Kategoria: Komunikaty

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:


W dniach 23 – 25 maja 2023 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

1. język polski–  23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka– 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny– 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie  mogą ubiegać się o  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Zbiórka surowców wtórnych

W dniu 24.02.2023 (piątek) odbędzie się w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady:

– plastikowe butelki PET po napojach
– zakrętki plastikowe
– makulatura

należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Bardzo prosimy, aby przygotowane opakowania był według poniższych zaleceń:

– butelki PET – puste, bez pozostałości płynów

– zakrętki plastikowe z butelek – czyste

– makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem.

Kontenery podstawione zostaną 23 lutego w godzinach popołudniowych.

Zbiórka baterii odbywa się cały rok, pojemnik znajduje się przy wejściu do szkoły.

Dziękujemy za współpracę

FERIE NA BASENIE

FERIE NA BASENIE

12 EDYCJA „KODUJ Z GIGANTAMI”

Zapraszamy Uczniów do wzięcia udziału w 12. edycji „Koduj z Gigantami” – bezpłatnych warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez Gigantów Programowania w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej. 

Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzacja nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Edukacji NarodowejOśrodek Rozwoju Edukacji oraz Pan Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Warsztaty odbędą się w Myślenicach, w placówce przy ul. Jana Sobieskiego 2a oraz online, w technologii wirtualnych klas. 

Dla Uczniów z Myślenic i sąsiednich miejscowości przygotowaliśmy ciekawe projekty, których motywem przewodnim będzie “Retro-programowanie”:

 • klasy 1-3: programowanie w Scratch oraz Minecraft Education Edition,
 • klasy 4-6: programowanie w Scratch oraz tworzenie aplikacji mobilnych w AppInventor,
 • klasy 7-8: wstęp do programowania w C++, C# i Python,
 • szkoła średnia: wstęp do programowania w C++, C# i Python.

Termin warsztatów to sobota i niedziela, 11-12 lutego oraz 18-19 lutego 2023.

Zapisu mogą dokonać zainteresowani wydarzeniem Rodzice poprzez formularz na stronie: www.kodujzgigantami.pl Liczba miejsc jest ograniczona.

ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA

2 STYCZNIA – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo,

przypominamy, że dzień 2 stycznia 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. istnieje możliwość skorzystania w tym dniu z zajęć świetlicowych.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Państwa na drugie w tym roku spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 21.listopada 2022r (poniedziałek) o godzinie 16.30 dla klas 1 – 4 oraz klasy 8e oraz dnia 22.listopada 2022 r. (wtorek) dla klas 5 – 8 oraz klasy 4a. Miejsce zebrania – sala gimnastyczna, gdzie z Państwem spotka się dr Andrzej Kobiałka – edukator i profilaktyk, aby krótko i praktycznie przedstawić zagadnienie zagrożeń wirtualnych. Temat istotny w wychowaniu naszych dzieci. Następnie zapraszamy na spotkanie w klasie z Wychowawcą. Celem spotkania jest przekazanie Państwu informacji na temat ocen bieżących, frekwencji i zachowania uczniów.

 


PONIEDZIAŁEK 21.11.2022 r.

16.30. – SALA GIMNASTYCZNA, a następnie:

KLASA NUMER SALI WYCHOWAWCA
1a 103 mgr Iwona Stanisz – Trzcińska
1b 102 mgr Janina Rozwadowska
1c 105 mgr Elżbieta Żądło
1d 104 mgr Emilia Wielgus
2a Zebranie już się odbyło
2b 106 mgr Agnieszka Mistarz
2c Zebranie już się odbyło
2d Zebranie będzie w późniejszym terminie
3a 108 mgr Monika Moryc
3b Zebranie już się odbyło
3c 114 mgr Agnieszka Nosal
3d Zebranie już się odbyło
4b 201 mgr Alicja Wróblewska
4c 205 mgr Ewelina Zlezarczyk
8e 215 mgr Anna Pardyak

 


WTOREK 22.11.2022 r.

16.30. – SALA GIMNASTYCZNA, a następnie:

KLASA NUMER SALI WYCHOWAWCA
4a 102 mgr Justyna Horabik – Gruszeczka
5a 303 mgr Magdalena Tobolewicz
5b 302 mgr Monika Lemaniak
5c 114 mgr Katarzyna Dudzik
5d 304 mgr Zdzisław Mirek
5e 118 (sk.) mgr Monika Grzechacka
6a 201 mgr Agata Danek
6b 111 mgr Bogusław Dziurdzia
6c 204 mgr Agnieszka Tyrpa
6d 108 mgr Anna Dziurdzia
6e 214 mgr Tadeusz Szlachetka
7a 210 mgr Elżbieta Pawlikowska
7b 209 mgr Jerzy Zduń
7c 309 mgr Joanna Bugaj
7d 205 mgr Agnieszka Mieszczanek
8a 212 mgr Alicja Burkat
8b 208 mgr Sławomir Mosiężny
8c 310 mgr Marta Kasperek
8d 211 mgr Anna Górecka
8f 106 mgr Sylwia Nosal

Wszyscy Nauczyciele uczący będą dostępni w tym czasie i będą mogli Państwo porozmawiać z nimi, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA NASZĄ SZKOŁĘ!

