PROJEKT LAPBOOK W III D

Nauka to nie tylko pisanie w zeszytach, wykonywanie zadań w ćwiczeniach i czytanie tekstów z podręczników szkolnych. Nauka to też zabawa i współpraca w grupie. Klasa III D w tym roku szkolnym będzie brała udział w klasowym projekcie LAPBOOK W NASZEJ KLASIE. Wybrane tematy omawiać będziemy, wykonując lapbooki grupowe.

Czym jest lapbook? Jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić informacje na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. Wszystko to umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa.

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zakończyliśmy niedawno tygodniowe zajęcia pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach realizacji  tego bardzo ważnego tematu, dzieci podejmowały różnorodne działania zmierzające do nabywania coraz większej świadomości dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze i innych uczestników ruchu drogowego. Były to:

 • poganki na temat bezpiecznego poruszania się dzieci po drodze – ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność noszenia odblasków,
 • poznawanie wybranych znaków drogowych,
 • wykonywanie przestrzennych znaków drogowych,
 • prace plastyczne „ Ruch uliczny”,
 • zabawy ruchowe,
 • nauka piosenki pt. „Czerwone stój”,
 • praktyczne zajęcia na placu ze znakami drogowymi na szkolnym podwórku.

          Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!

KONKURS „NAUCZYCIEL MÓJ MISTRZ”

Z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej organizowany jest konkurs literacko-plastyczny „Nauczyciel mój mistrz”.

Cele konkursu:

 • Budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;
 • Nawiązanie więzi między uczniami a ich nauczycielami;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej jak i wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów;
 • Stworzenie możliwości do prezentacji talentów literackich i plastycznych.

Uczestnictwo i forma konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

KLASY DRUGIE NA WYCIECZCE W GRUSZOWIE

Czternastego  września wszystkie drugie klasy naszej szkoły pojechały do Gruszowa, aby poznać życie na wsi. Na miejscu zajęcia rozpoczęliśmy od zjedzenia swojego prowiantu. Następnie obejrzeliśmy duży tunel ogrodniczy, odwiedziliśmy krówkę na pastwisku i oglądaliśmy wykopywanie ziemniaków. Podczas przerwy bawiliśmy się na trawiastym boisku. Potem poczęstowano nas naleśnikami i kompotem.  Kiedy zjedliśmy, nauczyliśmy się robić przetwory na zimę. Następnie przyszedł czas na zabawę w ogrodzie. Ostatnia atrakcją była jazda wiejską karetą. Wycieczka bardzo nam się podobała. 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA KONKURSU „MATEMATYCZNE TALENTY”

Dnia 19 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli tytuł laureata lub wyróżnienie w powiatowym konkursie Matematyczne Talenty, uczestniczyli w rozdaniu nagród i dyplomów oraz wykładzie Pana Profesora Krzysztofa Ciesielskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor ciekawie i żartobliwie opowiadał o tym, jak rozwiązywać zadania matematyczne. Uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach, nagrody wręczał Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka.

Z tego wydarzenia wyszliśmy z poczuciem miło spędzonego czasu oraz zyskaliśmy wiele informacji przydatnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

W uroczystości brali udział następujący uczniowie pod opieką Pani Anety Dziewońskiej:

 • Karol Paszcz – 4a
 • Daniel Krzemień – 5c
 • Jakub Wilczek – 6b
 • Maja Oskwarek – 7b
 • Beata Błachut – 8a
 • Zofia Chrobak – 8b
 • Milena Gubała – 8b
 • Artur Gorączko – 8b

JUŻ PŁYWAM

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w małopolskim projekcie “Już pływam”. W ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Gmina Myślenice wraz z pomocą środków Województwa Małopolskiego umożliwia dzieciom (uczniowie klas I do III) w ramach zajęć pozaszkolnych udział w bezpłatnym kursie nauki pływania na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Projekt realizowany jest od dnia 10 września 2022 r. do dnia 17 grudnia 2022 r. i obejmuje 15 godzin lekcyjnych nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W zajęciach sobotnich uczestniczą uczniowie naszej szkoły, którzy przeszli pozytywnie rekrutację do projektu, prowadzoną przez organizatora zajęć Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Projekt w szczególności zakłada nabycie podstawowych umiejętności pływackich i oswojenia się z wodą dla dzieci, które nie posiadają takich umiejętności oraz poprawę umiejętności pływackich u dzieci, promocję aktywnego i i bezpiecznego wypoczynku. Lekcje nauki pływania są również ważnym elementem wdrażania profilaktyki zdrowotnej w środowisku szkolnym, w szczególności dotyczącej kształtowania właściwej postawy ciała (korekty wad postawy i skrzywień kręgosłupa). I przede wszystkim – pływanie to świetna zabawa!

SŁODKO JEST POMAGAĆ!

OGNISKO INTEGRACYJNE KLAS III C I III D

Jak co roku o tej porze, klasy III c i III d udały się na znaną nam już polanę Mikołaj w Myślenicach. Pogoda była znakomita, aby w otoczeniu przyrody podziwiać pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni. Po zabawach i grach ruchowych rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. To tylko niektóre atrakcje z leśnej zabawy.

Wyjście było doskonałą okazją do utrwalenia zasad zachowania się w lesie, przypomnienia, jak istotne jest dbanie o czystość naszego otoczenia oraz integracji międzyklasowej.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem misji jest stworzenie nowoczesnych szkół , w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Przypominamy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości w kwocie 225 000 zł. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są klocki Lego Spike i Lego Mindstorms do nauki programowania, klocki konstrukcyjne Lego BricQ, długopisy 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości VR, urządzenia do rejestrowania wideo i dźwięku i inne.

