Kategoria: Laboratoria Przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 2022

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Kwota, jaką otrzymaliśmy to 225 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W 2022 szkoła wykorzystała pozostałą część funduszy. Wcześniej zakupiony sprzęt uzupełniono o klocki Lego Spike i Lego Mindstorms do nauki programowania, klocki konstrukcyjne Lego BricQ, długopisy 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości VR, urządzenia do rejestrowania wideo i dźwięku.

Sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dzięki pozyskanym narzędziom będzie można zrealizować wiele działań mających na celu wsparcie naszych uczniów realizować ciekawe innowacje pedagogiczne wykorzystując w nich nowoczesne programy. Nasi uczniowie rozwiną kreatywność, umiejętności analityczne, wyobraźnię przestrzenną i nauczą się pracy metodą projektu.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Kwota, jaką otrzymaliśmy to 225 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W 2021 szkoła wykorzystała część funduszy. W ramach programu zostały zakupione drukarki 3D wraz z laptopami i potrzebnym oprogramowaniem, sprzęt nagłaśniający, ławki, wizualizer, mikroskopy i teleskop.

Sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dzięki pozyskanym narzędziom będzie można zrealizować wiele działań mających na celu wsparcie naszych uczniów realizować ciekawe innowacje pedagogiczne wykorzystując w nich nowoczesne programy. Nasi uczniowie rozwiną kreatywność, umiejętności analityczne, wyobraźnię przestrzenną i nauczą się pracy metodą projektu.

Kolejne zakupy przewidziane na kolejny rok 2022.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Kwota, jaką otrzymaliśmy to 225 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.