Miasteczko Ruchu Drogowego

REGULAMIN użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego wybudowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Myślenicach.
 2. Przed rozpoczęciem zabawy w Miasteczku Ruchu Drogowego użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią NINIEJSZEGO regulaminu.
 3. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego.
 4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z urządzeń.
 5. Miasteczko Ruchu Drogowego jest wyposażone w:
  1. pionowe znaki drogowe- ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informujące,
  2. poziome znaki drogowe.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1.  Korzystanie z Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia ( kaski ochronne itp.)
 2. Dzieci w wieku do 10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 3. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, użytkowników także osób towarzyszących.
 4. Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu.
 5. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwrócić bezwzględnie uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia.
 6. Po Miasteczku Ruchu Drogowego nie wolno jeździć na deskorolkach, hulajnogach i rolkach.

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 Zabrania się:

 • instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń  i sprzętu nie będącego  na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego,
 • korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w godzinach nocnych,
 • korzystanie z urządzeń oznakowanych jako zepsute lub uszkodzone,
 • korzystanie z urządzeń w dni deszczowe oraz w okresie zimowym

IV. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego  poza zajęciami szkolnymi.

V. Szkoła Podstawowa nr 2 nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na terenie Miasteczka Ruch

VI. Uwagi dotyczące obiektu można kierować do:

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte  w Myślenicach, ul. Żeromskiego 2, tel. 12  272-16-73

Skip to content