DZIEŃ OTWARTY

DZIEŃ OTWARTY

9 marca 2023 r. nasza szkoła do późnych godzin wieczornych tętniła muzyką, gwarem i śmiechem. Na nasze zaproszenie odpowiedziało wielu rodziców i przyszłych pierwszoklasistów, którzy chcieli zwiedzić swoją przyszłą szkołę i wziąć udział w zajęciach otwartych. Początek uroczystości stanowiło spotkanie w sali gimnastycznej, gdzie p. Dyrektor Justyna Otfinowska przedstawiła prezentację na temat szkoły: (https://view.genial.ly/63ebdfc07f8e76001a2887f5/presentation-szkola-podstawowa-nr-2-w-myslenicach). Następnie każdy przedszkolak ze swoim rodzicem mógł pod opieką przewodników z 8 klasy zaglądnąć do różnych sal lekcyjnych i wziąć udział w zajęciach plastycznych, sportowych, tanecznych, j. angielskiego, programowania z klockami LEGO, niezwykłej matematyki, zabawach z książką, grach logopedycznych czy eksperymentach przyrodniczych. Była również znakomita okazja zbudować zamek w programie Baltie, zwiedzić wystawę o Madagaskarze i naszym adoptowanym synku Sylwestrze, przejrzeć szkolne lapbooki na różne tematy, posłuchać występu chóru „Cztery Dźwięki Świata” z kl. 5a oraz solistki Mileny Gubały z 8b.

EKOLOGICZNA KARTKA WIELKANOCNA

„ZBUDOWALIŚMY” PISARZA / PISARKĘ

„ZBUDOWALIŚMY” PISARZA / PISARKĘ

Przez ponad tydzień, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pisarza i Pisarki, bawiliśmy się wspólnie w „budowanie” wizerunku literata na tablicy w bibliotece szkolnej. Wśród atrybutów, z którymi kojarzycie przedstawicieli tego twórczego zawodu, wymieniono między innymi: kreatywność, wyobraźnię, dobrą organizację (wszak napisanie książki wymaga czasu i planu), poczucie humoru, stos kartek i pióro oraz… znajomość ortografii.

Zapraszamy do biblioteki, by zapoznać się z pełną listą, a może którąś z wymienionych cech znajdziecie u siebie i pomyślicie nad karierą pisarską…  

,,CO ZAJĄCZEK WIELKANOCNY W KOSZYCZKU NIESIE?”

,,CO ZAJĄCZEK WIELKANOCNY W KOSZYCZKU NIESIE?"

Wychowawcy świetlicy

,,ODBEZPIECZENI ‘’ – TYM RAZEM O BEZPIECZEŃSTWIE OSOBISTYM

Spotkanie z uczniami

W dniu 09.03. uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach. Dotyczyło ono      bezpieczeństwa osobistego realizowanego w ramach projektu ,,Odbezpieczeni’’ na potrzeby  Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Młodzież w sposób ciekawy i  kreatywny przedstawiła  tematy aktualne i ważne dla każdego: było o sytuacjach  kryminogennych, jak prawidłowo reagować na nieznajomych oraz  zaczepki, jak ustrzec się przed niebezpiecznymi zjawiskami i sytuacjami i w końcu jak dbać o osobiste bezpieczeństwo. Uczniowie dowiedzieli się, że warto przy sobie nosić środki bezpieczeństwa osobistego, obserwować najbliższe otoczenie, zachować zdrowy rozsadek, unikać nieoświetlonych dróg, a w przypadku konfrontacji nie bać się korzystać z wiedzy o samoobronie. 

KONKURS MAŁOPOLSKI CAROLUS

Województwo małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje konkurs „Małopolski Carolus”, w którym pragnie nagrodzić najzdolniejszych uczniów z naszego województwa. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech dziedzinach:

 • OMNIBUS EDUKACYJNY
 • KULTURA I SZTUKA
 • SPORT
 • LITERATURA

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie w kwocie 2.000 zł i dyplom.

Zgłoszenia do dnia 12 maja 2023 r. (decyduje data wpływu) mogą dokonywać:

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY, W SZKOLE I W DOMU

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY W SZKOLE I W DOMU

Spotkanie uczniów klas pierwszych i drugich  ze Strażą Miejską

W dniach 02.03. i 06.03. 2023 r. gościliśmy przedstawicieli Straży Miejskiej w Myślenicach Panią Kamilę Wójcik i Pana Oskara Matogę. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu,  na placu zabaw. Strażnicy w trakcie spotkania opowiadali dzieciom o swojej pracy, jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, w tym w relacjach  z obcymi osobami, ale także jak zachować się w kontaktach z czworonogami. Duże zainteresowanie wzbudziła sygnalizacja świetlna, gdzie uczniowie mogli wykształcić prawidłowe nawyki uczestnika ruchu drogowego, poznać przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów, utrwalić również znaki drogowe. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali upominki  w postaci odblasków i książeczek. 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH „CZYTAM WIĘC WIEM“ PT. „NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK“

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie.
 4. Rozwijanie wrażliwości i kształcenie twórczej wyobraźni.
 5. Popularyzacja literatury dziecięcej. II.

