Koło turystyczne

Do koła turystycznego należą przede wszystkim uczniowie klas IV – VI..  Obecnie koło turystyczne skupia dzieci z naszej placówki, absolwentów szkoły. Od około dwóch lat uczestniczą w nim także (w niewielkim procencie) osoby „spoza”  naszej szkoły.  Zadania, które staramy się realizować w ramach koła turystycznego to:

  1. Poznanie ziemi myślenickiej.

 a) praca w budynku i spotkania na terenie miasta:

opracowaliśmy  materiał dla naszej strony internetowej: www.wiatorsp2.neostrada.pl

  • współpraca z PTTK oddz. Myślenice i  UMiG Myślenice

W ramach zajęć koła turystycznego uczestniczymy także w wycieczkach organizowanych wspólnie przez UMiG oraz myślenicki PTTK  przygotowujący dzieci i młodzież do kolejnych edycji konkursu „Miłośnik Ziemi Myślenickiej / Małopolskiej”.  W trakcie wycieczek gromadzimy materiały umożliwiające dzieciom wzięcie udziału w  konkursach organizowanych przez UMiG oraz PTTK Myślenice. Uczniowie byli wielokrotnie laureatami, gminnych, powiatowych, a także wojewódzkich konkursów.

  • współpraca z kołami PZŁ,

Zimową porą, szczególnie kiedy  warunki pogodowe wymagają dokarmiania zwierząt, pomagamy myśliwym KŁ „Orzeł” Myślenice dokarmiać zwierzęta na wyznaczonym dla nas terenie Z podjętego obowiązku wywiązujemy się na tyle sumiennie, iż nasza współpraca doczekała się publikacji w ogólnopolskiej gazecie „Trybuna Leśna” (marzec 2003). Jesteśmy- z tego co mi wiadomo – jedyną grupą w naszym powiecie działającą systematycznie, w razie potrzeby wychodziliśmy co tydzień w soboty z pokarmem dla zwierząt. Braliśmy udział także w przecieraniu szlaków – przechodów w wysokim śniegu, odsłanianiu połaci jeżyny, zbieraniu wnyków w okolicy wodopoju na naszym terenie. Oczywiście poznawaliśmy z bliska myślenicką przyrodę, jej piękno, prawa i zwyczaje. Dzięki współpracy zaprzyjaźnione koło łowieckie wsparło kilka naszych inicjatyw i pomysłów finansowo, np. współsponsorowali nakręcony przez uczniów naszej szkoły film edukacyjny o lokalnym bohaterze – senatorze A. Średniawskim.

  • spotkania z „ciekawymi” ludźmi z Myślenic i okolic

Jednym z najciekawszych spotkań, było  spotkaniem z niezwykłym myśleniczaninem światowej sławy archeologiem prof. Valde –  Nowakiem, który przeprowadził zajęcia w plenerze z zakresu historii i archeologii średniowiecznej na bazie ruin warowni rezerwatu krajobrazowego  „Zamczysko nad Rabą” w Myślenicach, gdzie dzieci z bliska mogły przyjrzeć się pracy naukowca i doświadczyć, iż historia może być niezwykle pasjonująca.

  • opracowania zdobytych informacji,

 W wyniku spotkania z archeologiem opracowaliśmy i zgromadzili materiały dla koła historycznego, które wykonało gablotę do sali historycznej opisującą i ilustrującą  dzieje myślenickiej strażnicy. Nadto wykonaliśmy Model warowni z uwzględnieniem informacji uzyskanych na zajęciach z prof. Valde – Nowakiem. W trakcie wycieczek wykonujemy zdjęcia, które później wspólnie z dziećmi opisujemy i umieszczamy w gablotach oraz foto kronikach naszego koła. Zdobywane informacje gromadzimy także w prywatnych zbiorach i wykorzystujemy do produkcji np. filmów, prac konkursowych. Nasz przewodnik po uroczyskach myślenickich zajął pierwsze miejsce w małopolskim konkursie „Bliższe Ojczyzny”.

b) wycieczki terenowe:

  • wycieczki piesze i autokarowe w okolicach Myślenic

Wycieczki odbywały i odbywają się na trasach historycznych:

