Kategoria: Konkursy

MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ETAP REJONOWY

W dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w budynku SP 1, ul. Sobieskiego 1 w sali nr 15 odbędzie się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Przebieg konkurs nadzorować będzie mgr Urszula Morawska i mgr Marcin Gmyrek. 

KANGUR MATEMATYCZNY

Ww dniu 18 marca 2021 roku odbędzie się Konkurs Kangur Matematyczny. Regulamin konkursu został zmieniony i przewiduje on obie formy konkursu – zdalną i stacjonarną. Opłata za konkurs wynosi 10 zł. Osoby,  które wyrażają chęć udziału w konkursie bardzo proszę o informację do poniedziałku 25 stycznia. W tym celu proszę wysłać przez Librus wiadomość do Pani Justyny Horabik-Gruszeczka (uczniowie z klas 4-8), lub zgłosić swojemu wychowawcy (uczniowie z klas 2-3).  W kwestii opłaty za konkurs będę pisać w późniejszym czasie.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNY INTERNET – DZIAŁAJMY RAZEM!”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza szkoły podstawowe do udziału w konkursie poświęconym propagowaniu zasad bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat zawarty w tytule Konkursu, w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg na temat zawarty w tytule konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie do dnia 26 lutego 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Regulamin inicjatywy jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Zapraszam do udziału w konkursie poświęconym propagowaniu zasad bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat zawarty w tytule Konkursu, w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg na temat zawarty w tytule konkursu. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach do dnia 12 lutego 2021 r. Spośród zebranych prac komisja szkolna wybierze 3, które zostaną przesłane do organizatora krajowego.

NOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWCYH I TEMATYCZNYCH

Zmieniony harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego przeprowadzony 25 stycznia 2021 r. 1 marca 2021 r.
2. Małopolski Konkurs Biologiczny przeprowadzony 26 stycznia 2021 r. 2 marca 2021 r.
3. Małopolski Konkurs Języka Polskiego przeprowadzony 27 stycznia 2021 r. 3 marca 2021 r.
4. Małopolski Konkurs Matematyczny przeprowadzony 28 stycznia 2021 r. 5 marca 2021 r.
5. Małopolski Konkurs Historyczny przeprowadzony 29 stycznia 2021 r. I l marca 2021 r.
6. Małopolski Konkurs z Fizyki przeprowadzony 21 stycznia 2021 r. 17 marca 2021 r.
7. Małopolski Konkurs Geograficzny przeprowadzony 18 stycznia 2021 r. 12 marca 2021 r.
8. Małopolski Konkurs Chemiczny przeprowadzony 20 stycznia 2021 r. 16 marca 2021 r.
9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego przeprowadzony 19 stycznia 2021 r. 15 marca 2021 r.

 

Zmieniony harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Z Dobrą Nowiną przez życie przeprowadzony 3 lutego 2021 r.

godz. 9.00

14 kwietnia 2021 r.
2. Od algorytmu do programu przeprowadzony 27 stycznia 2021 r.

godz. 12.00

13 kwietnia 2021 r.
3, Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940 ” przeprowadzony 29 stycznia 2021 r. 15 kwietnia 2021 r.

KONKURS „BYĆ JAK IGNACY”

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie „Być jak Ignacy . W tej chwili walczą o nagrodę publiczności. Pomóżmy im ją wygrać – zasługują na to!
Aby oddać głos wystarczy wejść na profil „Być jak Ignacy” na Facebooku – post „głosowanie nagroda publiczności” i pod zdjęciem z naszej szkoły zostawić „like”. Można również wejść klikając TUTAJ.
Za wszystkie głosy dziękujemy!!!!

WYNIK XIII EDYCJI KONKURSU NAUK PRZYRODNICZYCH ŚWIETLIK

Osobom, które odniosły wysokie wyniki w konkursie tzn. zdobyły nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie została przekazana informacją za pomocą dziennika elektronicznego. Natomiast pozostałe osoby otrzymują dyplomy. Szczegółowe wyniki konkursu zostaną umieszczona na tablicy ogłoszeń po powrocie uczniów do szkoły.

Bliższe informację można uzyskać za pomocą librusa u szkolnego koordynatora konkursu Sylwii Nosal.

RZECZNIK OGŁOSIŁ KONKURS NA NAJCIEKAWSZE PRACE PLASTYCZNE O PRAWACH DZIECKA

Tablety, czytniki e-booków, głośniki bezprzewodowe, piłki, plecaki i piórniki z przyborami… Mnóstwo wspaniałych nagród można wygrać w konkursie, który właśnie ogłosił Rzecznik Praw Dziecka w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy 1-4
 • klasy 5-8

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Ważne kryteria do oceny prac:

 • atrakcyjność graficzna pracy plastycznej
 • powiązanie koncepcji pracy plastycznej z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka
 • oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy
 • walory edukacyjne pracy dla innych uczniów z tej samej kategorii wiekowej

UWAGA !!!!! XX EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I – III „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej za pomocą techniki komputerowej.

Warunki konkursu:

 1. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint.

Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.

 1. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób.

Rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!

 1. Podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/ należy przesłać na adres: uczniowiesp2@o2.pl do 20 grudnia 2020 roku.

 MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informujemy, że w dniu 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych:

 • klasy VIII będą pisały konkurs w budynku SP 1 na ul. Sobieskiego 1 w sali nr 15;
 • pozostałe klasy będą pisały w budynku SP 2 ul. Żeromskiego 2 w salach 209 oraz 210 (listy uczniów piszących w danej sali zostaną rozwieszone w dniu konkursu).

KONKURS FOTOGRAFICZNY – JESIEŃ W OBIEKTYWIE

Wszystkich zainteresowanych fotografią zapraszamy do udziału  w konkursie „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”. Jesień otuliła nas swoimi kolorami, odcieniami czerwieni, żółci, brązu i zieleni. Wieczorne mgły, odlatujące ptaki, dywany z liści… Czy da się uchwycić ten magiczny czas jesieni? Jeśli masz aparat fotograficzny, pasjonują cię obrazy zatrzymane w kadrze – to do dzieła!!! 

REGULAMIN KONKURSU „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”

 1. Cel konkursu:
 • Budzenie zainteresowań pięknem przyrody.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO Z OKAZJI 500 ROCZNICY URODZIN KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA

Zamek Królewski na Wawelu zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego.

W 2020 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta II Augusta, którego powszechnie kojarzymy z aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku, miłością do Barbary Radziwiłłówny, a także ze słynną kolekcją arrasów zakupionych w Brukseli, podziwianych do dzisiaj w wawelskich komnatach.

Niewielu z nas jednak pamięta, że ostatni z Jagiellonów w 1558 roku zainicjował pierwsze połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Chociaż nikt nie używał wtedy pocztowych znaczków do przesyłania listów – tylko konnych kurierów, wydarzenie to uznawane jest za początek poczty na ziemiach polskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Inspirując się wybranymi motywami z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, a także korzystając z wybranych wydarzeń politycznych bądź prywatnych z życia króla, opracujcie projekt znaczka pocztowego, dedykowanego ostatniemu z Jagiellonów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy: 4-6 i 7-8

„ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI KRAKOWA”

KONKURS PLASTYCZNO – MULTIMEDIALNY W RAMACH XXVII TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Konkurs polega na plastycznym lub multimedialnym przedstawieniu sylwetek Świętych związanych z Krakowem – charakterystyczne miejsca, symbole, ludzie.

 • grupa I: klasy I – III – praca plastyczna
 • grupa II: klasy IV – VI – praca plastyczna
 • grupa III: klasy VII – VIII – prezentacja

PRACE PLASTYCZNE mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową). Format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

PREZENTACJE – Ważne jest, aby prace zawierały zarówno zdjęcia jak i krótki tekst. Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB – 3 do 5 slajdów. W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora

Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa).

TERMIN: Prace plastyczne należy dostarczać do dnia 13 października 2020 r. do s. Janiny, ks. Mariusza lub uczących katechetów a prezentacje powinny być wysłane na adres: stonasto2020@gmail.com również do 13 października.

W sytuacji, gdyby ktoś nie mógł oddać pracy osobiście – choroba, kwarantanna – może przesłać zdjęcie pracy z opisem (imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy oraz użyte materiały) na adres: stonasto2020@gmail.com

26 WRZEŚNIA –  EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH –  KONKURS

Kierując się słowami autora wiersza M. Daniela:

„Język obcy ważna sprawa,
Dziś angielski to podstawa.
By z sąsiadem się dogadać,
Trzeba jego mową władać.

Chcesz pojechać za granicę,
Zwiedzić miasta,  ich dzielnice ?
Poznać Londyn, Berlin, Rzym
Lub w wakacje odkryć Krym ?
Gramatyka i wymowa,
Wyrażenia, nowe słowa.
Nie trać czasu, ucz się pilnie,
Wykorzystaj swój czas zwinnie.
Bo kto język obcy zna,
Ten Europę w garści ma.
Jaki morał jest z wierszyka ?
Warto uczyć się języka.
Wszem i wobec więc ogłaszam,
Do konkursu Cię zapraszam.
Weź więc karton, kredki, farby,
Połącz wszystko w ładne barwy.
Zrób swój plakat fascynujący
I zapromuj język obcy”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Języków Obcych. Szczegóły w regulaminie konkursu.