Plac zabaw

Korzystanie z placu zabaw dozwolone po zapoznaniu się z regulaminem

REGULAMIN

  1. Wstęp  i przebywanie na placu zabaw dozwolone jest tylko pod opieką osoby dorosłej.
  2. Korzystanie z urządzeń na placu  zabaw dozwolone jest dla dzieci do lat 11-stu.
  3. Podczas zabaw należy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.
  4. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki w trakcie korzystania z placu zabaw oraz za rzeczy pozostawione na jego terenie.
  6. Korzystający z placu zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Dyrekcji zaistniałych uszkodzeń.
Skip to content