Kategoria: Konkursy

KONKURS „KARTKA WIELKANOCNA DO PAPIEŻA FRANCISZKA”

Organizatorem konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki wielkanocna dla Papieża Franciszka. Opcjonalnie mogą się w niej znajdować życzenia świąteczne.

Konkurs skierowany jest dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-6 i ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe!

OLIMPIADA OLIMPUS – 20 i 21.03

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI na olimpiadę przedmiotową w sesji wiosennej z języka angielskiego, która zostanie przeprowadzona w dniu 20 marca na 2 i 3 lekcji w sali 201 (budynek A).

Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ DLA KLAS IV-VI

Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas IV-VI na „Najładniejszą kartkę wielkanocną”. Poniżej przedstawiamy warunku uczestnictwa w konkursie. 

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZAPROJEKTUJ MASKOTKĘ MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MYŚLENICACH”

Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej lub przestrzennej dowolna techniką (w szczególności: obraz, rysunek, grafika, rzeźba, rękodzieło), wykonanej samodzielnie przez pojedynczego autora, nieprezentowanej w innych konkursach plastycznych lub wystawach, przedstawiającej pomysł autora na projekt maskotki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.

Prace na konkurs wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową. można oddawać do 13 marca do nauczycieli plastyki, przyrody lub biologii.

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

Szkolne koło PCK zaprasza wszystkich uczniów klas I-VI do udziału w konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną”

WARUNKI KONKURSU:

każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału,
technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.),
praca powinna być wykonana samodzielnie,
do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa).

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „ŚWIAT ZIÓŁ” – WYNIKI Z ETAPU SZKOLNEGO

Tematem konkursu w tym roku był „Świat ziół”. Konkurs składał się z 5 kategorii: praca plastyczna przestrzenna lub płaska, praca literacka, fotografia i film.

W konkursie wzięło udział 82 uczniów. Konkurs rozstrzygano w 3 kategoriach wiekowych: klasy 4-6, klasy 7-8 i gimnazjum.

Prace, które w szkolnym etapie konkursu zajęły pierwsze miejsca wezmą udział w wojewódzkiej edycji konkursu.

ENGLISH CHALLENGE – WYNIKI ETAP SZKOLNY

Z przyjemnością informujemy, że do etapu gminnego konkursu English Challenge przeszły osoby, które na etapie szkolnym uzyskały 50 oraz 49 punktów. Są to następujący uczniowie:

 • Mateusz Panuś
 • Jakub Czernecki
 • Weronika Zlezarczyk
 • Emilia Skoryk
 • Julia Sala
 • Joanna Żak
 • Bartosz Dyczkowski
 • Agata Bajer

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS IV – VI

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV – VI odbędzie sięm 20 marca 2019 r. o godz. 8.15 w szkolnej bibliotece.

Uczestnicy przygotowują repertuar do jednej, wybranej formy konkursu.

1.Turniej Recytatorski – repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki.

Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

2.Turniej Wywiedzione ze Słowa :

 • repertuar obejmuje dowolny tekst (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • forma prezentacji powinna zostać wzbogacona o dodatkowe elementy (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy).

Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.

KONKURS RECYTATORSKI KLAS II-III

Konkurs recytatorski klas II i III – etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2019r.(środa) na lekcjach 4 i 5.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru:

     A. Wywiedzione ze słowa – klasy II i III

W tej kategorii repertuar jest dowolny np. wiersz lub jego fragment, monolog tekstów, collage tekstów.

Prezentacja utworu powinna być wzbogacona np.: strojem, ruchem, rekwizytami, elementami pantomimy. Czas nie może przekroczyć 7 minut.

     B. Turniej recytatorski – klasy III

W tej kategorii repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki. Czas nie może przekroczyć 5 minut.

ENGLISH CHALLENGE

Etap szkolny konkursu English Challenge dla klas VIII SP oraz III gimnazjalnych odbędzie się w piątek, 22 lutego 2019 r. o godz. 09.00 w salach nr 5 i 15.

Przed godziną 8.00 w piątek pojawią się na drzwiach listy z nazwiskami osób piszących w danej sali. Uczniowie, którzy dostarczyli zgody rodziców na udział w konkursie, proszeni są o przyjście pod salę podczas przerwy po 1-wszej lekcji.

Czas na rozwiązanie testu zamkniętego wynosi 45 minut.

ZAPRASZAMY!

Katarzyna Haberna, Marta Kasperek


wpisu dokonał Paweł Biela

OLIMPIADA JĘZYKOWA OLIPMUS

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy Uczniów klas IV – VIII i Uczniów klas III Gimnazjum na olimpiadę przedmiotową w sesji wiosennej z języka angielskiego i niemieckiego, która zostanie przeprowadzona w dniach 20 – 22. marca 2019 r. przez Centrum Edukacji SzkolnejWarszawa.

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

Temat konkursu: „TAJEMNICE ZIÓŁ”.

Konkurs obejmuje kategorie:

 • prace płaskie (format A3, technika dowolna)
 • prace przestrzenne (maksymalne wymiary: 30cmx30cmx30cm, technika dowolna)
 • prace literackie-opowiadanie (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5)
 • jedno zdjęcie (format A4)
 • film (format .mp4, czas max. 5 minut)

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.

FINALIŚCI KONKURSÓW KURATORYJNYCH – KLASY GIMNAZJALNE

Poniżej prezentujemy listę osób z klas gimnazjalnych, którzy zostali finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych w bieżącym roku. Z klas trzecich gimnazjalnych jest to 9 osób. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finałach!