XXXIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

W dniach 6-7.09.1990 r. odbyło się spotkanie w Gdańsku, na którym założono Klub Szkół Westerplatte. Dziś klub ten zrzesza ponad pięćdziesiąt szkół-członków z całej Polski. Jego atutem jest właśnie różnorodność terytorialna, dzięki której w każdym roku szkoła-organizator spotkania, zwanego sympozjum, nie tylko  prezentuje swój dorobek, ale także przekazuje wiedzę na temat historii, zabytków, osiągnięć mieszkańców oraz piękna swojej Małej Ojczyzny. Nadrzędnym celem klubu stało się, jak głosi jego hymn, zachowanie pamięci o tych „co wrześniowe dni na Westerplatte przeszli”, a także wymiana doświadczeń oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży.

31.05 – 3.06. 2017 r.

Od 21 lat, czyli od 1996 roku, nasza szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, a organizowane po raz 34. spotkanie miało miejsce po raz pierwszy w Myślenicach. Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.  Przez trzy dni, od 31 maja do  3 czerwca 2017 roku, Szkoła Podstawowa nr 2 gościła przedstawicieli 27 szkół klubowych. Były to:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Kielcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Brzesku, Zespół Szkół w Jelonkach, Zespół Szkół w Ujeździe, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Tczewie, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, Publiczna Szkoła Podstawowa w  Odrzywole, Szkoła Podstawowa w Resku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie,  Szkoła Podstawowa w Tylmanowej, Zespół Szkół w Jabłonce, Zespól Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu,  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Cichem,  Zespól Szkół w Tłuchowie, III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Gimnazjum nr 9 w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie,  Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, Gimnazjum nr 2 w Tczewie, Szkoła Podstawowa w Jegłowniku.

Program XXXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte obejmował różnorodne wydarzenia: od bardzo uroczystych i oficjalnych po te o charakterze nieco rozrywkowym i integracyjnym.

W środę 31 maja, po zakwaterowaniu się delegacji w Małopolskiej Szkole Gościnności i Hotelu pod Dębami, przybyli goście otrzymali materiały promocyjne, zaprezentowali się, a następnie omówili bieżące sprawy klubu.

Drugi dzień, czyli czwartek 1 czerwca, obfitował w wiele wydarzeń.

O godz. 8.40 na dziedzińcu szkoły nastąpiło otwarcie XXXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte i przekazanie sztandaru Klubu Szkół Westerplatte. Następnie przedstawiciele złożyli kwiaty pod repliką pomnika Bohaterów Westerplatte.

Po przemarszu w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice w kościele  pod wezwaniem N.N.M.P odbyła się msza św. koncelebrowana przez ks. rektora Jacka Jezierskiego, ks. dr Stanisława Tylusa i ks. Mirosława Smyraka . Spotkanie na Rynku w Myślenicach rozpoczął przemarsz uczestników pod Pomnik Niepodległości oraz Apel Poległych, a zakończyło złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem.

O godzinie 12.00 w   Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu miały miejsce oficjalne uroczystości sympozjalne. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu klubu zebranych przywitała p. dyrektor Beata Chrapek – Paciorek. Wśród gości znaleźli się:

Mirosław Sanek – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki,Jarosław Szlachetka – poseł na Sejm RP,Piotra Ćwik – Wojewoda Małopolski, Halina Cimer –  Małopolski Wicekurator Oświaty, Stanisław Matoga –  starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty,Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego, Maciej Ostrowski – Burmistrz Miast i Gminy Myślenice, Mieczysław Kęsek – dyrektor Urzędu Miasta i Gminy, Paweł Lemaniak – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Tomasz Wójtowicz – przewodniczący Rady Miejskiej,radni Rady Miejskiej, ks. Jacek Jezierski –  rektor Collegium Marianum, ks. dr Stanisław Tylus  – przedstawiciele Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Danuta  Kasprzycka –  dyrektor Zakładu Ekonomiki Oświaty, Anita Werner – dyrektor MOKiS, Jarosław Pietrzak – dyrektor Muzeum Niepodległości, Krystyna Łętocha – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, Agata Wójtowicz –  wicedyrektor OREW, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2  (Józef Bicza, Anna Cienkosz,  Stanisława Mistarz, Zofia Jakubiak, Halina Starzec), emerytowani nauczyciele szkoły, Adam Szatkowski – prezes Klubu Szkół Westerplatte oraz członkowie zarządu, dr Andrzej Drzycimski – autor książek o Westerplatte, Romuald Karaś – reporter, biograf mjr Henryka Sucharskiego,  Tomasz Zdunkiewicz, Tadeusz Zdunkiewicz – przedstawiciele rodzin westerplatczyków, Robert Kasprzycki i Łukasz Malinowski – pracujący w jury konkursu literackiego, Anna Róg – reprezentująca ZNP oddział Myślenice, Krzysztof Cienkosz – przewodniczący  Rady Rodziców wraz z  przewodniczącymi rad klasowych.

