OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ –

Konkurs INDYWIDUALNY – zaprojektuj i wykonaj kartkę świąteczną.

CELE KONKURSU:

  1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci.

 Wczytaj się dokładnie w Regulamin znajdujący się tutaj:

 REGULAMIN – KONKURS INDYWIDUALNY – KARTKA ŚWIĄTECZNA

Pracę proszę składać  u Beaty Pacek – pedagoga  szkoły

Termin : 15.12.2021r.,  sala 203, I piętro.