ZEBRANIA Z RODZICAMI – KLASY 8 i 3 GIMNAZJALNE

Zebrania z rodzicami uczniów klas 3 gim. i 8 SP odbędą się w dniu 28.03.2019r. (czwartek) budynek B przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

KLASY 8

Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 8 SP 28.03.2019 r. (czwartek) o godzinie 17:30:

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALA

klasa 8a

Izabela Leżańska

sala 1

klasa 8b

Alicja Wróblewska

sala 4

klasa 8d

Mirosława Chmiel

sala 5

klasa 8e

Maria Jaśkowiec

sala 6

klasa 8f

Alicja Burkat

sala 7

Zebranie rodziców z Dyrektorem szkoły o godzinie 18:15 w auli (sala 15) – organizacja egzaminu ósmoklasisty.


KLASY 3 GIMN.

Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 3 gimnazjum 28.03.2019 r. (czwartek) o godzinie 17:00:

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

klasa 3a

Teresa Salawa – Ogórek

sala 7

klasa 3b

Zbigniew Wiącek

sala 5

klasa 3c

Krzysztof Dziura

sala 1

klasa 3d

Katarzyna Twardosz

sala 6

klasa 3e

Irena Chwiej

sala 10

klasa 3f

Magdalena Miętka

sala 4

Zebranie rodziców z Dyrektorem szkoły o godzinie 17:30 w auli (sala 15) – organizacja egzaminu gimnazjalnego.

Spotkanie dla rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych od godziny 18:00.


wpis: Paweł Biela