16 września klasa III d uczestniczyła w pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach z programowania. Nasze prace oglądał burmistrz Jarosław Szlachetka, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Małgorzata Ciemieńska oraz Pani Dyrektor Justyna Otfinowska. 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY EUROPA I JA

W bieżącym roku szkolnym klasa III d kolejny raz bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym EUROPA I JA.

Jego celem jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom klas I-III wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami.

W tegorocznym projekcie uwzględniono 10 zadań do wykonania dla uczestników. Od września do czerwca klasa III d będzie wykonywała zadania dotyczące wybranego przez nas kraju – słonecznej Hiszpanii.

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA NASZĄ SZKOŁĘ!

LINK DO GŁOSOWANIA:

https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Od 15 września (najbliższy czwartek) rozpoczyna się  głosowanie na zadania do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 23 września 2022r. (piątek) do godziny 14:00.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie nas w tym przedsięwzięciu poprzez aktywny udział w głosowaniu i oddaniu głosu na nasze zadanie pod nazwą ,,DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH”. 

Prosimy o pełną mobilizację, ponieważ podobnie jak w ubiegłym roku mamy potężnego konkurenta ,,Orzeł- Myślenice”, który startuje z tego samego okręgu ( OKRĘG NR 2), a który w zeszłym roku w głosowaniu pokonał nas miażdżącą przewagą głosów. Przypominany, że w obrębie danego okręgu może zwyciężyć tylko jedno zadanie (to, które otrzymało najwyższą liczbę głosów).

 Z pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego funduszy planujemy wykonać w szkole następujące zadania:

 1. zakupić 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (office, antywirus) do pracowni informatycznej, monitor interaktywny oraz serwer plików.
 2. zabudować stanowiska komputerowe oraz wykonać szafy w sali informatycznej na potrzebny sprzęt i podręczniki uczniów.
 3. wyposażyć 5 sal lekcyjnych (w tym świetlicy) w monitory interaktywne.
 4. wyposażyć świetlicę w szkolną w nowe meble (szafy, regały i biurka) oraz pomoce dydaktyczne (mobilne szafki z klockami, klocki konstrukcyjne, gry logiczne, zręcznościowe, gry podłogowe, sprzęt sportowy).

 Poniżej kalkulacja środków na planowane w szkole zadania.

 

Lp. Część składowa Łączny koszt
1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 25 sztuk, monitor interaktywny, serwer plików   86 482,08 zł
2 Zabudowa stanowisk komputerowych, szafa do pracowni informatycznej     17 000 zł
      3 Monitory interaktywne 34 556,78 zł
4 Szafy, regały, biurka i pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej    34 000 zł
Łącznie: 172 038,86 zł

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat oraz mieszka przy podanych poniżej ulicach. Można oddać MAKSYMALNIE JEDEN GŁOS na zadanie z listy projektów ogólnomiejskich i/lub MAKSYMALNIE JEDEN GŁOS na zadanie z listy projektów okręgowych/sołeckich. Tylko od ilości złożonych przez Państwa głosów na NASZE ZADANIE zależy, czy zostanie ono zrealizowane. Głosować można elektronicznie pod adresem https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie lub za pomocą papierowej karty do głosowania (karty do pobrania na  stronie gminy pod adresem https://myslenice.budzet-obywatelski.org/ lub w naszej szkole). Uzupełnione karty do głosowania można wrzucać do urny w Gminie lub na terenie naszej szkoły.

Papierowe karty do głosowania będzie można uzupełnić też na najbliższym zebraniu w szkole.

Okręg nr 2:

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Broniewskiego, Bukowa, Daszyńskiego, Długosza, Drogowców, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała  Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Joselewicza, Jodłowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek,  Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Źródlana, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Rykały, Cegielskiego, Burmistrza Marka.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WTOREK  20.09.2022r.

KLASY II, III, IV ( oprócz klasy IVB)

KLASA NUMER SALI GODZINA WYCHOWAWCA
IIA 104 16:30 Bożena Łętocha
IIB 111 16:30 Agnieszka Mistarz
IIC Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. 
IID 106 16:30 Sylwia Siłuszyk
IIIA Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. 
IIIB 101 17:00 Magdalena Batko
IIIC 103 17:00 Agnieszka Nosal
IIID 116 17:15 Urszula Biel
IVA 215 17:30 Justyna Horabik Gruszeczka
IVC 205 17:30 Ewelina Zlezarczyk

 


ŚRODA  21.09.2022r.

KLASY V, VI, VII, VIII

KLASA NUMER SALI GODZINA WYCHOWAWCA
IVB 105 17:00 Alicja Wróblewska
VA 302 16:30 Magdalena Tobolewicz
VB 303 16:00 Monika Lemaniak
VC 101 16:30 Katarzyna Dudzik
VD 202 16:30 Zdzisław Mirek
VE 215 16:30 Monika Grzechacka
VIA 201 17:00 Danek Agata
VIB 111 17:00 Bogusław Dziurdzia
VIC 210  17:00 Agnieszka Tyrpa
VID 214 17:00 Anna Dziurdzia
VIE 116 17:00 Tadeusz Szlachetka
VIIA 204 17:30 Elżbieta Pawlikowska
VIIB 108 17:30 Jerzy Zduń
VIIC 211 17:30 Joanna Bugaj
VIID 205 17:30 Agnieszka Mieszczanek
VIIIA 212 18:00 Alicja Burkat
VIIIB 208 18:00 Sławomir Mosiężny
VIIIC 101 18:00 Marta Kasperek
VIIID 310 18:00 Anna Górecka
VIIIE 114 18:00 Anna Pardyak
VIIIF 209 18:00 Sylwia Nosal

II GMINNY KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

Konkurs

Skip to content