Lata 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 2 liczy obecnie 50 oddziałów, w których uczy się 1124 uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dwóch budynkach: przy ul. Żeromskiego 2 i ul. Sobieskiego 1.  Zmiana ta jest wynikiem wprowadzonej w roku szkolnym 2017/18 reformy oświaty. W dniu  9 marca 2017 r. mocą Uchwały nr 280/XXXIII/2017  Rady Miejskiej w Myślenicach Gimnazjum nr 1 w Myślenicach od 1 września 2017 r. zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Uczniowie, którzy ukończyli szóstą klasę, rozpoczęli naukę w klasie siódmej nowo powstałej publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, a uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum kontynuują naukę w dotychczasowym systemie.

Zajęcia przy ul. Sobieskiego 1 odbywają się w budynku, którego historia rozpoczyna się pod koniec XIX wieku, w 1873 roku.  Rok ten był bardzo ważny dla rozwoju oświaty w Myślenicach. Zgodnie z ustawodawstwem austriackim obowiązek zakładania i utrzymania szkół ciążył na gminach i obszarach dworskich. W związku tym z inicjatywy burmistrza Myślenic Andrzeja Marka Rada Miejska w dniu 21   września 1873 r. podjęła uchwałę o budowie budynku dla szkoły. Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i położenie kamienia węgielnego miało miejsce w 1874 r. przy ulicy Krakowskiej 33 (obecnie ul. Sobieskiego 1). Dwa lata później, 27 maja 1876 r., poświęcono gmach szkoły. Oddanie nowego budynku szkolnego, którego budowę ostatecznie ukończono w listopadzie 1877 r., było szczególnie uroczyste. Od 1909 r. szkoła żeńska nosiła imię Królowej Jadwigi, a szkoła męska imię Juliusza Słowackiego. W latach 1918 – 1939 funkcjonowała ona jako szkoła 7- klasowa – szkoła męska mieściła się na parterze budynku, a szkoła żeńska na pierwszym piętrze. Taki stan rzeczy miał miejsce do 1929 r., kiedy to nastąpiło połączenie szkoły męskiej i żeńskiej w Szkołę Podstawową nr 1. W  okresie okupacji w budynku czasowo stacjonowało wojsko niemieckie i mieścił się tam posterunek granatowej policji, więc nauka odbywała się nieregularnie. Od 1945 do 1999 r. w budynku działała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego.  Następnie na mocy ustawy sejmowej z dnia 8 stycznia 1999 r. nastąpiło przekształcenie Szkoły Podstawowej   nr 1 w Gimnazjum nr 1. Nowa  reforma oświaty wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W 1999 r. uczniowie, którzy ukończyli szóstą klasę, rozpoczęli naukę w klasie pierwszej nowo powstałych gimnazjów, a uczniowie klasy ósmej kontynuowali naukę w szkole podstawowej. W pierwszym roku nauki obwód szkolny obejmował uczniów z Myślenic oraz Jawornika, Polanki i Zawady (filie szkoły), a także uczniów z Borzęty i Drogini. W dniu 10 kwietnia 2000 r. mocą Uchwały nr 177/XXII/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach zmieniono obwód szkolny. Zlikwidowano filie w Jaworniku i Zawadzie,  a uczniów klas pierwszych z Borzęty i Drogini przeniesiono do Gimnazjum nr 3 w Myślenicach. Wskutek kolejnej reformy oświaty, która obowiązuje od 1 września    2017 r.,  Gimnazjum nr 1 w Myślenicach zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

Grono pedagogiczne:

DYREKCJA
Beata Chrapek-Paciorek

dyrektor

Marta Pawlak

wicedyrektor

Elżbieta Jakubiak–Święch

Wicedyrektor

Tadeusz Jarząbek

wicedyrektor

Zdzisław Mirek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Bicz Barbara

Biel Urszula

Dąbrowska Małgorzata

Gorączko Joanna

Kluska Katarzyna

Mistarz Agnieszka

Moryc Monika

Nosal Agnieszka

Rozwadowska Janina

Siłuszyk Sylwia

Stanisz-Trzcińska Iwona

Zygmunt Renata

Żądło Elżbieta

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Adamów Emilia

Jarząbek Tadeusz

Lemaniak Monika

Leżańska Izabela

Miętka Magdalena

Pardyak Anna

Śliwa Barbara

Tobolewicz Magdalena

Wiącek Zbigniew

Woźniak Anna

Wróblewska Alicja

Blak-Suder Paula

Chwiej Irena

Dziura Krzysztof

Gibała Bernadeta

Haberna Katarzyna

Kasperek Marta

Łazoryk Ewa

Pawlikowska Elżbieta

Słowik Jarosława

Baranek Edyta

Burkat Alicja

Chwiej Irena

Haberna Katarzyna

Kasperek Marta

Kutrzeba Jadwiga

Mikuła Jolanta

Urbańczyk Małgorzata  

MATEMATYKA TECHNIKA, INFORMATYKA HISTORIA
Ciałowicz Joanna

Danek Agata

Grzechacka Monika

Horabik-Gruszeczka Justyna

Latosiewicz Maria

Liszka Wojciech

Róg Marzena

Twardosz Katarzyna

Biel Tomasz

Biela Paweł

Chrapek-Paciorek Beata

Mirek Zdzisław

Nowak Krystyna

Raczek Justyna

Górecka Anna

Hojnor Dorota

Jakubiak-Święch Elżbieta

Lenart Jadwiga

BIOLOGIA CHEMIA PRZYRODA
Jaśkowiec Maria

Mosiężny Sławomir

Oliwa Krystyna

Zlezarczyk Ewelina

Mosiężny Sławomir

Oliwa Krystyna

Zlezarczyk Ewelina

Jaśkowiec Maria

Nowak Krystyna

Nosal Sylwia

FIZYKA GEOGRAFIA MUZYKA
Pilch Franciszek

Róg Marzena

Zduń Jerzy

Nosal Sylwia

Salawa-Ogórek Teresa

Gablankowski Piotr

Wylegała Natalia

RELIGIA, ETYKA PLASTYKA, Z. ARTYSTYZNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Janik Anna

Julisz Stanisława

Orzechowska Dorota

Stanisz-Trzcińska Iwona

Święch Dorota

Tatar Tomasz

Baczyńska Beata

Możdżeń Alicja

Janas Bogusław
WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Dudzik Katarzyna

Dziurdzia Anna

Dziurdzia Bogusław

Kamińska Joanna

Kaźnica Wojciech

Kostecki Robert

Mikołajczyk Łukasz

Moskal Józef

Suder Dawid

Szlachetka Tadeusz

Wygona – Wątor Anita

Gmyrek Marcin

Górka Iwona

Górka Marzena

Szlósarczyk Beata

Wróblewski Robert

Adamów Emilia
DORADZTWO ZAWODOWE NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Mosiężny Sławomir Morawska Urszula

Pitak Anna

Tondera Lucyna

Latosiewicz Angelika

Zahel Anna

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE

Tomaszewska Julia

Żaba Jolanta

PEDAGOG PSYCHOLOG LOGOPEDA
Chmiel Mirosław

Pacek Beata

Kęsek Iwona Matelowska Eliza
NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Gorączko Joanna

Pawlak Marta

Wróblewski Robert

Żaba Jolanta

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Dąbrowska Małgorzata

Tobolewicz Magdalena

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Pawlak Marta

Żaba Jolanta

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
Suder Marcin

 

Skip to content