Informcja o rozpoznaniu cenowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, informuje o rozpoznaniu cenowym ws. wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych. Zapytanie to zostało wysłane do kilku firm.

Myślenice, dn.17.05.2021r.    

Zaproszenie do składania ofert  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,

ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice

 zaprasza

do złożenia udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie :

wyceny /wg załącznika/ oraz montażu drzwi przeciwpożarowych

  1. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.07.2021r.

  1. Opis sposobu przygotowania ofert :

Ofertę należy złożyć:

  • osobiście w sekretariacie szkoły adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
  • wysłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,  ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice
  •  e-mailem na adres: sp2mce@poczta.fm
  1. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2021r. do godz. 15:00

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w tym zapytaniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  i  wyśle informację do wykonawcy lub poinformuje telefonicznie.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiednich dokumentów , które uprawniają do prowadzenia działalności.

Justyna Otfinowska

Skip to content