BIBLIOTEKA NA NAS CZEKA!

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz” – przekonują słowa wiersza i my, uczniowie z klasy 4D, poszliśmy to sprawdzić. Na lekcji języka polskiego odwiedziliśmy szkolną bibliotekę. Pani Urszula Morawska przedstawiła nam znaczenie katalogu jako źródła informacji o zbiorach w bibliotece, omówiła rodzaje katalogów, budowę książki oraz proces jej powstawania. Otrzymaliśmy też porady, jakie książki warto przeczytać. Sięgnęliśmy więc na półki po interesujące nas utwory. Chcemy być dobrymi czytelnikami!

Łącznicy: Natalia Klakla i Aurelia Kotarba