Boiska

Regulamin korzystania z obiektu

  1. Administratorem obiektu jest dyrekcja szkoły podstawowej nr 2.
  2. Wejście na płyty boisk dozwolone jest wyłącznie w miękkim  obuwiu sportowym.
  3. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń i boisk sportowych czuwają osoby Wyznaczone przez administratora i są one upoważnione do wydania poleceń użytkownikom obiektu.
  4. W czasie ogólnodostępnym osoby nieletnie mogą korzystać z boisk pod opieką osób dorosłych(rodzic, trener, nauczyciel)
  5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia administratorowi (opiekunowi) zaistniałych uszkodzeń, lub tych ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
  6. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności  za zaistniałe wypadki w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione na jego terenie.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem

 

Zabrania się:

– Używania butów na twardej podeszwie, kolców, stalowych korków  i innych  z elementami stalowymi  a w przypadku boisk  wielofunkcyjnych (nawierzchnia poliuretanowa) również z butów z  protektorami i korkami gumowymi.

–    Wprowadzania psów i innych zwierząt

–   Jazda rowerami, motorowerami , motocyklami, łyżworolkami, wózkami dziecięcymi itp.po płycie  boisk.

–    Wnoszenie ognia, palenie tytoniu  i  spożywania alkoholu

–    Wnoszenie  butelek i innych pojemników szklanych

–    Wchodzenie na konstrukcję urządzeń sportowych i ogrodzenia, zaśmiecania, rzucania  

     wszelkimi przedmiotami.

–    Przeszkadzania w prowadzeniu zajęc grup zorganizowanych

– Wszelkich innych działań niegodnych z przeznaczeniem i mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny obiektu  lub bezpieczeństwo jego użytkowników.

 

 

 

Niezastosowanie się  do niniejszego  regulaminu rozpatrywane  będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51&I 2KW,art.54 kw), a  w szczególnych wypadkach w drodze  postępowania karnego (Z art. 193 kk) podlegać również będzie zakazowi dalszych wstępów na teren obiektu.

 

                                       

Skip to content