Edukacja ekologiczna w szkole

 

Od wielu już lat jednym z priorytetów w pracy szkoły są różnorodne działania ekologiczne, które wyróżniają naszą placówkę spośród innych szkół gminy Myślenice. Działania te obejmowały zarówno edukację ekologiczną ( zajęcia przyrody, lekcje wychowawcze, ścieżka ekologiczna, program autorski dla klas I-III „Mały ekolog”, współpraca z ZUO – wycieczki w poszukiwaniu Ekolandii, współpraca z Nadleśnictwem Myślenice – wycieczki edukacyjne, przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej terenu zielonego wokół szkoły – zinwentaryzowano 245 szt., uczestnictwo w konkursach ekologicznych)  jaki praktyczne włączenie się w ochronę środowiska poprzez cykliczne zbiórki surowców wtórnych (makulatura, baterie, aluminium, tonery).

W roku szkolnym 2008/09 najważniejszymi działaniami w tym zakresie były:

 • Przystąpienie do Programu „Szkoła dla ekorozwoju”- uzyskanie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej;
 • Udział w gminnym konkursie „Każdy śmieć chce swoje miejsce mieć”;
 • Udział klas IV w zajęciach edukacyjno- leśnych na Uklejnie;
 • Włączenie się do projektu SOUSTENERGY – „Energia? Wiem wszystko” zajęcia  w wytypowanych klasach oraz monitorowanie temperatury w salach lekcyjnych;
 • Współpraca z  MZWiK w Myślenicach –  udział warsztatach  „Kropla do kropli”   i w konkursie wiedzy o wodzie ;
 • „Niebezpieczne odpady – baterie, tonery, świetlówki, leki” – zintensyfikowanie działań zmierzających do odzysku baterii i tonerów, akcja plakatowa;
 • Włączenie się do ogólnopolskiego programu „Elekto – Eko” poprzez udział wytypowanych klas do projektu „Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE” oraz akcja plakatowa ;
 • Realizacja przez klasę IId projektu „Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń  powinien wiedzieć” –  NFOŚiG  i PKE;
 • Udział w konkursach pozaszkolnych: „Mój las”, „Ekologiczna Małopolska”  i „Świat Ekologicznej Żywności”;
 • Organizacja Świtowego Dnia Ochrony Środowiska – prezentacja pt. „Ekologiczna Dwójka” – program artystyczny i podsumowanie działań ekologicznych, rozdanie nagród.
 • Podsumowanie akcji zbiórkowo-segregacyjnych w roku szkolnym 2008/09: 18548 kg makulatury, 120 kg baterii, 80 kg aluminium, ok. 450 szt. tonerów, 280k plastiku  i 616 kg szkła.

W prowadzonych od 2003 roku akcjach zbiórkowych zebrano ogółem: 81731 kg   makulatury, 779 kg baterii, ok. 1250 szt. tonerów.

We wrześniu 2009r. odebrano we Wrocławiu przyznany szkole Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. W powiecie myślenickim  taki certyfikat posiada tylko Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach.

W I półroczu  roku szkolnego 2009/10 zebrano już 8450 kg makulatury,  100 kg baterii, 71 kg aluminium, 280 kg plastiku i 77 kg szkła;

Uczniowie szkoły   uzyskali także  I miejsce w gminnym konkursie „Kropla do kropli” oraz  dwa wyróżnienia w konkursie plastycznym na tzw. Ekobohatera. Nasi uczniowie brali udział  zajęciach poświęconych ekosystemowi lasu (we współpracy  z Nadleśnictwem Myślenice) oraz zapoznających z gatunkami zagrożonych ptaków ( we współpracy z NFOŚiGW).

FundacjaW październiku 2009r. został wykonany bezpłatnie audyt środowiskowy szkoły przeprowadzony przez pracownika Politechniki Krakowskiej na zlecenie Fundacji Partnerstwa dla Środowiska przydzielającej certyfikaty ekologiczne dla szkół.

 Oprócz powyższych działań szkoła ustawicznie dba o edukację ekologiczną poprzez tworzenie programów autorskich  o charakterze innowacyjnym, prowadzenie zajęć tematycznych lekcyjnych i pozalekcyjnych. Działalność ekologiczna jest skorelowana   z edukacją prozdrowotną i regionalną.

Nasze działania ekologiczne to praktyczna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łącząc wiedzę o racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi  i kulturowymi  z praktycznym jej zastosowaniem w skali lokalnej staramy się wychować czułych na problemy nie tylko swojego najbliższego środowiska młodych Myśleniczan.

Skip to content