BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI -WARSZTATY W KLASACH SZÓSTYCH

Spotkanie z Katarzyną Kudybą – trenerem, praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni  z Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator. 

Bezpieczeństwo cyfrowe czyli zapewnienie bezpiecznej aktywności uczniów w środowisku cyfrowym jak i przeciwdziałanie zagrożeniom odnoszącym się do bezpieczeństwa w sieci są jednym z działań profilaktycznych szkoły.

W dniu 30.04.2019 roku  odbyły się   warsztaty na którym  młodzież  dowiedziała się  o najczęstszych  zagrożeniach, na jakie jest narażona  czyli nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem,  czy  nieświadome udostępnienie osobistych informacji.   Prowadząca wraz z uczestnikami określiła  zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, także  zakres alternatywnych form spędzania wolnego czasu od komputera. Pokazała młodym użytkownikom sieci, że nadmierne spędzanie czasu przy komputerze może mieć różne skutki. Omawiała z dziećmi fenomen „słitfoci” i „hejtowania”, poprzez dyskusje uzmysławiała, że w sieci można stać się ofiarą przemocy. Wskazywała  uczniom zasady postępowania w sytuacji, gdy się jest atakowanym przez innych użytkowników.

Pani Katarzyna w praktyczny sposób przedstawiła tematykę, wykorzystując prezentacje multimedialną oraz  pracę w grupach.

Przeprowadzone szkolenie było pozytywnie ocenione przez młodzież, o czym świadczą krótkie ich komentarze :

,, Zajęcia bardzo mi się podobały. Dzięki nim zrozumiałam wiele rzeczy typu korzystanie z Internetu. Kiedy zastanawiałam się nad tym co mówiła do nas Pani, to stwierdziłam, że muszę ograniczyć mój dostęp do socjal mediów i lepiej nie wstawiać do internatu zdjęć z moją twarzą lub o jakich godzinach mój  dom zostanie pusty. Raz miałam  taki przypadek, że ktoś skopiował moje zdjęcia z Facebooka, zrobił fałszywe konto wstawiając na nie właśnie te zdjęcia i pisząc różne nieładne komentarza na mój temat ”.

,, Interesujący wykład, na pewno wiele osób z klasy będzie ostrożniejsze”.

,,Było interesująco dowiedziałem się , że jak się tworzy jedno konto to może powstać ich aż 15.”

,, Zajęcia  były interesujące. Dowiedziałam  się, wiele na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz jak zachowywać się w Cyberprzestrzeni . ”

,, Nauczyłam  się, żeby uważać przy pobieraniu linków , publikowaniu zdjęć , ponieważ każdy w zasadzie to zdjęcie może potem zobaczyć.”

,, Zajęcia z cyberprzemocy bardzo mi się podobały. Teraz wiem, żeby nie wchodzić w  linki podejrzanych osób.” 

Beata Pacek – pedagog szkoły