Część zaproszonych gości podzieliła się swoimi refleksjami ze zgromadzonymi, mówiąc o wartościach takich spotkań, własnych absolwenckich wspomnieniach wiążących się z nauką w tej szkole czy wreszcie przekazując cenny prezent (tablica multimedialna) uczniom SP nr 2. 

Kolejny punkt programu doceniał tych, dla których istnienie Klubu Szkół Westerplatte jest i było istotne poprzez własne działanie oraz wspieranie klubu. Prezes Klubu Szkół Westerplatte Adam Szatkowski wręczył Medale Honorowe Klubu Szkół Westerplatte. Otrzymali je: Maciej Ostrowski, Jan Dunin-Brzeziński, Józef Bicz, Anna Cienkosz,  Stanisława Mistarz, Zofia Jakubiak, Halina Starzec, Beata Chrapek – Paciorek, Elżbieta Jakubiak – Święch.

Z pewnym opóźnieniem  wygłosił swój wykład dr Andrzej Drzycimski – autor licznych publikacji, w tym dwutomowego dzieła pt. „Westerplatte”. Podkreślając, że nie zamierza on uciekać od prawdy historycznej, jaka by ona nie była, opowiadał o potrzebie podtrzymywania pamięci o obrońcach Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Następnie nadszedł czas na docenienie pracy uczniów szkół klubowych. Na długo przed sympozjum pracowali oni nad plastyczną i literacką  interpretacją motta tegorocznego zjazdu,  którego słowa pochodzą z tekstu Grzegorza Tomczaka: „Ty to masz szczęście, że w tym momencie, żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą”. Wyniki konkursów podsumowali przewodniczący jury: Anita Werner (prace plastyczne) i Robert Kasprzycki (prace literackie). Dodatkowo uczniowie „dwójki” tworzyli swoje własne relacje w formie gazetki z wiadomościami o Westerplatte. Oto nagrodzeni uczniowie:

KONKURS PLASTYCZNY

I-III

 1. Olga Pikus – Dzierżoniów
 2. Iga Białkowska – Ujazd
 3. Maria Bujnowska – Dzierżoniów

IV-VI

 1. Nadia Wyrostkiewicz – Tłuchów
 2. Julia Duchała – Kwidzyn
 3. Krzysztof Kozakiewicz – Tłuchów

wyróżnienia:

– Zuzanna Kędzierska -Resko

– Kalina Maliczenko – Kwidzyn

– Nicola Moroz – Kwidzyn

– Natalia Banaś  – Iwierzyce

– Kacper Podkowski – Tłuchów

– Maja Kosarzecka  – Kwidzyn

– Aleksandra Kośmider – Tłuchów

gimnazjum  

 1. Julia Kraszewska – Jelonki
 2. Antoni Łakomski – Kielce
 3. Ada Malinowska – Ujazd

wyróżnienia:

– Agnieszka Jankowska- Michów

– Daria Kaczmarska – Gardeja

– Aleksander Raus  – Kielce

– Klara Chodacka – Kielce 

– Sebastian Janikowski  – Kielce                         

szkoły ponadgimnazjalne

 1. Ksenia Dziob – Strzelin
 2. Natalia Paczuła – Kędzierzyn-Koźle
 3. Karolina Smaluch – Brzesko

wyróżnienia:

– Aleksandra Musiał  – Brzesko

– Gabriela Mrówka – Brzesko

– Klaudia Kałuża  – Brzesko

KONKURS LITERACKI

klasy 1-3

 1. Martyna Wąchała  – Tylmanowa
 2. Dominika Zalewska  – Rutki
 3. Hanna Jargiło  – Tylmanowa

klasy 4-6

 1. Krzysztof Kozakiewicz – Tłuchowo
 2. Miłosz Dąbrowski – Stalowa Wola
 3. Marta Fadrowska – Nowe Rutki 1

Wyróżnienie – Dominika Stelmach – Stalowa Wola

Wyróżnienie – Krystian Jagielski – Kraków

gimnazjum

 1. Kajetan Waligórski – Warszawa
 2. Olga Sobolewska – Nowa Krępa
 3. Michał Depczyński – Gardeja

szkoły ponadgimnazjalne

 1. Angelika Rzymska – Strzelin
 2. Tomasz Gadomski – Strzelin

KONKURS NA GAZETKĘ SYMPOZJALNĄ

 1. Kamil Ajchler ,Wit Czernecki, Mateusz Maniecki – kl. 6e
 2. Emilia Pietrzak- kl. 6f
 3. Milena Baczyńska-kl. 6 a
 4. Zofia Kulig, Jagoda Nowak- kl. 6 f

wyróżnienie:

– Matylda Batorska, Małgorzata Kuczyńska, Aleksandra Chęcińska- kl. 6  f

– Magdalena Rusek- kl.  6 f

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, a prace konkursowe zostały wystawione na holu szkoły przy replice pomnika Westerplatte w trakcie trwania sympozjum.

