Kategoria: Konkursy

GMINNY TURNIEJ GEOGRAFICZNY

Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice serdecznie zaprasza do udziału w III Gminnym Turnieju Geograficznym.

Hasło tegorocznego konkursu to AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej.

Konkurs odbywa się w DWÓCH ETAPACH:
– pierwszy etap on-line w terminie 12 kwiecień 2023 r. o godzinie 10:00
– drugi etap w terminie 26 kwiecień 2023 r. o godzinie 9:00

Wszystkie informacje dotyczące konkursu (regulamin, terminy, literatura, zgody) znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.
Osoby chętne prosimy o zapoznanie się z nimi.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU SĄ PRZYJMOWANE DO 29 MARCA do pani Sylwii Nosal. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgody, która również znajduje się w ogłoszeniu na stronie szkoły.

KONKURS „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

KONKURS "KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ"

Zapraszamy uczniów klas I – III

do udziału w XXIV edycji konkursu

„Komputerowy projekt kartki świątecznej”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki wielkanocnej za pomocą techniki komputerowej.

Warunki konkursu:

 1. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.
 2. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!
 3. Podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/ należy przesłać na adres: uczniowiesp2@o2.pl
 4. Prace należy składać do 3 kwietnia 2023 roku.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH „CZYTAM WIĘC WIEM“ PT. „NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK“

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie.
 4. Rozwijanie wrażliwości i kształcenie twórczej wyobraźni.
 5. Popularyzacja literatury dziecięcej. II.

Uczestnicy:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Każda klasa może wytypować 4 reprezentantów z danej klasy .
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez wychowawcę uczestników do dnia 13 marca 2023r. (załącznik nr 1) drogą mailową bądź osobiście.
 5. Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego“

III GMINY KONKURS BIBLIOTECZNY

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zapraszają do udziału w III Gminnym Konkursie Bibliotecznym „W świecie książek”. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „Słowem malowane”.

KLASY VII – VIII

1. Uczestnicy konkursu wykonują prezentację multimedialną w programie PowerPoint zawierającą nie więcej niż 16 slajdów poświęconą wybranemu polskiemu poecie lub polskiej poetce (Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Barańczak, Władysław Bełza, Jan Brzechwa, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew Herbert, Anna Kamieńska, Joanna Kulmowa, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Jerzy Liebert, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Cyprian Norwid, Tadeusz Różewicz, Juliusz Słowacki, Leopold Staff, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Kazimierz Wierzyński). Prezentacja musi być pracą własną ucznia. Należy pamiętać o podaniu źródła wykorzystanych informacji.

2. Podpisane prace konkursowe na płytach CD prosimy przekazać do biblioteki szkolnej do 27 marca 2023 roku.

3. Kryteria oceny:

 • interpretacja tematu
 • oryginalność wykonania prezentacji
 • wartość merytoryczna.

WODA W OBIEKTYWIE – SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z tytułu zbliżającego się Światowego Dnia Wody, który obchodzony jest 22 marca, ogłaszamy Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. WODA W OBIEKTYWIE.

Zadanie uczestników polega na wykonaniu i wywołaniu zdjęcia ukazującego w ciekawej formie wodę oraz aspekty życia związane z jej wartością na wielu płaszczyznach.

Interpretacja tematu jest dowolna.

Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników fotografii uczęszczających do naszej szkoły.

Regulamin konkursu fotograficznego „Woda w obiektywie”

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie świadomości o wartości wody jako najcenniejszego dobra,
 • prezentacja ciekawych miejsc (jeziora, rzeki, akweny) i promocja wyjątkowych walorów ,
 • zbiorników wodnych naszego regionu,
 • promowanie działań proekologicznych,
 • rozbudzenie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych,
 • propagowanie form działalności artystycznej (fotografii) w ramach profilaktyki społecznej.
 1. Przedmiotem konkursu jest fotografia ukazująca w ciekawy i artystyczny sposób, jak cennym darem dla ludzi i przyrody jest woda.

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

Temat konkursu: „KLIMAT”

Kategorie konkursu dla klas 1-8:
• praca płaska – plakat (format A3, technika dowolna)
• praca przestrzenna (maksymalne wymiary: 40cmx40cmx40cm, technika dowolna)
• zdjęcie (jedno zdjęcie, format A4)

Kategoria konkursu dla klas 4-8:
• praca literacka-opowiadanie (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12)
• film (format mp4, maksymalny czas trwania – 3 minuty)

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.
Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

Prace należy oddać do 27 lutego 2023r.

