„PODRÓŻ DO ŚWIATA KSIĄŻEK” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA- – WIZYTA W TEATRZE

W grudniu klasy: 5c i 5e obejrzały przedstawienie pt. „Przygody Tomka Sawyera” w krakowskim Teatrze Groteska. Wyjazd na spektakl związany był z realizacją w wymienionych klasach innowacji pedagogicznej zakładającej stosowanie różnych sposobów rozbudzania u dzieci zamiłowania do czytania książek. Była to więc propozycja angażującego emocjonalnie wprowadzenia do omawiania lektury szkolnej.

Udało się! Pierwsze recenzje, wygłoszone tuż po spektaklu, świadczyły o tym, że nawet sceptycznie nastawieni młodzi widzowie opuszczali salę zadowoleni. Adaptacja sceniczna „Przygód Tomka Sawyera” w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego stanowiła połączenie teatru aktorskiego, lalkowego  i muzycznego. Sztuka zachwycała szybką akcją, grą aktorów, którzy tańczyli i śpiewali; scenami pełnymi napięcia (z udziałem Indianina Joego) przeplatającymi  się z momentami żartów chłopców (Tomka i Hucka).

Mamy nadzieję, że wyjazd zachęcił piątoklasistów do udziału w kolejnych wydarzeniach kulturalnych dotyczących literatury.

Anna Pardyak, Anna Woźniak