Uczestnicy:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Każda klasa może wytypować 4 reprezentantów z danej klasy .
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez wychowawcę uczestników do dnia 13 marca 2023r. (załącznik nr 1) drogą mailową bądź osobiście.
 5. Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego“

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 4-8

ŚRODA 08.03.2023 r.

KLASA GODZINA NUMER SALI WYCHOWAWCA
4a 16:30 215 mgr Justyna Horabik – Gruszeczka
4b 16:30 308 mgr Alicja Wróblewska
4c Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie
5a 16:30 303 mgr Magdalena Tobolewicz
5b 16:30 302 mgr Monika Lemaniak
5c 16:30 114 mgr Katarzyna Dudzik
5d 16:30 202 mgr Zdzisław Mirek
5e 16:30 118
mgr Monika Grzechacka
6a 17:00 201 mgr Agata Danek
6b 17:00 111 mgr Bogusław Dziurdzia
6c 17:00 204 mgr Agnieszka Tyrpa
6d 17:00 108 mgr Anna Dziurdzia
6e 17:00 214 mgr Tadeusz Szlachetka
7a 17:30 310 mgr Elżbieta Pawlikowska
7b 17:30 205 mgr Jerzy Zduń
7c Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie
7d 17:30 116 mgr Agnieszka Mieszczanek
8a 18:00 212 mgr Alicja Burkat
8b 18:00 208 mgr Sławomir Mosiężny
8c 18:00 210 mgr Marta Kasperek
8d 18:00 211 mgr Anna Górecka
8e 18:00 114 mgr Anna Pardyak
8f 18:00 209 mgr Sylwia Nosal

 

W czasie zebrań dyżur pełnią wszyscy nauczyciele.

Zapraszamy!

 

PROGRAM STYPENDIALNY HORYZONTY

Stypendium dedykowane przez fundację EFC uczniom klas ósmych. Kryteria uzyskania stypendium:

 • miesięczny dochód w rodzinie nieprzekraczający 1700 zł netto na osobę,
 • dobre wyniki w nauce umożliwiające dalszą edukację w liceum lub technikum.

Rekrutacja do programu trwa do końca marca br. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

Fundacja EFC już od 13 lat daje uczniom możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Poniżej lista szkół, z którymi fundacja współpracuje w województwie małopolskim:

 •      V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 •      VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
 •      Technikum Łączności Nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.  Istnieje również możliwość wyboru innej szkoły w jednym z 12 miast w Polsce.

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1-3

     WTOREK 07.03.2023 r.

KLASA GODZINA NUMER SALI WYCHOWAWCA
1a 16:30 103 mgr Iwona Stanisz – Trzcińska
1b 16:30 102 mgr Janina Rozwadowska
1c
16:30
105/111
mgr Elżbieta Żądło
1d 16:30 114 mgr Emilia Wielgus
2a 17:00 104 mgr Bożena Łętocha
2b 17:00 214 mgr Iwona Wójtowicz
2c 17:00 108 mgr Barbara Bicz
2d 17:00 106 mgr Sylwia Siłuszyk
3a 17:30 105 mgr Monika Moryc
3b 17:30 101 mgr Magdalena Batko
3c 17:30 212 mgr Agnieszka Nosal
3d 17:30 116 mgr Urszula Biel

Zapraszamy!

PROGRAM STYPENDIALNO-ROZWOJOWY DLA ÓSMOKLASISTÓW

Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP Paribas, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, może być idealnym rozwiązaniem dla dobrze uczących się i aspirujących ósmoklasistów, którym brakuje środków na dalszą naukę w prestiżowych szkołach średnich w większym mieście. Stypendium programu „Klasa” zapewnia m.in. pokrycie kosztów internatu, wyżywienia, podręczników, wycieczek szkolnych czy kieszonkowego dla ucznia wybierającego dalszą naukę w 1 z 6 liceów partnerskich programu: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni lub Białymstoku. Stypendyści, którzy zdecydują się na studia wyższe, otrzymują od fundacji także stypendium finansowe na I roku studiów. Szczegóły dotyczące kryteriów przyjęcia do programu oraz benefitów, które program oferuje znajdują się na stronie www.programklasa.pl  JAK STARAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

SMOG – MIEJSKI POTWÓR – PROJEKT LIFE

SMOG – MIEJSKI POTWÓR – PROJEKT LIFE

Dziś wszyscy jesteśmy świadomi istnienia smogu. W okresie od września do kwietnia w wielu miastach, na wielu wsiach widzimy i odczuwamy go na własne oczy, we własnym oddechu. Mówimy że to samochody, że to fabryki, że to palone śmieci. Ale czy tak naprawdę wiemy czym jest smog, skąd powstaje i jakie są skutki jego występowania dla nas?

Dzięki realizacji w naszej szkole projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” społeczność szkolna codziennie może sprawdzać stan jakości powietrza. 

W dniu 20 lutego uczniowie klasy 7c i 7d brali udział w zajęciach pt. „Smog – miejski potwór” składających się z części doświadczalnej i wykładowej.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest smog, skąd pochodzi jego nazwa i jakie są jego rodzaje. Doświadczalnie zaobserwowali przyczyny jego powstania. Omówione również zostały skutki zdrowotne wdychania smogu oraz skutki niekorzystnego wpływu na środowisko. Smog prowadzi do zanieczyszczenia ziem, gleb i wód.

Skip to content