Kategoria: Konkursy

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VI do udziału w konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną”,

WARUNKI KONKURSU:

 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału,
 • technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.),
 • praca powinna być wykonana samodzielnie
 • do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa).

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VIII odbędzie się w dwóch terminach:

 • 9 marca 2020 r. o godz. 12.50. – klasy VII-VIII w budynku przy ulicy Sobieskiego,
 • 11 marca 2020r. o godz. 8.30 – klasy IV-VI w budynku przy ulicy Żeromskiego.

 Przesłuchania konkursowe  odbędą się w szkolnej bibliotece.

Uczestnicy przygotowują repertuar do jednej, wybranej formy konkursu.

 1. Turniej Recytatorski – repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki.

Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

 1. Turniej Wywiedzione ze Słowa :
 • repertuar obejmuje dowolny tekst (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • forma prezentacji powinna zostać wzbogacona o dodatkowe elementy (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy).

Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Matematyka, bez względu na to czy chcemy czy nie, jest obecna w naszym codziennym życiu. Dlatego rozejrzyj się wokół i weź udział w konkursie „Matematyka w obiektywie”. Wyjdź z domu, dostrzeż różnego rodzaju bryły, figury geometryczne, układy prostych. Dostrzeż matematykę wokół siebie, sfotografuj ją, a następnie wraz z opisem dostarcz swoje zdjęcie organizatorom konkursu. Fotografie można przedstawić również w sposób dowcipny, na wesoło.

W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów.

Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.

Format barwnych lub czarno –białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20cm x30 cm. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Każdą fotografię należy czytelnie podpisać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasa.

Zdjęcia należy przynosić do Pani Justyny Horabik-Gruszeczka do dnia 29 lutego.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ GRĘ MATEMATYCZNĄ

Wymyśl, wykonaj i przynieś, a może właśnie TY okażesz się NAJLEPSZY! 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich klas
 2. Gra może dotyczyć dowolnego działu matematyki.
 3. Gra może być dowolnie wykonana(np. ręcznie, za pomocą komputera), może być kolorowa, płaska, 3D, itd.
 4. Do gry musi być dołączona instrukcja oraz wszystkie niezbędne elementy (kostki, pionki, pytania, itp.).
 5. Prace mogą być wykonane samodzielnie, w parach lub trzyosobowych zespołach.
 6. Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
 7. Grę należy przynieś do 29 lutego 2020 r. i oddać do pani Justyny Horabik-Gruszeczka.

KONKURS!

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas V-VIII do udziału w Gminnym Konkursie Mitologicznym.

Co wchodzi w zakres wiedzy?

 • Bogowie ziemscy, królestwo piekieł, królestwo morza – „Mitologia” J. Parandowskiego
 • bogowie greccy i ich atrybuty
 • pokrewieństwo bogów i herosów
 • związki frazeologiczne

Eliminacje szkolne (test wiedzy) odbędą się 11.02.2020r. (wtorek) o godz. 12:50.

Dwie osoby, które uzyskają najlepszy wynik, będą reprezentować szkołę w etapie gminnym.

Etap gminny: 12.03.2020r.

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY

Temat konkursu: „ZDROWIE I SÓL”

Konkurs obejmuje kategorie:

 • prace płaskie (format A3, technika dowolna)
 • prace przestrzenne (maksymalne wymiary: 40cmx40cmx40cm, technika dowolna)
 • prace literackie-opowiadanie (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5)
 • jedno zdjęcie (format A4)
 • film (format .mp4, czas max. 3 minut)

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.

Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

Prace należy oddać do 24 lutego 2020 r.

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do p. Eweliny Zlezarczyk w terminie do 14 lutego 2020 r.


REGULAMIN KONKURSU – KLIKNIJ TUTAJ.


Wszystkie prace konkursowe: plastyczne, literackie, filmowe i fotograficzne muszą być opisane na odwrocie zgodnie z podanym wzorem metryczki:

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  EKOLOGICZNO – PLASTYCZNEGO „POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” DLA KLAS 1-3 I 4-8

1. Postanowienia ogólne

 1. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu dotyczącego dokarmiania ptaków zimą.
  Plakat musi zawierać hasło promujące akcję pomocy ptakom. Konkurs jest adresowany do dzieci ze szkół podstawowych z terenu całej Polski.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu (promującego ideę dokarmiania ptaków zimą.
 2. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność plakatu z wymaganiami wskazanymi w REGULAMINIE, estetyka pracy oraz oryginalność.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) kategoria I- uczniowie klas I-III
  b) kategoria II – uczniowie klas IV- VIII
 4. Prace konkursowe powinny być:

BAKCYL CZYTANIA – KONKURS PLASTYCZNY

Uczestnicy projektu Wkręceni w czytanie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda bakcyl, który zaraża czytaniem? Czy ma on postać chłopca? A może bakcyl to dziewczynka? Albo jakaś całkiem niezwykła istota? Czekamy na Wasze propozycje.

Wierzymy, że macie wspaniałe pomysły i niezwykle twórczą wyobraźnię. Wasze prace pn. BAKCYL CZYTANIA mogą być wykonane wg wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych. Muszą to być jednak prace indywidualne.

Prace konkursowe przyjmujemy do 12 lutego 2020r. Prace prosimy przynosić do Małgosi Lech z klasy 5 f oraz pań: Moniki Lemaniak oraz Anny Góreckiej. 

Mamy nadzieję, że  bardzo licznie odpowiecie na nasze zaproszenie. Czekamy na Wasze piękne prace!

XVIII EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I – III „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej za pomocą techniki komputerowej.

Warunki konkursu:

 1. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint.

Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.

 1. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób.

Rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!

 1. Podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/ należy przesłać na adres: uczniowiesp2@o2.pl lub zapisać na płycie CD i oddać bezpośrednio do organizatorów konkursu – Barbara Bicz, Renata Zygmunt; sala 102.
 2. Prace należy składać do 16 grudnia 2019 roku.

KONKURS NA RODZINNY  STROIK BOŻONARODZENIOWY 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu oraz Kołem religijnym działającymi przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.

 1. Cele konkursu:
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji tworzenia stroików świątecznych.
 • Nawiązywanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

ZOSTAŃ EKO-YOUTUBEREM – NAGRAJ FILM „NIE DLA SMOGU!”

Wielu z nas marzy o odrobinie sławy. Być może myśleliście o nakręceniu krótkiego filmu, który zachwyciłby tysiące widzów i zdobył ocean polubień? A może już to robicie i chcielibyście wypłynąć ze swoją pasją na głębsze wody?

Stwórzcie swój niepowtarzalny wideo-manifest i pokażcie światu, jak ważne jak dla Was czyste powietrze! Wskażcie elementy, które trzeba naprawić, żeby żyło nam się lepiej, czyli zdrowiej. Przedstawcie swoje postulaty obejmujące wizję organizacji nowego, pozbawionego smogu świata. Pokażcie nam swój program działania i porwijcie za sobą tysiące widzów!

Pamiętajcie, że nie wszyscy superbohaterowie noszą peleryny – bądźcie jednymi z nich! Razem możemy więcej!

Konkurs trwa do 07.01.2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 stycznia 2020 r.

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

Regulamin konkursu

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania wyników.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SANKTUARIUM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MYŚLENICACH W OBIEKTYWIE”

 1.Postanowienia ogólne

 • Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego
 • Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

2. Cele

 • Szerzenie kultu Matki Boskiej Myślenickiej
 • Upamiętnienie obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej
 • Propagowanie wartości chrześcijańskich
 • Uwrażliwienie na piękno architektury sakralnej
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczestników