Kategoria: Wszystkie wpisy

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „ZDROWIE I SÓL”  – WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO

W konkursie wzięło udział 21 uczniów, przygotowali oni prace w 5 kategoriach: plastyczne płaskie, plastyczne przestrzenne, opowiadania, zdjęcia i filmy. Prace uczniów,  którzy zajęli  1 miejsce w etapie szkolnym konkursu, zostały przesłane do etapu wojewódzkiego. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi  17 marca 2020r.

Prace plastyczne przestrzenne – 1 miejsce:  Aleksandra Grzechacka – 6c

Prace plastyczne płaskie  – 1 miejsce:   Sonia Szymczyk – 2c i Aleksandra Łotocka – 7d

Opowiadanie – 1 miejsce:  Amelia Karkosz – 8c

Film – 1 miejsce:  Karolina Ferfecka – 8a

Zdjęcie – 1 miejsce:  Kamil Piwowarczyk – 8d i Natalia Kowal – 8d

„ECO-DWÓJKA”- WYCIECZKA DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

W ramach projektu „Eco-dwójka”  klasy 5a i 5f wraz z wychowcami wybrały się na wycieczkę do Miejskiego Zakładu Wodociągów celem zdobycia  i poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej wody w naszym życiu.

Tak oto została opisana wycieczka przez jedną z uczennic:

BEZPIECZNIE W CYBERPRZESTRZENI WARSZTATY W KLASACH VI ORAZ W KLASIE VE Z KATARZYNĄ KUDYBĄ, EKSPERTEM W DZIEDZINIE INTERNETU

W dniach 26.01.2020 r. oraz 11.02.2020 r.  kolejny raz w naszej  szkole odbyły  się  dwugodzinne  warsztaty dla każdej uczestniczącej w zajęciach  klasy.   Spotkanie  miało uświadomić uczestnikom o zagrożeniach  oraz niebezpieczeństwach  płynących z niewłaściwego użytkowania komputera i Internetu.

Żyjemy w świecie w którym Internet oraz przestrzeń wirtualna stały się powszechnym dobrem. Każdy praktycznie dysponuje możliwościami dostępu do Internetu. Oprócz licznych korzyści oferowanych przez technologie,   należy także  pamiętać, że w przestrzeni dochodzi do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy jako Cyberprzemoc. O cyberprzestrzeni trzeba mówić i aktywnie jej przeciwdziałać, korzystać ze wsparcia osób i instytucji, które są w stanie pomóc. Są to  rodzice, nauczyciele, policja czy specjaliści. 

ZDJĘCIA DLA KLAS 1-6

Zgodnie z ustaleniami z Radą Rodziców 5 i 6 marca do szkoły przyjedzie fotograf, który wykona zdjęcia grupowe z wychowawcą dla klas, które wyraziły zgodę. Zakup fotografii jest dobrowolny.

Zdjęcie grupowe 15×21 – 9zł

Zdjęcie grupowe 15×27 – 10zł

Istnieje również możliwość wykonania innych fotografii, np. zdjęć legitymacyjnych, portretów, zdjęć koleżeńskich, plakatów, dyplomów z fotografią ucznia, tablo z podpisami, kalendarzy, kartek okolicznościowych, magnesów z portretem na lodówkę itp.

Proszę poinformować uczniów o planowanych działaniach.

TERMINY WYKONANIA ZDJĘĆ:

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VIII

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy UCZNIÓW klas VIII na olimpiadę przedmiotową w sesji wiosennej z języka angielskiego, która zostanie przeprowadzona w dniu 18  marca 2020 r.

Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji w Warszawie

Koszt olimpiady – 10 zł

Czekamy na zgłoszenia do środy (04.03.2020 r.)

ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Elżbiety Pawlikowskiej i p. Marty Kasperek

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezentacja multimedialna „Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów klas I”

Informacja o naborze do klas pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  w Myślenicach w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisy będą się odbywać w sekretariacie szkoły w dniach od 2 do 13 marca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

KONKURS ENGLISH CHALLENGE DLA KLAS VIII

Przypominamy, że etap szkolny V gminnego konkursu English Challenge odbędzie się w piątek, 28 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 15.

Proszę przynieść zgody rodziców na udział w konkursie uczniowie,  którzy nie przyniosą  zgody, nie będą mogły wziąć w nim udziału (zgodnie z Regulaminem).

 

REKOLEKCJE – KLASY 4-6

Środa i czwartek – 26 i 27 lutego 2020 r.

O godzinie 12:15 uczniowie wychodzą do kościoła z przydzielonymi nauczycielami. Msza Św. rozpoczyna się o godzinie 12:30. Po mszy św. uczniowie udają się do domu spod kościoła.

Zajęcia opiekuńcze dla uczniów niebiorących udziału w rekolekcjach odbędą się do godziny 13:35 w sali 202.

 

Piątek – 28 lutego 2020 r.

O godzinie 12:30 uczniowie wychodzą do kościoła z przydzielonymi nauczycielami. Nauka rekolekcyjna rozpoczyna się o godzinie 12:40. Po nauce uczniowie udają się do domu spod kościoła lub uczestniczą w spowiedzi.

Zajęcia opiekuńcze dla uczniów niebiorących udziału w rekolekcjach odbędą się do godziny 13:35 w sali 202.

 

Plan rekolekcji klasy I-III otrzymają od wychowawców.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH – NOWE ZASADY

2424W dniu 27.02.2020 (czwartek) odbędzie się w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady:

 • plastikowe butelki PET po napojach
 • zakrętki plastikowe
 • makulatura
 • puszki aluminiowe
 • baterie

należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Bardzo prosimy, aby przygotowane opakowania był według poniższych zaleceń:

 • butelki PET – puste, bez pozostałości płynów
 • zakrętki plastikowe z butelek – czyste
 • makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem,
 • puszki aluminiowe po napojach, opróżnione

KIERMASZ WIELKANOCNY

W dniach 6-7 kwietnia w naszej szkole dobędzie się Świąteczny Kiermasz Wielkanocny organizowany przez klasę 5f wraz z wychowawcą oraz rodzicami. Dochód ze sprzedaży fantów zostanie przeznaczony na dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej akcji i ofiarowanie nam różnorodnych fantów. Mogą to być np. zabawki, puzzle, gry planszowe, ozdoby do włosów, naklejki, przybory szkolne, książki, słodycze, notesy, artykuły świąteczne.

Uczniowie są proszeni o przynoszenie fantów do p. Sylwii Nosal, p. Patrycji Szlachetki-Stanach lub p. Anny Zahel. Na przyniesionych fantach prosimy zapisać imię, nazwisko oraz klasa ofiarodawcy.

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VI do udziału w konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną”,

WARUNKI KONKURSU:

 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału,
 • technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.),
 • praca powinna być wykonana samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa).

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS VIII

W dniu 24 lutego 2020 r.  o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie  się zebranie z rodzicami uczniów klas VIII poświęcone organizacji i przebiegowi egzaminów na zakończenie ósmej klasy. 

KIERMASZ DLA MARYSI

W piątek-  14.02.2020r. – czyli w Walentynki (kiedy zewsząd słyszymy o miłości, wokół nas krążą czerwone serduszka, a za pośrednictwem św.Walentego otrzymujemy laurki od naszych sympatii) serca w SP 2 zabiły jeszcze mocniej! Wszystko za sprawą malutkiej Marysi Miąsko, której historia poruszyła już wiele serc. Marysia to roczna dziewczynka, która potrzebuje pomocy w postaci najdroższego leku na świecie i dlatego jej skarbonka musi osiągnąć kwotę 8 mln złotych. Nasza szkoła nie mogła przejść obojętnie obok apelu rodziców Marysi, w którym proszą o szansę życia dla swojej córki. Uczniowie z klas 5b, 8c wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizowali kiermasz ciast i ciasteczek dla Marysi. Jak zwykle cała społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania i ochoczo włączyła się w tę akcję. Łakocie przygotowane przez rodziców cieszyły się wielkim powodzeniem, a puszki, do których zbieraliśmy pieniądze szybko pękały w szwach. Zebrana kwota to 6441,91 zł.