1. Rynek – okolice (kościół NNMP) – Muzeum Regionalne” Dom Grecki” – budynek „Sokoła” –Góra Szubienna– dawne getto żydowskie – dwory pobudowane z materiału uzyskanego z rozbiórki zamku Wawrzyńca Spytka Jordana – miejsce w którym znajdował się ów zamek. *

2. Rynek( pomnik niepodległości) – gmach policji – miejsce kaźni myśleniczan w trakcie II wojny światowej – cmentarz i kościół Św. Jakuba –  cmentarz parafialny (grób senatora A. Średniawskiego) – Studzienki (miejsce kultu Matki Bożej Śnieżnej, z cudownym, leczniczym źródełkiem) – Zarabie (dzielnica miasta, która powstała w 1813 r. na wskutek powodzi i odsunięcia się rzeki Raby od zbocza Uklejny 677) – ruiny warowni  na zboczu Uklejny.  *

3. Szlakiem kapliczek – rynek – remiza strażacka– Średniawskiego – Bukówka – Tarnówka – Sobieskiego – rynek.  *

W trakcie cyklicznie prowadzonych  wycieczek  na trasach historycznych uczniowie poznają ogólne informacje dotyczące miasta, ludności, podziału administracyjnego, położenia geograficznego. Śledzą, wędrując ulicami miasta, historie i teraźniejszość Myślenic. W zakres wiedzy, którą zdobywają na zajęciach wchodzą:  nazwa patronimiczna i proces kształtowania nazwy miasta,  najstarsze wzmianki o osadzie z 1253 – 1258, pierwotna lokacja Stradomia  (okolice kościoła Św. Jakuba), lokowanie miasta za czasów Kazimierza Wielkiego na prawie niemieckim i wytyczenie nowego rynku, fundację kościoła w nowym mieście dokonanej przez Spytka z Melsztyna, historię rodu Jordanów herbu trzy trąby –właścicieli miasta, napadów band „brackich” na miasto,  działalności Wawrzyńca Spytka Jordana – najznakomitszego przedstawiciela rodu, kasztelana krakowskiego, który wybudował nowy zamek w mieście (Tu gościł Mikołaj Rej i wychwalał „myślenickie szklenice” w Żywocie człowieka poczciwego”) oraz ufundował pierwszy myślenicki szpital w 1560r..

Poznają historię oświaty i szkolnictwa (od 1411r. potwierdzone na piśmie istnienie szkoły w mieście). Wędrują śladami cudownego wizerunku Matki Bożej Myślenickiej – daru papieża Sykstusa V dla księcia Zbaraskiego kasztelana krakowskiego. Obraz w czasie szalejącej w Krakowie zarazy został uratowany od spalenia przez myśleniczanina Marcina Grabysza i przywieziony do domu rodzinnego –kapliczka upamiętniająca to wydarzenie znajduje się na ul. 3 – go maja (w miejscu zamieszkania Grabyszy). W trakcie zajęć przybliżam uczniom także historię Żydów myślenickich i ich martyrologię – odwiedzamy cmentarz żydowski na Szubiennej Górze oraz miejsce dawnego getta żydowkiego przy ul. M.Reja.  Wycieczki historyczne przybliżają dzieciom także wydarzenia z czasów zaboru austriackiego np. wytyczenie traktu cesarskiego łączącego Wiedeń i Lwów, przebiegającego przez środek rynku i wymagającego częściowego wyburzenia wschodniej jego pierzei, pierwszej wojny światowej, 20 –  lecia międzywojennego  np. zasadzenie dębu niepodległości przy budynku „sokoła” – rośnie wspaniale do dzisiaj, rozbudowy miasta, założenie oddziału PTTK w 1928 przez T. Prus Wiśniewskiego,  drugiej wojny światowej np. poległych żołnierzy gen. Maczka , którzy  skupili ogień wroga na sobie dając czas całej brygadzie na odskoczenie od  niemieckich oddziałów, oraz  historii powojennej.
Wycieczki na trasach  pieszych krajoznawczych:
4. Rynek – szlakiem żółtym na Dalin 566 – cmentarz choleryczny – uroczysko kopalnia rudy żelaza. Dla starszych wycieczka kontynuowana przez Pisaną 545 na diabelski kamień w Rudniku.  *

