KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

Szkolne koło PCK zaprasza wszystkich uczniów klas I-VI do udziału w konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną”

WARUNKI KONKURSU:

każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału,
technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania itp.),
praca powinna być wykonana samodzielnie,
do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i nazwisko, klasa).

OCENA PRAC:

przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria: estetykę wykonania, samodzielność wykonania, walory artystyczne.

Prace można oddawać do 29 marca do opiekuna Szkolnego Koła PCK p. Sylwii Nosal

Informujemy, że prace nie będą oddawane uczestnikom, ponieważ zostaną przekazane na Świąteczny Kiermasz PCK, który odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY