Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2022/2023 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2022/2023

 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca do 11 marca 2022r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu. do 31 marca 2022r.
3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 8 kwietnia 2022r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 czerwca 2022r.
  Procedura odwoławcza  
5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA RODZICÓW.

Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Batorego, Berka Joselewicza, Broniewskiego, Burmistrza Andrzeja Marka, Cegielskiego, Drogowców, Jagiellońska, Jordana, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kraszewskiego, Łokietka, Maczka, Matejki, Okulickiego, Orzeszkowej, Partyzantów, Piastów, Piłsudskiego do nr 20 włącznie oraz nr 22, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reymonta, Rykały, Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Szpitalna, Ujejskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.


Dokumentacja

Dokumenty należy pobrać ze strony szkoły i złożyć w sekretariacie w terminie od 1 marca do 11 marca 2022:

Uczniowie z obwodu szkoły:

1. Zgłoszenie dziecka.
2. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych.
3. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych.
5. Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dokument z przedszkola).

 

Uczniowie spoza obwodu:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.
2. Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły.

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

Dokumenty uzupełniające  należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 31 marca do 8 kwietnia –  po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych spoza obwodu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu 31 marca.

Zakwalifikowany nie oznacza przyjęty do szkoły.

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu  2 czerwca.

1. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.
2. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych.
3. Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych.
5. Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dokument z przedszkola).
6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (opinia, orzeczenie, stan zdrowia itp.).

 

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz prezentacje [14.15 MB]