Uczniowie klas 1-3 oddają prace do p. Bożeny Łętochy (sala 104) a uczniowie klas 4-8 do p. Eweliny Zlezarczyk (sala 205)

Najlepsza praca z każdej kategorii weźmie udział w wojewódzkiej części konkursu.

KONKURS- BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Biżuteria Patriotyczna”, którego oragnizatorem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej:

REGULAMIN-KONKURSU

WYNIKI XXIII EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

WYNIKI XXIII EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU "KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ"

20 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na „Komputerowy projekt kartki świątecznej”. Zadaniem uczestników było wykonanie projektu kartki świątecznej w programie graficznym Paint. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – III.

Dziękujemy za udział w konkursie i  gratulujemy zwycięzcom.

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce          Maja Halarewicz klasa 1 a

II miejsce         Stanisław Siwiec klasa 1 c

III miejsce        Jan Muniak klasa 1 a 

DZIEŃ PRODUKTU POLSKIEGO

DZIEŃ PRODUKTU POLSKIEGO

Uczniowie klasy 3b wzięli udział w Konkursie Dzień Produktu Polskiego.   Warto promować to co polskie, lokalne i dobre.   Biorąc udział w konkursie  mieliśmy na celu kształtowanie u dzieci patriotyzmu gospodarczego, wskazanie rolnictwa jako działu gospodarki, docenienie wartości rodzimych produktów, jaki ważnych zawodów z wiązanych z rolnictwem.  W całą akcję miała wkład  mama Frania, pani Karolina Kutrzeba-Talaga, dzięki której powstał filmik promujący naszą szkołę w środowisku lokalnym. Serdecznie dziękujemy rodzicom za aktywny udział w życiu szkoły.

Samorządowy Konkurs Nastolatków OŚMIU WSPANIAŁYCH

Samorządowy Konkurs Nastolatków OŚMIU WSPANIAŁYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zaprasza do udziału w XVII edycji gminnej Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”, będącej częścią składową XXIX eliminacji ogólnopolskich organizowanych przez fundację „ŚWIAT NA TAK”.

Cel Konkursu: promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw, propagowanie życzliwości na co dzień, upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu na rzecz najbliższego otoczenia – grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy.

Wolontariusze z klas 7 i 8 mogą zgłaszać się do 28 lutego 2023 r. Wśród kandydatów do 10 marca 2023 r. zostaną przeprowadzone eliminacje w edycjach lokalnych i zostanie wskazany reprezentant do eliminacji ogólnopolskich. Finał zaplanowany jest na 2-4 czerwca 2023 r.

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

Temat konkursu: „KLIMAT”

Kategorie konkursu dla klas 1-8:

 • praca płaska – plakat (format A3, technika dowolna)
 • praca przestrzenna (maksymalne wymiary: 40cmx40cmx40cm, technika dowolna)
 • zdjęcie (jedno zdjęcie, format A4)

Kategoria konkursu dla klas 4-8:

 • praca literacka-opowiadanie (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12)
 • film (format mp4, maksymalny czas trwania – 3 minuty)

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.

Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

Prace należy oddać do 27 lutego 2023r.

Uczniowie klas 1-3 oddają prace do p. Bożeny Łętochy (sala 104)  a uczniowie klas 4-8 do p. Eweliny Zlezarczyk (sala 205)

Najlepsza praca z każdej kategorii weźmie udział w wojewódzkiej części konkursu.

Wszystkie prace konkursowe: plastyczne, literackie, fotograficzne i filmowe muszą być opisane na odwrocie zgodnie z podanym wzorem metryczki:

Opiekun – nauczyciel przyrody lub biologii

Telefon – do ucznia lub rodzica

KONKURS DLA KLAS I-III „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

KONKURS DLA KLAS I-III "KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ"

Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w XXIII edycji konkursu „Komputerowy projekt kartki świątecznej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej za pomocą techniki komputerowej.

Warunki konkursu:

 1. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.
 2. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!
 3. Podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/ należy przesłać na adres: uczniowiesp2@o2.pl
 4. Prace należy składać do 17 grudnia 2022 roku.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W POWIATOWYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W POWIATOWYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH

17 listopada 2022 r. w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego miały miejsce
XIX Powiatowe Zawody Matematyczne pod Patronatem Starosty Powiatu Myślenickiego. W Zawodach wzięli udział najlepsi matematycy z wielu szkół powiatu. Zawody składały się z dwóch części : I- 5 zadań otwartych, II – 10 zadań zamkniętych. Naszą szkołę reprezentowało 13 ósmoklasistów.

Skip to content