Rozpoznanie cenowe ws. zamontowania hydrantów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

Myślenice, dn.24.05.2021r.    

 

Zaproszenie do składania ofert  

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,

ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice

 zaprasza

 

do złożenia udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie :

zamontowania hydrantów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

  1. Termin realizacji zamówienia:

     od dnia podpisania umowy do 31.07.2021r.

  1. Opis sposobu przygotowania ofert:

    Ofertę należy złożyć:

  •  osobiście w sekretariacie szkoły adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
  • wysłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,  ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
  •  e-mailem na adres : sp2mce@poczta.fm
  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2021r. do godz. 15:00

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w tym zapytaniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą / najniższa cena/   i  wyśle informację do wykonawcy lub poinformuje telefonicznie.

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiednich dokumentów , które uprawniają do prowadzenia działalności.

Justyna Otfinowska

Załącznik 1 – przedmiot wyceny

Skip to content