LINK DO GŁOSOWANIA:

https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Od 15 września (najbliższy czwartek) rozpoczyna się  głosowanie na zadania do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 23 września 2022r. (piątek) do godziny 14:00.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie nas w tym przedsięwzięciu poprzez aktywny udział w głosowaniu i oddaniu głosu na nasze zadanie pod nazwą ,,DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH”. 

Prosimy o pełną mobilizację, ponieważ podobnie jak w ubiegłym roku mamy potężnego konkurenta ,,Orzeł- Myślenice”, który startuje z tego samego okręgu ( OKRĘG NR 2), a który w zeszłym roku w głosowaniu pokonał nas miażdżącą przewagą głosów. Przypominany, że w obrębie danego okręgu może zwyciężyć tylko jedno zadanie (to, które otrzymało najwyższą liczbę głosów).

 Z pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego funduszy planujemy wykonać w szkole następujące zadania:

 1. zakupić 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (office, antywirus) do pracowni informatycznej, monitor interaktywny oraz serwer plików.
 2. zabudować stanowiska komputerowe oraz wykonać szafy w sali informatycznej na potrzebny sprzęt i podręczniki uczniów.
 3. wyposażyć 5 sal lekcyjnych (w tym świetlicy) w monitory interaktywne.
 4. wyposażyć świetlicę w szkolną w nowe meble (szafy, regały i biurka) oraz pomoce dydaktyczne (mobilne szafki z klockami, klocki konstrukcyjne, gry logiczne, zręcznościowe, gry podłogowe, sprzęt sportowy).

 Poniżej kalkulacja środków na planowane w szkole zadania.

 

Lp. Część składowa Łączny koszt
1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 25 sztuk, monitor interaktywny, serwer plików   86 482,08 zł
2 Zabudowa stanowisk komputerowych, szafa do pracowni informatycznej     17 000 zł
      3 Monitory interaktywne 34 556,78 zł
4 Szafy, regały, biurka i pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej    34 000 zł
Łącznie: 172 038,86 zł

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat oraz mieszka przy podanych poniżej ulicach. Można oddać MAKSYMALNIE JEDEN GŁOS na zadanie z listy projektów ogólnomiejskich i/lub MAKSYMALNIE JEDEN GŁOS na zadanie z listy projektów okręgowych/sołeckich. Tylko od ilości złożonych przez Państwa głosów na NASZE ZADANIE zależy, czy zostanie ono zrealizowane. Głosować można elektronicznie pod adresem https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie lub za pomocą papierowej karty do głosowania (karty do pobrania na  stronie gminy pod adresem https://myslenice.budzet-obywatelski.org/ lub w naszej szkole). Uzupełnione karty do głosowania można wrzucać do urny w Gminie lub na terenie naszej szkoły.

Papierowe karty do głosowania będzie można uzupełnić też na najbliższym zebraniu w szkole.

Okręg nr 2:

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Broniewskiego, Bukowa, Daszyńskiego, Długosza, Drogowców, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała  Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Joselewicza, Jodłowa, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek,  Rzemieślnicza, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Źródlana, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Rykały, Cegielskiego, Burmistrza Marka.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

WTOREK  20.09.2022r.

KLASY II, III, IV ( oprócz klasy IVB)

KLASA NUMER SALI GODZINA WYCHOWAWCA
IIA 104 16:30 Bożena Łętocha
IIB 111 16:30 Agnieszka Mistarz
IIC Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. 
IID 106 16:30 Sylwia Siłuszyk
IIIA Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. 
IIIB 101 17:00 Magdalena Batko
IIIC 103 17:00 Agnieszka Nosal
IIID 116 17:15 Urszula Biel
IVA 215 17:30 Justyna Horabik Gruszeczka
IVC 205 17:30 Ewelina Zlezarczyk

 


ŚRODA  21.09.2022r.

KLASY V, VI, VII, VIII

KLASA NUMER SALI GODZINA WYCHOWAWCA
IVB 105 17:00 Alicja Wróblewska
VA 302 16:30 Magdalena Tobolewicz
VB 303 16:00 Monika Lemaniak
VC 101 16:30 Katarzyna Dudzik
VD 202 16:30 Zdzisław Mirek
VE 215 16:30 Monika Grzechacka
VIA 201 17:00 Danek Agata
VIB 111 17:00 Bogusław Dziurdzia
VIC 210  17:00 Agnieszka Tyrpa
VID 214 17:00 Anna Dziurdzia
VIE 116 17:00 Tadeusz Szlachetka
VIIA 204 17:30 Elżbieta Pawlikowska
VIIB 108 17:30 Jerzy Zduń
VIIC 211 17:30 Joanna Bugaj
VIID 205 17:30 Agnieszka Mieszczanek
VIIIA 212 18:00 Alicja Burkat
VIIIB 208 18:00 Sławomir Mosiężny
VIIIC 101 18:00 Marta Kasperek
VIIID 310 18:00 Anna Górecka
VIIIE 114 18:00 Anna Pardyak
VIIIF 209 18:00 Sylwia Nosal

JUŻ PŁYWAM

Gmina Myślenice przy wsparciu woj. małopolskiego realizuje projekt JUŻ PŁYWAM dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, nieumiejących pływać lub doszkalających się w pływaniu.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne, odbywają się w soboty wg ustalonego harmonogramu, limit miejsc – ograniczona (max.150 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń.

W tym roku rekrutację prowadzi tylko i wyłącznie Kryta Pływalnia MOKiS – Aquarius.

Szczegółowe informacje o Realizacji projektu Już Pływam można uzyskać:

 1. osobiście w miejscu realizacji projektu:

Kryta Pływalnia MOKiS- Aquarius

Ul. Ogrodowa 19

32-400 Myślenice

 1. telefonicznie pod nr 506 060 822
 2. pod adresem mailowym basen.mokis@myslenice.pl
 3. na stronie internetowej https://basen.myslenice.pl/

Załączniki:

WAŻNE INFORMACJE – OBIADY!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach informuję, że koszt gorącego posiłku w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosił 7 zł. Dodatkowo od września placówka będzie pracować na nowym programie rozliczeniowym Wolters Kluwer, który uprości pracę w tym zakresie. W związku z tym, zapisy na obiady ruszają od 22.08.2022 r. Podstawą do zapisu dziecka jest wypełnienie FORMULARZA, który znajduje się poniżej (załącznik). Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach w godzinach od 6:00-10:00 do Intendentki, a od 10:00-15:00 do sekretariatu. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 12 272 04 86, w godzinach od 6:00-10:00.

UWAGA ! Zmiana indywidualnych rachunków bankowych do wpłat za żywienie dzieci! Prosimy nie dokonywać wpłat na stary numer rachunku VULCAN, ponieważ taka wpłata wpłynie na konto należące do innego dziecka w nowym programie Wolters Kluwer.
Nowe numery kont bankowych będą wysyłane do rodziców na LIBRUSA lub e-maila (podany w formularzu)  po wprowadzeniu dziecka do nowego systemu.

Współpraca z programem Wolters Kluwer, stanowi jednocześnie podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe. Licencjodawca działający w tym zakresie zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu odpowiednie zabezpieczenie danych. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowy w załączniku.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1

24 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas 1 z wychowawacami. Listy uczniów przypisanych do danej klasy zostaną wywieszone w tym samym dniu. 

WYPRAWK PIERWSZOKLASISTY

Codzienne wyposażenie tornistra

 • zestaw podręczników i ćwiczeń (dzieci otrzymają we wrześniu w szkole)
 • zeszyt 16 kartkowy w kratkę (bez kolorowych kratek)
 • zeszyt 16 kartkowy w cienkie linie (najlepiej z kolorowymi liniami lub zaznaczonym polem do pisania małych liter)
 • dzienniczek ucznia
 • notesik /tzw. notesik do słówek/ na informacje
 • piórnik

Codzienne wyposażenie piórnika

 • długopis
 • 2 miękkie ołówki
 • gumka (dobrze wymazująca ołówek)
 • kredki ołówkowe
 • pisaki najlepiej dwustronne
 • klej w sztyfcie
 • krótka linijka miesząca się w piórniku
 • nożyczki dla prawo lub leworęcznych (metalowe o zaokrąglonych końcach i dobrze tnące)

Dodatkowe przybory do przechowywania w klasie

 • teczka na przybory plastyczne (zamykana teczka o wymiarach: wysokość 24 cm, szerokość 33 cm, grubość ok. 5 cm, z uchwytem)
 • farby plakatowe
 • pędzle (gruby, cienki)
 • kubek na wodę
 • kredki woskowe BAMBINO
 • plastelina (duża)
 • blok rysunkowy biały formatu A4
 • blok rysunkowy kolorowy formatu A4
 • blok techniczny biały formatu A4
 • blok techniczny kolorowy formatu A4
 • papier kolorowy zwykły formatu A5
 • dwie teczki zapinane na gumkę (na sprawdziany i rysunki)

Strój gimnastyczny

 • koszulka
 • spodenki lub krótkie getry
 • worek na strój gimnastyczny

W szkole obowiązuje uczniów obuwie zamienne na jasnej gumowej podeszwie – worek na obuwie zamienne

Wszystkie rzeczy muszą być trwale podpisane.

Dzienniczek, notesik, ćwiczenia, podręczniki należy podpisać na zewnętrznej stronie okładki.

ZAŚWIADCZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru 08.07.2022 (piątek) w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 13.00.

Skip to content