DZIEŃ PRAW DZIECKA W DWÓJCE

W naszej szkole w ubiegłym tygodniu obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji zaplanowaliśmy działania, które miały na celu zapoznać dzieci z prawami ustanowionymi kilkadziesiąt lat temu przez Janusza Korczaka.

W dniu 20 listopada cała szkoła wysłuchała audycji radiowej przygotowanej przez Panią psycholog Anetę Dziewońską oraz grupę uczniów:

  1. Lidia Adamów kl. 3a
  2. Maja Oskwarek kl. 4b
  3. Lena Piechota kl. 6a
  4. Sara Suder kl. 6a
  5. Zosia Konstanty kl. 6c
  6. Sandra Szlachetka kl. 6c
  7. Krystian Gomułka kl. 6c
  8. Jakub Sala kl. 6c
  9. Łukasz Ruman kl. 6c
  10. Jakub Wrona kl.6c

Audycja miała na celu uświadomić uczniom, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać, natomiast dorosłym przypomnieć, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

Ponadto dla uczniów klas IV – VI zorganizowano konkurs na własnoręcznie ilustrowaną książeczkę przedstawiającą prawa dziecka lub historię o perypetiach bohatera związaną z przestrzeganiem któregoś z praw. Konkurs dla klas młodszych polegał na wykonania plakatu pt. „Prawa Dziecka Oczami Dziecka”. Powstało mnóstwo pięknych prac, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Przez tydzień poprzedzający obchody Dnia Praw Dziecka w szkole funkcjonowała Skrzynka Serdeczności, do której uczniowie mogli wkładać listy zaadresowane do kolegów, koleżanek, osób dorosłych związanych ze szkołą zawierające słowa sympatii i uznania dla przestrzegania praw dziecka. Listy zostały dostarczone w dniu 20 listopada. Wszystkie prawa dzieci zostały zebrane również na gazetce szkolnej. Nasi nauczyciele przygotowali specjalne lekcje, dzięki którym tematyka praw dziecka stała się dla dzieci z klas 1-3 bardziej zrozumiała. Uczniowie  omawiali wybrane zagadnienia Konwencji Praw Dziecka przełożone na ich język i sposób pojmowania świata. Na lekcjach wychowawczych w starszych klasach nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat ich praw oraz możliwości ich realizacji w poszczególnych krajach, a także w naszej dzisiejszej rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że tutaj mamy pełne prawa i są osoby, które stoją na straży ich przestrzegania.

Marzena Róg