5. Rynek – szlak czerwony – Plebańska Góra 508 – Mikołaj (polana z kapliczką najpierw pasterska później partyzancką).  *

6. Rynek – Zarabie – Chełm wieś – Chełm wieża widokowa – górna stacja kolejki linowej – zielony szlak  prze osadę Patykowo do drogi prowadzącej z powrotem na Zarabie.  *

7. Rynek – ulica Kazimierza Wielkiego – wodociągi – Borzęcka Góra – okopy i transzeje z I wojny światowej

stanowiska austriackie i niemieckie – Góra Szubienna.  *

8. Rynek – Zarabie – Uklejna – Zarabie (wersja dla starszych Uklejna – Chełm – Zarabie)

w trakcie tych  także cyklicznych wycieczek uczniowie zdobywali i zdobywają wiedzę

Na trasach pieszych  z wykorzystaniem środków transportu samochodowego:

 9. Myślenice przystanek PKS lub Bus – Pcim Sucha – schronisko na Kudłaczach – Działek – Chełm – Zarabie

10.  Myślenice przystanek PKS lub Bus – Pcim Sucha – schronisko na Kudłaczach – Poręba przystanek PKS lub Bus – Myślenice

11. Myślenice przystanek PKS lub Bus – Pcim Sucha – schronisko na Kudłaczach –  mogiła Żołnierzy AK na Łysinie – Kudłacze – Poręba PKS – Myślenice

12. Myślenice przystanek PKS lub Bus – Pcim Sucha – schronisko na Kudłaczach – mogiła żołnierzy AK na Łysinie – Łubomir (pozostałości po zniszczonym w 1944r. obserwatorium astronomicznym) – Wiśnowa PKS

W trakcie dalszych, także cyklicznych wycieczek w okolicę miasta uczniowie zapoznają się z wiadomościami z zakresu położenia geograficznego ( Myślenice znajdują się na pograniczu Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego), ukształtowaniem i nazewnictwem terenu: Pasmo Pogórza Wielickiego np. Pasmo Dalinu i Barnasiówki, pasma Beskidu Średniego – Pasmo Babicy Sularzówki, Pasmo Lubomira i Łysiny. Dokonują obserwacji przyrody ożywionej i nieożywionej np. skał fliszu karpackiego, poznają gatunki fauny i flory charakterystyczne dla naszego terenu, poznają ich zwyczaje, uczą się obcowania z naturą, poznają zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska, uczą się także historii naturalnej np. procesów kształtowania terenu, np. erozji  i jej efektu w postaci diabelskich kamieni, dowiadują się o wydarzeniach odległych i bliskich mających wpływ na życie ludzi w dolinie Raby i okolicach w czasach najdawniejszych i obecnych (skansen i zamek w Dobczycach, muzeum regionalne w Myślenicach, mini muzeum ruchu partyzanckiego w schronisku na Kudłaczach itp.)

W trakcie wycieczek uczą się zwyczajów turystycznych, poznają ludzi związanych z turystyką czynną, mają możliwość uczestniczenia w niecodziennych spotkaniach np. obozu naukowego – letniego obserwatorium astronomicznego na Kudłaczach. W ramach zajęć w trakcie pogadanek, działania praktycznego  i  rozmów uczniowie przyswajają szeroką wiedzę historyczną, przyrodniczą  i regionalną, co wykorzystują na szkolnych zajęciach oraz rozmaitych konkursach.

2. Poznanie województwa małopolskiego oraz wybranych fragmentów Polski.

 a) praca w budynku :

-zdobywanie informacji z różnych źródeł np. przewodniki, mapy, albumy, filmy edukacyjne i TV

To zajęcia bazujące w dużej mierze na wiadomościach dostępnych w Internecie, filmach edukacyjnych Vhs dostępnych w naszej bibliotece, ukazujących Podhale, Jurę Krakowsko – Częstochowską, Ojcowski Park Narodowy, inne.

b) wycieczki autokarowe na terenie Małopolski

Wycieczki  do konkursu „Miłośnik Ziemi Małopolskiej”:

1.Myślenice –  sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach –  Czerna – Tyniec

