SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZNAM MOJE MIASTO”

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Znam moje miasto”. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości dzieci na walory przyrodnicze występujące w naszym mieście, poszerzenie wiedzy dotyczącej historii miasta, rozwijanie inwencji twórczej uczniów, oraz ich wrażliwości estetycznej, prezentowanie indywidualnych zdolności plastycznych uczniów, wzbogacanie warsztatu plastycznego, zachęcanie do odnajdywania ciekawych rozwiązań plastycznych, wzbudzanie poczucia przynależności. Poniżej przedstawiamy regulamin  konkursu.

Temat: praca plastyczna przedstawiająca ilustrację do legendy „PIĘKNA KATARZYNA” – opowieść z Zamczyska ze zbioru „Legendy ziemi myślenickiej”.

 Format pracy: A-3

 Technika: kolaż ( proszę zabezpieczyć pracę przed odpadaniem elementów).

 Uczestnicy: konkurs kierowany jest do uczniów klas I,II i III naszej szkoły .

Warunki uczestnictwa:                          

  • Każda klasa może oddać po 3 prace.
  • Prace prosimy podpisać wg. wzoru: Imię, nazwisko klasa.

 Kryteria oceniania prac:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • estetyka wykonania,
  • samodzielność wykonania pracy,
  • walory estetyczne, np.: kompozycja, gama kolorystyczna,
  • oryginalność doboru formy, pomysłowość.

Ocena prac:

Oceny dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klas I, II i III.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ostateczny termin złożenia pracy upływa dnia 5.03.2021 r.; składamy je u organizatorek – sala 102 lub 116.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.03.20201 r.

Prace zostaną umieszczone na wystawie w budynku SP nr 2.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

O terminie rozdania nagród Laureaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników.

Organizatorki: mgr Agnieszka Nosal i mgr Urszula Biel.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content