UWAGA! KONKURS! GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „KIM JEST DZIECKO?” DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W WIEKU 5 I 6 LAT, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SENIORÓW

Konkurs

W ramach obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypadającego na dzień 30 kwietnia zapraszamy do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest praca plastyczna, przedstawiająca w interesujący sposób odpowiedź na pytanie „Kim jest dziecko?”. Organizatorem Konkursu jest Centrum Usług Społecznych Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla uczestników.

Konkurs jest prowadzony w dwóch etapach:

  • I etap odbywa się w przedszkolach, szkołach podstawowych, które wybierają po jednej najlepszej pracy reprezentującej placówkę z danej grupy wiekowej (klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII). Prace te zostają zakwalifikowane do finału.
  • II etap obejmuje ocenę przez Komisję Konkursową wszystkich prac zakwalifikowanych do finału i wyłonienie zwycięzców.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana: tytuł, imię i nazwisko uczestnika, wiek (klasa), nazwa i adres placówki, telefon i/lub mail kontaktowy – załącznik nr 1. Wraz z pracą należy złożyć pisemne oświadczenie dot. upoważnienia do korzystania z prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Konkursu – załącznik nr 2.

W szkole prace dostarczamy do p. Anety Dziewońskiej w terminie do 14 maja włącznie.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 maja 2021r podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Gminę Myślenice pod nazwą „Myślenickie Parkowanie” (prezentacja prac).

Pełny regulamin konkursu

Skip to content