ZAPISY NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Informujemy, że zapisy na obiady odbędą się telefonicznie od dnia 30.08.2021 r. do 3.09.2021 r. w godzinach od 7:30 do 9:30
    • Nr tel. 12 27 204 86
  2. Uczniowie którzy w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 nie korzystali z obiadów lub aktualizują dane muszą pobrać, wypełnić i jak najszybciej dostarczyć oświadczenie RODO. Brak uzupełnionego i dostarczonego oświadczenia równoznaczne jest z brakiem zapisu dziecka na obiady.
  3. Płatności należy dokonać przelewem na indywidualne konto ucznia do do 17.09.2021 r. (stawka dzienna za obiady wynosi 3,50 zł).

 

Skip to content