KONKURS „KARTKA WIELKANOCNA DO PAPIEŻA FRANCISZKA”

Organizatorem konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki wielkanocna dla Papieża Franciszka. Opcjonalnie mogą się w niej znajdować życzenia świąteczne.

Konkurs skierowany jest dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-6 i ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe!

Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (m. in. brokat) oraz plasteliny!

Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.


Przebieg konkursu:

Prace wraz z wypełnioną metryczką (dostępną na stronach www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com. lub u katechetów) należy przekazać do uczących katechetów do 01.04.2019

Komisja szkolna wybierze po 10 prac z każdej kategorii wiekowej, które zostaną przesłane do Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Nagrody: Jury powołane przez Organizatora wybierze po trzy prace z trzech kategorii wiekowych (dzieci przedszkolne; uczniowie klas 1-3 SP; uczniowie klas 4-6 SP). Dziewięć wybranych prac zostanie wysłanych do Papieża Franciszka do Watykanu! Autorzy zwycięskich prac otrzymają również nagrody rzeczowe. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

Załączniki: