PROJEKT MISSION X – TRENUJ JAK ASTRONAUTA

Projekt X

Nasza szkoła włączyła się w projekt edukacyjny Mission X: Trenuj jak Astronauta.  W programie uczniowie zachęcani są do trenowania jak astronauta poprzez realizację zadań fizycznych i naukowych, które zostały opracowanie wspólnie z kosmologami i specjalistami fitness, którzy współpracują z astronautami i agencjami kosmicznymi na całym świecie.

Uczniowie wykonują zadania, za które zdobywają punkty. Dzięki nim maskotki Mission X – Leo i Luna – będą mogły odbyć podróż z Ziemi na Księżyc. Po wykonaniu zadań, nauczyciel dokonuje rejestracji poprzez formularz internetowy. Wyzwanie odbywa się co roku i trwa od stycznia do maja.

WYNIKI KONKURSU „ BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE”

DBI

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wynik konkursu plastycznego kierowanego do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką, na temat bezpieczeństwa w internecie. Jury brało pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonania.

Komisja wyłoniła 3 laureatów i przyznała jedno wyróżnienie:

I miejsce: Amelia B. kl. 3b
II miejsce: Hanna R. kl. 3b
III miejsce: Alina D. kl. 3e
Wyróżnienie: Marta R. kl. 2a

Wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy, a autorom nagrodzonych prac GRATULUJEMY!!! Wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

KOŁO NAUKOWE CASIA IBIS

Ibis Casia

Młodzi Naukowcy z dużym zapałem do pracy angażują się w działania koła Casia Ibis. Obecnie realizujemy kolejny etap programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” dotyczący transportu i miast przyszłości. Poznaliśmy historię transportu począwszy od koła wynalezionego około 3500 lat p.n.e. w Mezopotamii aż do współczesnych samochodów. Nasze działa skupione są wokół konstrukcji pojazdu przyszłości, w którym zmieścimy się wszyscy. Przygotowywaliśmy gazetki ścienne, makietę miasta przyszłości i poznawaliśmy za pośrednictwem  przeprowadzonego eksperymentu  działanie poduszkowca. Praca nie ustaje.

Wkrótce podzielimy się kolejnymi efektami naszych działań.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna…” – konkurs fotograficzny

 

Weź aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, pobaw się w młodego tropiciela przyrody i weź udział w konkursie.

Cel konkursu:

 1. Uwrażliwianie uczniów na piękno krajobrazu przedwiośnia.
 2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z jej różnorodnością, bogactwem przyrody budzącej się do życia z „zimowego snu”.
 3. Poznawanie gatunków flory i fauny zwiastujących nadejście wiosny najpiękniejszej pory roku.
 4. Inspirowanie do ciekawych ujęć.
 5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

 Organizacja konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– klasy I – III,

– klasy IV – VIII.

 1. Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że :

 – akceptuje niniejszy regulamin,

 –  jest autorem zdjęcia,

 – wyraża zgodę na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły.

 Kryteria konkursu.

 1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego zwiastuny wiosny- elementy przyrody budzącej się po zimie z zimowego snu (rośliny, ptaki, zwierzęta).
 2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 3. Wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorsko).
 4. Jeden uczestnik przesyła jedno zdjęcie.

 Kryterium oceny.

 Ocenie będzie podlegało:

 1. a) zgodność wykonanego zdjęcia z tematem,
 2. b) pomysł autora na wykonanie zdjęcia,
 3. c) ciekawe ujęcia,
 4. d) dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęcia ( wyostrzenie), kontrast, nasycenie, rozjaśnienie. Nie będą akceptowane prace, których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii.

 Terminarz

Zdjęcia należy przesłać na adres amieszczanek@sp2myslenice.edu.pl do 9 kwietnia 2021 roku.

Organizatorzy: Justyna Horabik – Gruszeczka, Agnieszka Mieszczanek, Monika Lemaniak.

WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY KAKTUS

Kaktus

W dniu 19 lutego 2021 r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny  Kaktus. W etapie szkolnym brało udział udział 19 uczniów z klas trzecich. W tym roku konkurs był jednoetapowy. Miał formę pisemną i składał się z dyktanda i testu. Wśród uczniów najwyższą liczbę punktów otrzymały Anna Łopata z 3a i Aleksandra Hudaszek z 3b. Prace dziewczynek zostały przesłane do komisji konkursowej, która wyłoni laureatów i wyróżnionych. Wyniki zostaną ogłoszone 30 marca 2021r.

WIOSENNE PORZĄDKI

Wiosenne porządki

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZNAM MOJE MIASTO” ROZSTRZYGNIĘTY!

Znam moje miasto

Uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Znam moje miasto”. Tematem pracy plastycznej była ilustracja do legendy „PIĘKNA KATARZYNA” – opowieść z Zamczyska ze zbioru „Legendy ziemi myślenickiej”. Prace zostały nagrodzone w trzech kategoriach: klasy I, II i III.

Wyniki przedstawiają się następująco:

DZIEŃ KOBIET

Dzień kobiet

Zgodnie z tradycją 8 marca na  świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Kobiet. Wszystkie kobietki – i te małe i te duże – mają powody do świętowania. Życzymy Wam, aby każdy dzień był dla was pełen samych radosnych chwil, a jeśli pojawiają się jakieś smutki i gorsze chwile, by znikały w mgnieniu oka!

POŻEGNANIE ZIMY

Pożegnanie zimy

Myślę, że każde z dzieci słyszało słynne przysłowie „W marcu jak w garncu”. W ostatnich dniach pogoda daje nam odczuć prawdziwość tych słów. Mam nadzieję, że dni, które nadchodzą przyniosą ciepło i słońce, a wraz z tym nadejdzie nowa energia do działania. W ostatnim czasie na świetlicy wykonywaliśmy prace związane z zimą. Chcielibyśmy, aby było to z naszej strony pożegnanie mroźnych dni. Wspólnie z dziećmi zapraszamy do obejrzenia efektów pracy.

MISSION X

Klasa 3a - projekt

Uczniowie kl 3 a biorą udział w projekcie „Mission X „. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny, prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z koordynatorami krajowymi, koncentrujący się na sprawności fizycznej oraz prawidłowym odżywianiu. Uczniowie wykonują zadania fizyczne i naukowe. 12 marca marca dzieci na lekcjach wykonały bioniczną dłoń. Poznały budowę i funkcjonowanie ludzkiej dłoni, zdobyły wiedzę na temat bioelektroniki.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VIII odbędzie się 30 marca 2021 r. od godz. 9.00 w sali 204.

Uczestnicy przygotowują repertuar do jednej, wybranej formy konkursu.

1. Turniej Recytatorski – repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki.
Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

2. Turniej Wywiedzione ze Słowa :
• repertuar obejmuje dowolny tekst (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
• forma prezentacji powinna zostać wzbogacona o dodatkowe elementy (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy).
Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
• dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,
• interpretacja utworu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowo w turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględni:
• celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii i innych elementów wspomagających interpretację),
• kompozycję sceniczną występu.

Zgłoszenia do szkolnego konkursu należy przesłać do dnia 25 marca 2021 r. na adres: 2lipka@wp.pl

Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) oznaczenie klasy, do której uczęszcza,
c) repertuar: tytuł i autor tekstu.

Uwaga! Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przesłuchania będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego bez udziału publiczności o wyznaczonych przez komisję godzinach. Bardzo prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchaniu konkursowym.

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych – Myślenicki Laur Recytacji 2021r.

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Szanowni Państwo,

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Dobra wieź – na teraz i po epidemii” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 10-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz  intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/ gry/ tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego. Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8- 15.30 telefonicznie: 796 101 616 . Można także zarejestrować się wysyłając mail: punkt@kstu.pl Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki w załączniku.

Skip to content