymagane żadne dodatkowe dane oraz dokumenty, wystarczy, że podany zostanie numer PESEL.

OBIADY- CZERWIEC

Opłata za obiady w miesiącu CZERWCU 2021r. wynosi dla uczniów z:

 • Klas I-III  –  49,00zł
 • Klas IV-VII –  35,00zł

Ze względu na koniec roku szkolnego opłatę za obiady należy wpłacić najpóźniej do 11 czerwca 2021r. na indywidualne konto ucznia.

Kontakt z intendentem:

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za maj)

Przelew dla :

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

W przypadku, gdy uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca lub nie będzie korzystać w jakieś dni w czerwcu z obiadów – należy skontaktować sią z intendentką, która poinformuje jaką kwotę należy uiścić za obiady w danym miesiącu.

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022

Prosimy o zgłaszanie od 24.05.2021 do 15.06.2021r. wychowawcom świetlicy uczniów, którzy będą uczęszczali do świetlicy w roku szkolnym 2021/2022.

WYGLĄD OD PRAC – KRAKOWSKA MATEMATYKA

W dniu jutrzejszym (piątek 21 maja 2021 r.) od godz. 10:30 do 11:00 w sali 114 odbędzie się wgląd do prac z konkursu Krakowska Matematyka. 

KANGUR

22 kwietnia odbędzie się kangur matematyczny. Uczniowie piszący w szkole przynoszą ze sobą niebieski lub czarny długopis niezmazywalny i przychodzą do szkoły na godz. 8:45. Będą rozdzieleni po salach. Konkurs rozpocznie się o godz. 9:00 i trwa 75 minut. Dzieci z klas młodszych ( klasy II i III) należy odebrać ok 10:25. Uczniowie piszący konkurs zdalnie otrzymają kartę zadań i kod dostępu do zadań w wiadomości na Librusie.

MAŁOPOLSKI CAROLUS

Plakat

Szanowni Państwo,

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
 • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
 • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:

 • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
 • artificem commendant opus (kultura i sztuka)
 • mens sana in corpore sano (sport)
 • motu proprio (wolontariat)
 • littera scripta manet (literatura)

1 PROCENT DLA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Wystarczy wypełniając zeznanie dochodowe za 2020 rok wskazać KRS: 0000052078 „Stowarzyszenie Pomocy Szkole Szkole Małopolska”, wpisując cel szczegółowy: „SP2 w Myślenicach”.

Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, nie tracicie Państwo ani złotówki przekazujecie kwotę, którą i tak musielibyście przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Z góry dziękuję za pomoc.

REKOLEKCJE

W dniach od 8 marca do 10 marca odbywać się będą rekolekcje. Poniżej harmonogram uczestnictwa. 

OBIADY- MARZEC

Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2021r. wynosi 80,50 zł (23 dni x 3,50 zł = 80,50).

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 9 marca 2021r.

Jeśli uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca należy skontaktować sią z intendentem, który poinformuje jaką kwotę trzeba uiścić za obiady w danym miesiącu.

Przypominam że nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 w tym dniu pod numer telefonu 12 27 204 86 lub na maila: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za marzec)

Przelew dla:

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

OBIADY- OPŁATA

Opłata za obiady w miesiącu LUTYM 2021r. wynosi 70,00 zł (20 dni x 3,50 zł = 70,00zł).

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 9 lutego 2021r.

Jeśli uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca należy skontaktować sią z intendentem, który poinformuje jaką kwotę trzeba uiścić za obiady w danym miesiącu.

Przypominam że nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 830 w tym dniu pod numer telefonu   12 27 204 86 lub na maila: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za luty)

Przelew dla :

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2

OBIADY – OPŁATA

Opłata za obiady w miesiącu styczniu 2021 r. wynosi 35,00 zł (10 dni x 3,50 zł = 35,00 zł)

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 22 stycznia 2021 r.

W sprawach dot. obiadów  należy kontaktować się pod numer 12 27 204 86 w godz. 7.00-12.00 lub mailem: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Klasa
 • SP 2 Myślenice
 • Miesiąc za który jest opłata (np. za styczeń)

Przelew dla:

 • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2
Skip to content