Zdalna Szkoła+

Gmina Myślenice zakupiła laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” . Dwa z nich trafiły do naszej szkoły. W/w sprzęt zakupiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W najbliższych dniach sprzęt zostanie udostępniony uczniom. 

Klauzula informacyjna