ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie w dniu 1 września 2020r. rozpoczynają naukę stacjonarnie z zachowaniem wytycznych MEN, GIS oraz MZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) –wariant B lub zdalne po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Sposób kształcenia może zatem ulec zmianie w każdym czasie roku szkolnego w zależności od sytuacji.

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny, który tym razem odbędzie się w zmienionej formie – dostosowanej do obecnej sytuacji.

Na teren szkoły zapraszamy uczniów

 • klas pierwszych wraz z rodzicami według harmonogramu:
 1. Ia- godz. 10.30
 2. Ib- godz. 11.00
 3. Ic- godz. 11.30
 4. Id- godz. 12.00
 • oraz uczniów klas czwartych na 10.00
 1. IVa- sala 105
 2. IVb- sala 101
 3. IVc- sala 106
 4. IVd- sala 116
 5. IVe- sala 108

Uczniowie klas czwartych wchodzą do klas bez rodziców.

Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły 2 września. Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji, który został udostępniony w e-dzinniku Librus. Przesłane zostaną również procedury z, którymi należy się zapoznać.

Uczniowie klas 7 uczą się w budynku A – ul. Żeromskiego 2, natomiast uczniowie klas 8 w budynku B – ul. Sobieskiego 1.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną kiosk szkolny oraz dystrybutor wody zostały zawieszone do odwołania. 

Procedury do pobrania