WARSZTATY „WODA W PRZYRODZIE”

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w warsztatach pod hasłem ,, Woda w przyrodzie”. Warsztaty dla uczniów odbędą się w budynku MZWiK Sp. Z o. o w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47 ( 1piętro) w dniach:

23.10. 2019r. godz. 11.30- klasa 4d- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

30.10. 2019r. godz. 11.30- klasa 4b- opiekun: Ewelina Zlezarczyk

06.11. 2019r. godz. 11.30- klasa 4c- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

27.11. 2019r. godz. 11.30- klasa 4a- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

Warunkiem udziału  klasy w warsztatach jest dostarczenie ,, oświadczeń rodziców/ opiekunów” każdego dziecka w klasie. Oświadczenia musza być przekazane przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko, które nie będzie posiadało podpisanego ,,oświadczenia”, nie może wziąć udziału w warsztatach.

„MOJA HISTORIA MYŚLENIC”.

We wrześniu br. został zorganizowany w Muzeum Niepodległości  w Myślenicach konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt.  „Moja historia Myślenic”. Uczniowie naszej szkoły również wzięli w nim udział.

Partycja Błachut z kl. 6e zajęła I miejsce.

 Kinga Górka z kl. 7d wyróżnienie.

INTENSYWNY TYDZIEŃ W PROJEKCIE „doLAStaMY”

W sobotę (5.10.19) przyjechał do uczniów naszej szkoły Daniel Leżoń – aktor i tancerz. W przerwie między zagranicznymi spektaklami poprowadził warsztaty sprawczości i pewności bycia sobą. Dla naszej klasy były to najbardziej wymagające skupienia i uważności zajęcia. Deszcz uniemożliwił wyjście w plener, ale uratowała nas partnerska Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, w której schroniliśmy się na kilka godzin intensywnej pracy. Jak wspomina Daniel: „układaliśmy choreografię z matematyki, geografii i historii. Przemienialiśmy wielokrotnie swój ruch, oddech, sposób patrzenia, sposób chodzenia. Mimo to cały czas pozostawaliśmy sobą. Odczytywaliśmy komunikaty niewerbalne i świadomie próbowaliśmy je tworzyć.”

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nowy rok szkolny wiąże się z licznymi zmianami. Jedną z nich jest wybór uczniów, którzy zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli – opiekunów tej organizacji. Kampania ruszyła pod koniec września. Wtedy na szkolnych korytarzach pojawiły się pierwsze plakaty kandydatów. 8.października odbyła się debata przedwyborcza, podczas której uczniowie zaprezentowali swój program, odpowiadali na pytania prowadzących, ale przede wszystkim nakłaniali do oddania głosu właśnie na nich. Na swojego faworyta można było zagłosować dzień później – 9. października odbyły się tajne wybory. Komisja skrutacyjna szybko i sprawnie policzyła głosy, z których wynika, że:

ALFIK MATEMATYCZNY

W dniu 27.11.2019 r. w godz. 13:00 – 14.30 (75 minut – test, 15 minut – sprawy organizacyjne) odbędzie się w naszej szkole konkurs ALFIK MATEMATYCZNY. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas II – VIII. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w tym konkursie prosimy o zapisanie się u wychowawcy (kl. II i III) lub u swojego nauczyciela matematyki (kl. IV-VIII) oraz wpłacenie kwoty wpisowego w wysokości 10 zł do dnia 23 października 2019 r.

MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KOMUNIKAT

Przypominamy, że w dniu 15 października o godzinie 13:00 odbędzie się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Bardzo prosimy o dostarczenie zgód rodziców na udział w konkursie do piątku (11 października) do nauczyciela j. angielskiego lub sekretariatu SP1 (dotyczy klas pani J. Słowik). Uczniowie, którzy nie przyniosą zgody w w/w terminie, zostaną skreśleni z listy uczestników.

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SANKTUARIUM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MYŚLENICACH W OBIEKTYWIE”

 1.Postanowienia ogólne

  • Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego
  • Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
  • Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

2. Cele

  • Szerzenie kultu Matki Boskiej Myślenickiej
  • Upamiętnienie obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej
  • Propagowanie wartości chrześcijańskich
  • Uwrażliwienie na piękno architektury sakralnej
  • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczestników

DYSTRYBUTOR WODY

4 października w naszej szkole na dolnym korytarzu (obok gabinetu pielęgniarki) został zamontowany dystrybutor wody. Zachęcamy uczniów do korzystania, przypominając o rozsądnym gospodarowaniu każdą kroplą wody. 

E-DZIENNIK LIBRUS

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji i komunikatów zamieszczonych w e-dzienniku librus

„PODRÓŻ DO ŚWIATA KSIĄŻEK” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA – WARSZTATY JĘZYKOWE

We wrześniu w naszej szkole odbyły się zajęcia: Słowa na creativie i na survivalu – warsztaty z grą słowotwórczą. Wzięli w nich udział uczniowie z klasy 5e. Celem działań było to, żeby „starsze dzieci przyswoiły poprzez zabawę wiadomości dotyczące rozwoju języka, etymologii, zmian kontekstowych w polszczyźnie”. Podczas ćwiczeń wykorzystaliśmy Słowa Przodków i Młodą Mowę, Story Cubes, karty tematyczne, czasopisma, wiersze z literatury dawniejszej oraz współczesną poezję i teksty hiphopowe.  Efektem warsztatów były powstałe teksty wierszy i piosenek. Szczególnym momentem spotkania był czas prezentacji przygotowanych utworów – niektóre odczytano, inne rapowano, jedna grupa zdecydowała się zaśpiewać tradycyjnie. Zabawa językiem sprawiła uczestnikom warsztatów wiele radości.

„PODRÓŻ DO ŚWIATA KSIĄŻEK” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA – POCZĄTEK

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z klasy 5e i 5c będą realizowali rozmaite działania związane z czytelnictwem.

Pierwsze zadanie już wykonane! We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wysłuchaliśmy fragmentów 8 nowel.

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W dniu 4 października 2019 r. w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji w tygodniu poprzedzającym akcję  budynek szkoły został ozdobiony plakatami, a na schodach umieszczono tabliczkę mnożenia w celu jej utrwalania. Wśród uczniów zostali wybrani egzaminatorzy, czyli Ci, którzy tabliczkę mnożenia znają bezbłędnie. To oni sprawdzali wszystkich uczniów klas IV – VI ze znajomości tabliczki mnożenia. Każdy, kto bezbłędnie  odpowiedział na 5 przykładów zadań otrzymywał certyfikat „Eksperta Tabliczki Mnożenia”, który z dumą wklejali do zeszytów. Ponadto na lekcjach matematyki z każdej klasy wybrano „Mistrza Tabliczki Mnożenia” w specjalnie przygotowanej przez koordynatorów grze matematycznej. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji oraz pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

DUCH LASU

Pojechaliśmy do Bogdanówki. Naszym celem była Koskowa Góra i dwa warsztaty – przyrodniczy i survivalowy. Chcieliśmy sprawdzić czy kontakt z naturą może być dobrym sposobem relaksu, rozpalić ognisko bez użycia zapałek i przygotować strawę z kociołka. Nawet się nie spodziewaliśmy, że sowa okaże się większą gwiazdą niż jastrząb, a gromadząc się przy ogniu zrozumiemy, dlaczego daje on poczucie bezpieczeństwa.