2. Myślenice – Ludzimierz – Ząb – Krzeptówki – Myślenice.

3. Myślenice – Wysokie – Jordanów – Rabka – Myślenice *

4.Myślenice  – Gdów – Bochnia – Nowy Wiśnicz  – Kamienie Brodzińskiego  – Myślenice*

5. Myślenice – Dobczyce – Dziekanowice – Niegowić –  Pierzchów – Bochnia – Myślenice.*

6.Myślenice – Jaskinia Nietoperzowa / Wierzchowska – Pustynia Błędowska – Ogrodziniec – Pieskowa Skała – Myślenice

7. Myślenice – Wiślica – Miechów – Racławice – Skorocice nad Nidą

8.Myślenice – Pieskowa Skała – Ojców – Ojcowski Park Narodowy  -Myślenice.*

9.Myślenice – Rudnik – Harbutowice – Przełęcz Sanguszki –  Las Groby –  Sucha Beskidzka – Jordanów – Wysokie – Myślenice *

10.Myślenice – Tenczyn k/Krakowa – Bobolice – Alwernia – skamieniały las araukarii – Myślenice.

Wycieczki organizowane przez UMiG oraz PTTK Myślenice prowadzone są przez  przewodników, którzy przekazują dzieciom i młodzieży wiadomości z zakresu geografii, przyrody, historii, kultury, architektury, folkloru i zwyczaju mieszkańców Małopolski. W wycieczkach biorą udział trzyosobowe zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunem. Uczniowie korzystający z darmowych wycieczek zbierają doświadczenia i wiedzę, które prezentują w trakcie corocznego konkursu odbywającego się w listopadzie.

W ramach kolejnych edycji Miłośnika Ziemi Myślenickiej / małopolskiej odbyły się wycieczki doliną Raby od źródeł rzeki  na Obidowej, aż do Bochni. W trakcie wspólnych wycieczek odwiedziliśmy takie miejsca jak: Pierzchów – rodzinne strony gen. J.H.Dąbrowskiego, gdzie poznaliśmy historię tego wybitnego Polaka, byliśmy przy dwóch kopcach usypanych na jego cześć. Odwiedziliśmy także Niegowić pierwszą parafię Karola Wojtyły, do której przybył w 1948 roku. Byliśmy także w Dziekanowicach i zwiedziliśmy najstarszy zabytek romański na terenie ziemi myślenickiej – kamienny kościółek pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja. Zapoznaliśmy się także z historią Gdowa, a zwłaszcza kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z którym związany był król Władysław Warneńczyk ze względu na kult i wdzięczność monarchy dla Matki Boskiej Gdowskiej, za której przyczyną cudownie uniknął dwukrotnie śmierci. O wydarzeniach tych można przeczytać na ogromnych malowidłach w jednej z kaplic.

Wycieczki na Jurę Krakowsko Częstochowską dostarczyły nam z kolei informacji z zakresu powstania jury i procesów krasowych odwiedziliśmy jaskinie Wierzchowską i Nietoperzową, obserwowaliśmy także poniki wodne, oglądaliśmy osobliwości typu Maczuga Herkules, Brama Krakowska, Kościółek na wodzie. Poznaliśmy historię powstania Pustyni  Błędowskiej, jej roślinność i urok. Zwiedziliśmy Skamieniałe miasto w Ogrodzińcu, zamek, przemierzyliśmy szlaki Ojcowskiego parku Narodowego, poznali historię szlaku orlich gniazd. Wreszcie odwiedziliśmy grób Andrzeja Potiebni – Rosjanina, który walczył w powstaniu styczniowym po stronie polskich oddziałów, i który zginął  od postrzału kulą rosyjską.  Odwiedziliśmy m.in. Bobolice – więzienie dla duchownych, skrzemieniały las araukarii w okolicy Alwerni, odwiedzili klasztory: tyniecki i bielański, byliśmy także w bazylice Bożego Miłosierdzia przy relikwiach Św. Faustyny.  Poznając ziemię małopolską wybraliśmy się także do  Miechowa, gdzie odwiedziliśmy zakon Bożogrobców i replikę w naturalnych wymiarach Grobu Pańskiego. Odwiedziliśmy także Racławicę, gdzie przewodnicy przybliżyli dzieciom i młodzieży historię insurekcji Kościuszkowskiej. Zwiedziliśmy słynna kolegiatę Wiślicką, z której okna zostały ogłoszone w 1347 roku statuty wiślickie, poznaliśmy także procesy zachodzące na Ponidziu – zwiedziliśmy park krajobrazowy i rezerwat w Skorocicach nad Nidą.

Penetracja Małopolski i Podhala szlakiem papieskim zaprowadziła nas do Zakopanego na Krzeptówki, gdzie odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, przeszliśmy tamtejszą drogę krzyżową, poznali historię krzyża na Giewoncie, odwiedzili Pęksów Brzysk!!!!! Byliśmy także w Bachledówce, gdzie poznaliśmy w kosciele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej historię powstania zakonu paulinów, oraz cudu ocalenia rodziny w trakcie II wojny światowej, która podarowała teren pod  budowę kościoła jako wotum dziękczynne. Odwiedziliśmy także sanktuarium Ludzimierskie, gdzie przeszliśmy przez bramę wiary  i  oglądali Golgotę, grób Pański i  pili świętą wodę.

Zwiedzając teren  na zachód  od Myślenic odwiedziliśmy Sułkowice, gdzie przybliżono nam historię ruchu oporu pod ogromnym pomnikiem Straconych przez Hitlerowskiego Okupanta w 1943. W Palczy odwiedziliśmy Las Groby, mogiły ok. 300 poległych konfederatów barskich w bitwie z 23 maja 1771 r. Przejechaliśmy także przez Przełęcz księcia Sanguszki, gdzie stoi pomnik upamiętniający budowę drogi. Jadąc tropem historii najnowszej dotarliśmy do Wysokiej, gdzie w kampanii wrześniowej żołnierze generała Maczka stoczyli krwawą bitwę z niemieckimi oddziałami zadając im dotkliwe straty.  Wycieczki w ramach kolejnych edycji Miłośnika Ziemi Małopolskiej chociaż przeznaczone dla wąskiego audytorium docierają do znacznie szerszego grona, ze względu na dzielenie się uczestników koła turystycznego wrażeniami z pozostałymi członkami. Zainteresowanie tą oferta jest duże, mimo iż uczestnictwo w konkursie wymaga ogromnej pracy .

Wycieczki wyjazdowe samodzielne w ramach zdobywania GOT:

11. Myślenice – Rabka – Maciejowa – (dla starszych ) – Stare Wierchy

12. Myślenice – Lubień – Luboń Wielki – Mszana Dolna  – Myślenice.

(oraz wycieczki w Paśmie Lubomira i Łysiny w trakcie zlotów i rajdów turystycznych drogami podanymi i punktowanymi do GOT).*

W trakcie wycieczek dzieci gromadziły punkty do popularnej GOT oraz poznawały zasady jej zdobywania, jednak nie uczestniczyły systematycznie w wyjściach prowadzonych w celu uzyskania odznaki i w czasie trwania mojego stażu nikt z koła turystycznego  jej nie zdobył .

Wycieczki wyjazdowe samodzielne jednodniowe

13. Myślenice – Zakopane – Pod Reglami – (dla starszych nad reglami) – Pęksów Brzysk – Myślenice*

14. Myślenice – Zakopane – Dolina Białego – Kalatówki – pustelnia braci Albertynów.*

15. Myślenice – Zakopane – Dolina Strążyńska – Siklawica – Dolina Białego – Zakopane – Myślenice*

16. Myślenice – Zakopane – Kalatówki – Kondratowa – Kalatówki – siostry albertanki – skocznie  – Krupówki*

17. Myślenice – Zakopane – Kuźnice – Dolina  Jaworzynki  – Karczmisko – Murowaniec na Hali Gąsienicowej  – Skupniowy Upłaz ( Tylko ze starszymi)*

Zloty i imprezy turystyczne:

  1. Rajd wiosenny „Im. Prof. Henryka Leśniaka” co roku
  2. Rajd jesienny „Szlakiem Bitew Partyzanckich” co roku
  3. Inne – akcja „Bijemy rekord Guinessa”, wielobój turystyczny

 Wycieczki oznaczone tym symbolem prowadzę co roku lub przynajmniej raz na dwa lata

Skip to content