Ostatnia część imprezy w MOKiS to występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 6c i koła muzycznego. Wypełniły ją: międzypokoleniowa para – dialog babci i wnuczka, film „Skowron – świadek historii”, prezentacja zdjęć z Westerplatte i współczesnych, sonda, w której odpowiadający próbowali określić, co dzisiaj znaczy być patriotą. Uczniowie zaśpiewali i wykonali m.in. utwory „Rzeka marzeń” i „Ja to mam szczęście”. Za opracowanie i przygotowanie tej części programu odpowiadali: Jarosława Słowik, Tomasz Biel i Rafał Alicki oraz Katarzyna Gancarz. Część wspomnianego występu uczniów starszych uzupełnił jeszcze występ uczniów klas IIa i III f (pod kierunkiem Joanny Gorączko i Małgorzaty Dąbrowskiej), w którym dzieci zatańczyły poloneza. 

Aby umilić czas zaproszonym gościom, organizatorzy sympozjum przygotowali również liczne atrakcje. 

W czwartek, 1 czerwca, po zakończeniu części oficjalnej uroczystości młodzież mogła wziąć udział w wykładach pracowników IPN  przeznaczonych dla różnych grup wiekowych.  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali prelekcji pt. Obrona Lwowa, uczniowie gimnazjów wykładu pt. Obrona Westerplatte, a uczniowie szkół podstawowych referatu pt. Prowokacja Gliwicka. Bardzo ciekawą formą przekazu były prezentacje multimedialne oraz   ekspozycja przygotowana przez krakowski oddział IPN, prezentująca tragiczną historię największego w Krakowie miejsca martyrologii narodu polskiego i żydowskiego, obozu w Płaszowie. Za pomocą m.in. zdjęć, wspomnień więźniów, materiałów archiwalnych autorzy starali się przedstawić różnorodne aspekty funkcjonowania obozu jako miejsca niewolniczej pracy i masowych egzekucji. Zajęcia dla szkół podstawowych trwały 45 minut, natomiast dla uczniów starszych znacznie dłużej, ponieważ wykłady i prezentacje multimedialne wywołały ciekawą dyskusję. Wieczorem natomiast, po wspólnej kolacji, wszyscy bawili się na dyskotece zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 2.

Na piątkowe przedpołudnie, 2 czerwca, zaplanowana została przygotowana przez Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel Małopolskiej Szkoły Gościnności Gra Miejska pod tytułem „ Ewakuacja”, która w niezwykle interesujący sposób połączyła w sobie  cechy flash mobów, happeningów ulicznych oraz gier fabularnych i podchodów. Interaktywna gra, która przeniosła uczestników w czasy II wojny światowej, rozpoczęła się w  Szkole Podstawowej nr 2 i oprócz nietypowych zadań zawierała także elementy edukacyjne – poznanie zabytków oraz historii Myślenic w pigułce. Integralną częścią gry był wyjazd na górę Chełm kolejką krzesełkową. Na miejscu wszyscy mogli podziwiać panoramę Myślenic i okolicznych wzniesień oraz posłuchać opowieści o atrakcjach turystycznych Ziemi Myślenickiej.

Po wspólnym obiedzie odbyła się wycieczka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Kleczy Dolnej. W Wadowicach młodzież miała okazję poznać historię miasta, zwiedzić Bazylikę Ofiarowania NMP oraz muzeum Jana Pawła II,  w Kalwarii odwiedzono min. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne o.o. Bernardynów, natomiast w Kleczy Dolnej – cmentarz przy klasztorze o.o. Pallotynów, gdzie złożono kwiaty na grobie ks. mjr Leona Bemke, ostatniego kapelana wojskowego polskiej załogi na Westerplatte.

Wieczorem wszyscy mieli okazję wymienić się wrażeniami po wspólnie spędzonym czasie, spotykając się po raz ostatni na ognisku na Dolnym Jazie na Zarabiu.

W czwartym dniu, czyli w sobotę 3 czerwca,  nadszedł moment pożegnania i podsumowania

sympozjum. Po tych kilku upalnych i pełnych atrakcji dniach nastała pora na odpoczynek i… przygotowania do następnego, już 35. Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, które tym razem odbędzie się w Dzierżoniowie. Zatem do zobaczenia w Dzierżoniowie.


Piszą o nas:

[maxbutton id=”2″ url=”http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/uczniowie-oddali-hold-obroncom-westerplatte,12148901/” text=”Artykuł – Dziennik Polski” ]

[maxbutton id=”3″ url=”http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/myslenice-swieto-w-dwojce,12133606/” text=”Drugi artykuł – Dziennik Polski” ]

[maxbutton id=”2″ url=”http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-myslenicki/a/szkoly-westerplatte-spotkaly-sie-w-myslenicach-zdjecia-wideo,12150821/” text=”Zdjęcia – Dziennik Polski” ]

[maxbutton id=”3″ url=”http://www.myslenice-itv.pl/wiadomosci-z-regionu-myslenice-itv-13-06-2017/” text=”Materiał filmowy – myslenice-itv.pl” ]

[maxbutton id=”3″ url=”http://www.myslenice-itv.pl/obchody-szkol-imienia-bohaterow-westerplatte-w-myslenicach/” text=”Drugi materiał filmowy – myslenice-itv.pl” ]

 

Skip to content