SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW

Dnia 27 listopada 2019r. w Szkole odbyło się spotkanie rodziców klas młodszych z panią  psycholog/pedagog Katarzyną Kudybą. Pani profilaktyk sugestywnie przedstawiła rodzicom współczesne formy zagrożeń, jakie mogą czekać na dzieci w wirtualnym świecie. Uwrażliwiała na co należy zwrócić uwagę w kontakcie z dzieckiem i podawała konkretne propozycje zaradzenia cyberprzemocy. Najważniejsza jest codzienna rozmowa  między rodzicami a dziećmi, wtedy można rozwiązać każdy problem. Ważna jest również świadomość, że nie muszą czuć się bezradni wobec nowoczesnych zdobyczy informatyki, że jako rodzice mają prawo założyć filtr kontroli rodzicielskiej w smartfonie lub laptopie dziecka, a tym samym zadecydować, z jakimi treściami dziecko może mieć kontakt w internecie.

Frekwencja na zebraniu była bardzo wysoka. Po spotkaniu rodzice jeszcze w kuluarach dzielili się swoimi osobistymi wrażeniami i doświadczeniami, przeważała opinia, iż dostęp do internetu to bardzo ważny problem. Konieczna jest dalsza edukacja rodziców i warsztaty z uczniami, aby mogli bezpiecznie poruszać się w sieci i nie być bezradnym wobec współczesnych technologii.