HAPPENING ,,ODBLASKOWA DWÓJKA”

Dnia 26 października 2018 r. uczniowie klas II – III ubrani w kamizelki odblaskowe wraz z wychowawcami wyruszyli spod szkoły do zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz na Rynek, niosąc transparenty przygotowane przez uczniów klas IV – VI, śpiewając piosenkę ,,Przepisowy ruch drogowy” oraz skandowali hasła, dotyczące bezpieczeństwa pieszych.

Głównym celem happeningu było promowanie bezpiecznych zachowań na drodze do i ze szkoły oraz przedszkola, poprzez używanie kamizelek odblaskowych oraz elementów odblaskowych, a także zwrócenie uwagi przedszkolakom oraz mieszkańcom Myślenic na konieczność korzystania z nich. Podczas spotkań z przedszkolakami oraz mieszkańcami Myślenic nasi uczniowie rozdawali  ulotki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  elementy odblaskowe.

Przemarsz spotkał się z wielkim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Myślenic, jak i przedszkolaków, którzy zaprosili nas na kolejne spotkanie za rok.