Kategoria: Komunikaty

ORGANZIACJA PRACY SZKOŁY

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przejściu uczniów klas 4-8 na zdalne nauczanie oraz brakiem na chwilę obecną szczegółowych wytycznych związanych z organizacją placówki w takim systemie informujemy, że:

Plan lekcji dla klas I-III pozostaje bez zmian, uczniowie realizują wszystkie przedmioty na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym podziałem godzin. Świetlica oraz dowóz pozostaje bez zmian. Uczniowie klas II-III podczas przejścia uczniów klas IV-VIII na system zdalny nie będą jeździć na halę sportową. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizować na terenie szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb pracy zdalnej. Narzędziem używanym do pracy jest LIBRUS Synergia oraz platforma GSUITE. Podział godzin pozostaje bez zmian, czyli uczniowie uczestniczą w zajęciach według dotychczasowego podziału godzin. Jednak, aby nie narażać uczniów na zbyt długie przebywanie przed komputerem przedmioty zostaną podzielone na te, które będą realizowane online – za pomocą GSUITE i te, które będą realizowane za pomocą LIBRUS (przesyłane będą materiały do pracy z możliwością ewentualnego połączenia się z nauczycielem w celu konsultacji).

Zajęcie prowadzone za pomocą GSUITE (online):

KONKURSY

W związku z przejściem na tryb zdalny nauczania w klasach 4 do 8 szkół podstawowych, w okresie od 26 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. nie odbędą się etapy szkolne następujących konkursów przedmiotowych:

 • Małopolski Konkurs z Fizyki;
 • Małopolski Konkurs Historyczny;
 • Małopolski Konkurs Geograficzny;
 • Małopolski Konkurs Chemiczny;
 • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego; 

oraz w okresie od 17-19 listopada 2020 r. nie odbędą się etapy szkolne następujących konkursów tematycznych:

 • „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”;
 • „Z Dobrą Nowiną przez życie”;
 • „Od algorytmu do programu”.

Nowe terminy przeprowadzenia etapów szkolnych ww. konkursów zostaną podane w późniejszym terminie.

KOMUNIKAT

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną organizacja pracy szkoły może zmienić się w każdym dniu.  Dlatego prosimy rodziców o systematyczne logowanie się do e-dziennika Librus Synergia, za pomocą którego przesyłane są wszystkie informacje o pracy placówki.

AKCJA POD BIAŁO-CZERWONĄ. ZAGŁOSUJ NA MYŚLENICE!

Szanowni Państwo,

do 11 listopada trwa akcja Kancelarii Premiera pn.: Pod Biało-Czerwoną. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, w której mieszkańcy przyłączą się do akcji. W tym celu musimy zebrać co najmniej 500 deklaracji on-line. Formularz deklaracji jest dostępny pod adresem: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Z góry dziękujemy za wsparcie.

MAŁOPOLSKI KONKURS BIOLOGICZNY – OGŁOSZENIE

W dniu 20 października (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w konkursie muszą mieć ze sobą czarny długopis, kalkulator i wypełnioną zgodę rodziców na udział w konkursie.

Konkurs odbędzie się w budynku SP2, na lekcji 6-7. Uczniowie klas ósmych przechodzą do budynku SP2 po lekcji piątej, z wyznaczonym nauczycielem.

Ewelina Zlezarczyk

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

W dniu 1.10.2020 (czwartek) odbędzie się w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.

Posegregowane odpady:

 • plastikowe butelki PET po napojach
 • zakrętki plastikowe
 • makulatura
 • puszki aluminiowe
 • baterie

należy dostarczyć i bezpośrednio włożyć do kontenera ustawionego na parkingu obok szkoły.

Bardzo prosimy, aby przygotowane opakowania był według poniższych zaleceń:

 • butelki PET – puste, bez pozostałości płynów
 • zakrętki plastikowe z butelek – czyste
 • makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem,
 • puszki aluminiowe po napojach, opróżnione

PIKNIK EKOLOGICZNY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. VI–VII

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. VI–VII

w dniu 16.09.2020 r. (tj. ŚRODA)

 • klasy VI godz. 17:00,
 • klasy VII godz. 17:30
 Klasa wychowawca  sala 
VIA BURKAT ALICJA 212
VIB MOSIĘŻNY SLAWOMIR 208
VIC KASPEREK MARTA 210
VID BUGAJ JOANNA 211
VIE PARDYAK ANNA 204
VIF NOSAL SYLWIA 209
     
VIIA BIEL TOMASZ 202
VIIB OBRUŚNIK JOANNA 302
VIIC RÓG MARZENA 215
VIID WRÓBLEWSKA ALICJA 304
VIIE CIAŁOWICZ JOANNA 201
VIIF ZLEZARCZYK EWELINA 214

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. IV–V

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. IV–V

w dniu 14.09.2020 r. (tj. PONIEDZIAŁEK)

 • klasy IV godz. 17:00
 • klasy V godz. 17:30
Klasa WYCHOWAWCA SALA
IVA DANEK AGATA 201
IVB DZIURDZIA BOGUSŁAW 111
IVC TYRPA AGNIESZKA 116
IVD DZIURDZIA ANNA 114
IVE SZLACHETKA TADEUSZ 108
     
VA PAWLIKOWSKA ELŻBIETA Termin zebrania odbędzie się w późniejszym terminie.
VB LEŻAŃSKA IZABELA 303
VC HORABIK-GRUSZECZKA JUSTYNA 215
VD MIESZCZANEK AGNIESZKA 209

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. II–III

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KL. IIIII

w dniu 10.09.2020 r. (tj.  CZWARTEK)

 • klasy II godz. 17:00
 • klasy III godz. 17:30
Klasa Wychowawca Nr sali
IIA STANISZ-TRZCIŃSKA IWONA 103
IIB ZYGMUNT RENATA 102
IIC ŻADŁO ELŻBIETA 116
     
IIIA ŁĘTOCHA BOŻENA 202
IIIB MISTARZ AGNIESZKA 106
IIIC ROZWADOWSKA JANINA 104
IIID SIŁUSZYK SYLWIA 101
IIIE BICZ BARBARA 105

STOŁÓWKA SZKOLNA

Ze względu na opóźnienia związane z przebudową stołówki obiady wydawane będą od dnia 9.IX.2020r. (środa).

Płatność za obiady w miesiącu wrześniu (56,00zł) będą zbierane na dyżurce szkolnej od 8.IX.2020r. do 15.IX.2020r. w godz. od   7:30 – 9:30   i 11:00 – 12:00  .

Płatność za wrzesień

16 dni  x  3,50 (stawka dzienna za obiady) = 56,00 zł

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami odbędą się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego według poniższego harmonogramu:

 • 10 września 2020 r. – klasy II godz. 17:00, klasy III  godz. 17:30
 • 14 września 2020 r. – klasy IV godz. 17:00, klasy V  godz. 17:30      
 • 16 września 2020 r. – klasy VI godz. 17:00, klasy VII godz. 17:30
 • 17 września 2020 r.– klasy VIII godz. 17:30

21 września 2020 r. – spotkanie przewodniczących klasowych rad rodziców z dyrektorem szkoły (1 osoba – klasy I – VIII) godz. 18:00.

Szczegółowy harmonogram opublikowany zostanie w późniejszym terenie.  

ZAPISY NA ŚWIETLICĘ

Prosimy, aby rodzice, którzy chcą jeszcze zapisać dziecko na świetlicę zrobili to w jak najszybszym czasie. Zebrane informacje są niezbędne do utworzenia stałych grup i przypisanie do nich nauczycieli.